Våre umoralske rikspolitikere

Publisert 13.6.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Så har det skjedd igjen.  Stortingsrepresentantene bevilger seg 26.000 kroner i lønnsøkning i år. Det betyr en lønnsøkning fra kr.928.602 til kr. 954.602. Og før årets oppgjør er statsrådslønnen på 1 325 358 kroner. Statsminister Solberg har en årslønn på kr. 1 631 346.

Det kan bemerkes til SVs og Rødts fordel at de mener lønnsøkningen er altfor høy og gir gale politiske signaler. Det har de selvsagt helt rett i. Og det kan være interessant å merke seg at når FrP var i opposisjon (!!) gikk dette partiet også da alltid mot store lønnsøkninger blant Stortingspolitikerne inkl. statsrådene! Nå holder FrP munn fordi de jo selv går inn for å overvurdere sitt eget lønnsbehov og får store gevinster i så måte!  Snakker om hykleri.

Det kan være passende å spørre våre pengegriske rikspolitikere om når de har tenkt å gjøre noe med pensjonist-ranet hvor 10 % av pensjonistenes opptjente pensjoner fortsatt stjeles klart mot dagens lovverk??!!

Dere som skal være «folkevalgte» – altså som skal tjene oss – velgerne – prioriterer først deres egen velstand, og påstår i ren løgn at der ikke er midler til å heve pensjonistenes inntekter både generelt og m.h.t. det nevnte ranet. Dere bukker og kryper for et meningsløst og nå lovstridig forslag som ble fremlagt av OECD, og som bryter med dagens skattelover i Norge.

Nå forlanger vi pensjonister at dere tar affære og prioriterer det dere er satt til å gjøre – ikke å mele deres egen kake. Dere har for lengst mer enn nok i lønn i forhold til det dere fortjener og jobber for. Med stort sett tomme representantbenker i Stortingssalen under debatter etc. ser det sannelig ikke ut til at dere gjør den jobben dere er valgt inn for å gjøre!

Redaktørens merknad: At stortingsrepresentanter farer med mye usannheter, i tillegg til å begå brudd på lover de selv har vedtatt, hersker det i dag ingen som helst tvil om. Det hersker heller ikke tvil om at de ikke lenger behøver å være oppriktige og ærlige. Landets nasjonalforsamling tillater i dag reinspikka løgn og bløff. Ifølge SV, Rødt og SP, så skulle ikke Regjeringen få slippe unna med årets pensjonsoppgjør. Men samtidig godtar de nevnte partier ved hhv. Lysbakken, Moxnes og Lundteigen at det stjeles av grunnpensjonen til gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere. Tror de nevnte herrer at hele den norske befolkningen lider av demens og samtidig er stokk blind og døv? Da tar de skammelig feil. Red.