Utenlandske diplomater i Norge

Publisert 28.1.2019
Foto: Wikimedia

Mens min irritasjon er på høygir, kan jeg ikke la være å komme med en kommentar til saken om den Polske konsulen, han som Norge etter alle kunstens regler prøver å få til å reise herfra frivillig. Om denne ikke gjør det, skal det med tvang.

Her viser norsk barnevern at de står over norsk UD? Tenk hvilken makt de her utviser? Ingen over og heller ingen under eller ved siden. Her har norsk barnevern mer makt enn staten kan klare å fatte, det er bare å kreve og for andre å motta ordren! Dette ser ut for at det får et «svaralternativ» som ender med en svar-analyse i at norske diplomater utvises fra Polen. Er Norge som stat tjent med slike handlinger?

Ikke nok med at flere og flere land kritiserer norsk barnevern, så skjer dette. Hva da med Russland? Jeg kan ikke se at etter det som media har fremsatt i dette, at denne personen har gjort seg skyldig i lovbrudd, men det har heller norsk barnevern gjort, som så ofte før. Som jeg sa, norske barnevernsledere i norske kommuner er de verste, selv om deres undersotter må dilte etter ordren disse gir, som en form for kommandosoldater.

Ellinor Nerbø