Vasall-staten Norge

Publisert 16.1.2023
Foto: Colourbox

I fjell-landet Norge er det ikke bare mat og drikke som holder liv i oss. To ting til er helt nødvendige for at vårt norske samfunn skal fungere: Bilen og strømmen. Og fra Skaperens side er vi så heldige, at vi har både egen el-kraft og eget drivstoff. Egentlig ja.

Det mega-triste faktum er bare at våre ledende politikere har slikket EU-administrasjonen oppetter ryggen, og – for å holde seg inne med Brüssel – nærmest gitt vekk så å si alt av norsk, grunnlovfestet selvråderett til Europa Unionen, selv om det norske folk ikke har fått si sin mening om dette i det hele tatt, gjennom ny folkeavstemming. EU- og EØS-regler og -bestemmelser gjelder overalt i Norge, som f.eks. oppgradering og stenging av norske tunneler, hvordan biler på norske veier skal være utstyrt, og millioner av andre ting som egentlig er norsk anliggende, men som faktisk er med og styrer vår hverdag på alle områder. EU-direktiver ditt, og EU-direktiver datt!

Dette finner vi i Norgesdemokratene oss aldeles ikke i lenger! Våre politikere vil overta styringen av den vasall-staten Norge er blitt, og få landet inn på en ny kurs, hvor vi tar tilbake selv-styringen og norsk monopol over norske ressurser, norsk lov og rett, og med gamle, gode strømpriser på 37 øre pr. kWh, og rundt 12 kr. literen for norsk-produsert diesel og bensin levert fra norske pumper!

Dette må gjøres for at norske bedrifter skal overleve i Norge – og kunne blomstre, for at nordmenn ikke skal behøve å fryse i sine hjem og på arbeidsplass, og for at limet i det norske samfunn – bilen – skal kunne brukes til de gjøremål den enkelte har behov for. Og fordi Norge klarer veldig godt å håndheve egne regelverk og forskrifter, UTEN påvirkning fra EU og EØS. For å klare denne norske redningsaksjonen for vårt eget land, er det i valglokalene i 2023 og 2025 at vi velgere bør merke oss det eneste alternativet som fører fram: Norgesdemokratene. Velger vi å stemme tradisjonelt, vil stadig stigende priser, skatter, avgifter og overformynderi gjøre Norge til et sted på kloden man helst vil ønske seg bort fra! Det triste faktum er, at flere av våre samfunnspilarer allerede har forlatt oss. De orket ikke mer av de rød-grønnes vanstyre, og ditto forgjengerne.

Terje Haugom, Norgesdemokratene.