Et uforskammet hån mot dem som sloss for Norge!

Publisert 24.1.2014

Av Samfunnsmagasinet
Foto: Wikipedia

Til Regjeringen og Stortinget!

Innledningsvis vil vi i sfm.no begynne med å påminne dere alle sammen om hvilket ansvar dere egentlig har. Det gjelder også overfor enhver norsk og utenlandsk borger som bor og lever i den norske nasjonen. Dere har et stort ansvar for at all innenrikspolitikk og utenrikspolitikk som føres, ikke på noen måte skader den norske nasjonen eller folket i landet. Dere har videre et stort ansvar for at norsk grunnlov ikke brytes på noen måte.

Når det er sagt, må dere alle sammen nå erkjenne at kontrollen over Norge, er blitt mer og mer overført til makthaverne som sitter trygt i Brussel, som også mottar store pengesummer fra Norge for at landet ”skal få lov til å handle” med EUs medlemsland. Gjennom den såkalte EØS-avtalen har Norge faktisk godtatt at landet mer eller mindre skal styres fra Brussel i Belgia. Schengen-avtalen har også medført en rekke problemer og store kostnader for Norge på flere områder. Dette tyder på at majoriteten av dere politikere, ikke er i stand til å verken styre landet eller å ta ansvar når stadig mer makt og kontroll over Norge overføres til Brussel, til tross for at Norge ikke er EU-medlem. Men det synes ikke dere med makten å bry dere så veldig mye om. Dere velter stadig flere EU/EØS avgifter og skatter over på landets skattebetalere, samtidig som spredningen av milliarder av norske kroner fortsetter globalt, mye av dem totalt ukontrollert (uspesifisert ifølge NORAD).

Under 2. verdenskrig, som i hovedsak ble skapt av flere maktsyke politikere og svært farlige byråkrater med et sanseløst menneskesyn, så sloss mange etniske nordmenn og allierte medhjelpere mot nazistene for Norges frihet. Mange nordmenn kjempet med livet som innsatts for å redde den norske nasjonen fra en framtidig nazistisk dominans. Fem år etter starten på krigen i Norge den 9.4.1940, nærmere bestemt den 8.5.1945, kunne igjen den norske nasjonen føle seg helt fri fra datidens nazistiske undertrykkelse. Den siste norske forræderen ble henrettet i 1948.

Hva gjør mange av dere politikere i dag? Jo, mange av dere vil ha Norge inn som fullt medlem av EU. Vi spør derfor om hva hensikten da var med en egen grunnlov for Norge, den som kom i 1814? Vi spør og om hvorfor unionen med Sverige ble oppløst i 1905? Videre spør vi om hvorfor nordmenn – i hele 5 år, sloss med livet som innsatts for et fritt og helt uavhengig Norge? Vi spør også om hvorfor det ikke ble holdt folkeavstemming om EØS-avtalen, slik det ble gjort når det gjaldt spørsmålet om et medlemskap i EU? Helt til slutt spør vi også om hvorfor dere til stadighet bryter norsk grunnlov som står over alle andre lover, også direktiver fra maktapparatet i Brussel?

Det mange av dere politikere også viser i dag, er et uforskammet hån mot dem som sloss for Norge og gav sine liv i kampen for landets frihet. Synes dere i Regjeringen og på Stortinget at dette er noe å være stolt over? Det synes ikke vi i Samfunnsmagasinet. Vi kaller det et stort svik overfor både land og folk. Og like det eller ikke.