Våre uredelige politikere

Publisert 22.11.2019
Foto: Colourbox

Det har kommet frem mye elendighet som løgn, løftebrudd og annen kriminalitet blant politikerne. Hva så når erstatningene skal regnes ut, hva så? Det blir ikke småbeløp. Bare de uriktige tilbakebetalinger, som har forårsaket tap av bolig. Beløpene som her skal betales tilbake til de rammede, skal ikke bare være beløpene de skulle harr, men på beløpene der, skal også plusses på markedsrente.

De som har mistet hus og hjem og utstyr de hadde, skal også staten skaffe til vege nye boliger i standard de hadde, da NAV foretok sin kriminalitet mot NAV brukerne. Så er det alle de som har blitt dømt til enten ubetinget eller betingete dommer. De skal i tillegg ha oppreisning for de traumer de har blitt utsatt for. De som har blitt fengslet, skal ha oppreisning etter satser som normalt brukes uskyldig dømte, men den personen som måtte sone og sitte i samme fengsel som drapsmenn og voldtektsforbrytere, må der beregnes mer pr. døgn, enn de som har sonet sammen med de som har sonet for å kjøre bil med promille.

Anniken Hauge har hele tiden vært klar over det EU står for med EØS avtalen. Påstår hun noe annet, er det en unnskyldning som ikke holder. H. har hele vært store pådrivere av EØS. Da burde hun bare der kjenne til om rette EU regelverket. Jeg selv satte meg raskt inn i det. Hva så med regjeringsadvokaten. Der i gården har de klart sovet i timen, eller hva så driver regjeringsadvokaten med. Sørger for å beordre tingretten til å avvise saker, der regjeringen kunne bli dømt for Grunnlovsbrudd.

En advokat skal sørge for at deres klienter skal følge loven og ikke hjelpe sine klienter å komme unna med lovbrudd, som har skjedd veldig mange hos regjeringsadvokaten gjennom årene.

Hans Bauge