UiA-forsker sier satsing på yrkesfag er mislykket

Publisert 17.6.2022
Foto/Kilde: Mynewsdesk

– Ulike regjeringer har sviktet fundamentalt med å fremme yrkesfag i ungdomsskolen, sier førstelektor Frank Egeland.

– Solberg-regjeringen sa i 2010 at de ville satse på yrkesfag i ungdomsskole. Det samme sa Støre-regjeringen i Hurdalsplattformen i fjor høst. Ingen av dem har bidratt med noe, sier Frank Egeland, førstelektor ved UiAs Institutt for pedagogikk.

Førstelektoren publiserte nylig en kronikk i Dagsavisen (10.5.2022). Der gikk han i rette med politikerne. Kunnskapsminister Tonje Brenna har svart med en kronikk i Dagsavisen og Byggmesteren (19.05.22).Frank Egeland og hans kolleger fra OsloMet og Høyskolen for yrkesfag svarer statsråden i Dagsavisen 25.05.22.

– Hennes innlegg svarer ikke på det vi etterlyser. Hun snakker om tiltak i videregående skole og arbeidsliv, men vi etterlyser den satsingen på yrkesfag som ikke er gjennomført i ungdomsskolen, sier Egeland som har skrevet innlegg sammen med kolleger fra OsloMet og Høyskolen for yrkesfag.

Yrkesfag velges bort

Han understreker at dette er et hovedpoeng: Elevene må ha en reell mulighet til å velge yrkesfag på ungdomsskolen.

– Elevene må ha erfaring med yrkesfag fra ungdomsskolen for å kunne velge en yrkesfaglig utdannelse på videregående. Vi må rett og slett gi elevene et bredt yrkesfaglig tilbud på ungdomskolen. Det har de ikke i dag, fordi politikerne har mislyktes totalt med å innføre det, sier Egeland.

Han viser til at det er 16 valgfag i norsk ungdomsskole i dag. Ingen av dem kalles yrkesfag, men 3 av dem er spesielt rettet mot en håndverksmessig yrkesfaglig utdanning. Det gjelder valgfag i teknologi og design, utvikling av produkter og tjenester og praktisk håndverksfag.

– Men skolene har bare plikt til å undervise i 2 av de 16 valgfagene, og det blir sjeldent yrkesfag, sier Egeland. Han ramser opp tre grunner til at yrkesfaget så å si er fraværende på ungdomsskolen:

* Ungdomsskolen har ingen plikt til å undervise i praktiske fag

* Ungdomsskolene mangler lærere med yrkesfagkompetanse

* Ungdomsskolene mangler utstyr og klasserom for yrkesfagundervisning.

– De tre utfordringene må Støre-regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna løse hvis de mener alvor med å satse på yrkesfag i ungdomsskolen, sier Egeland.