Umoralsk politisk tvangstrøye!

Publisert 2.2.2024
Foto: Jan Hansen, sfm.no

Norsk vinter har så langt gitt hodebry til mange elbil-brukere. Bl.a. har kommunale tjenestebiler med el-drift i Samnanger kommune i Vestland fylke vist at dette var et dårlig valg av bil. Kommunen nekter å følge det håpløse vedtaket fra myndighetene om at nybilkjøp i stat og kommune skal være elektrisk. Der i kommunen har de innsett at fossilbiler må til, dersom kommunen skal stole på at de kommunale tjenester blir gitt til brukerne, slik loven krever. Kommune-administrasjonen hevder det må være opp til enhver kommune selv å bestemme hva slags tjenestebiler man er tjent med – også om vinteren.

Dette synet får støtte hos mange, både i kommuner og hos private som er avhengige av bil. Myndighetenes vedtak om at fra 2025 skal salg av nye biler kun være elektrisk, er rett og slett en umoralsk politisk tvangstrøye! Det er intet forsvarlig grunnlag for en slik bestemmelse. Å tvinge nordmenn til å kjøpe elbil, er å sammenligne med å tvinge folk til kun å spise vegetarisk. Slikt henger ikke på greip! Nå må våre topp-politikere stikke fingeren i jorden og erkjenne at slike hårreisende vedtak strider mot både Grunnlovens intensjon og vanlige landsmenns rettsoppfatning. Politikerne skal være folkets tjenere, ikke herrefolk og energiske oppkomlinger med hårreisende og grunnløse «klima-idéer»!

Vi som er avhengige av bil – og kanskje også har anledning til å kjøpe ny bil, – om vi er i stat eller kommune, arbeidsfolk eller pensjonister, – skal ha lov til å kjøpe den type bil som passer best for oss. Og bilforhandlere skal kunne selge både bensin-, diesel-, elektrisk-, hybrid-, hydrogen-, Thorium-, eller vanndreven bil med brenselcelle – slik markedet ønsker, og etter hvert som utviklingen går sin gang, UTEN tvangsreguleringer fra konspirasjons-politikere som dilter etter klima-bjellesauen i Paris. Og den friheten til selv å velge bil vil nordmenn ha så lenge folket selv ønsker, og ut fra egne behov! Vedtaket om elbilsalg fra 2025 må omgående skrotes. Folket har talt!

Terje Haugom, folkets stemme.