Vei må fullfinansieres av staten uten bompenger

Publisert 22.5.2019
Foto: Sfm.no

Den norske veistandarden er blant de dårligste i Europa. En storstilt satsing er derfor nødvendig. Demokratene ønsker en stor økning i budsjettene til veibygging, og målet må hele tiden være å utvikle et sikkert, miljøvennlig og effektivt transportsystem.

Det er staten som skal ha ansvaret for en forsvarlig vei- og baneutbygging i landet. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelle behov.

Demokratene mener offentlig veibygging skal fullfinansieres av staten, og ikke gjennom bompenger. Vi vil derfor gå inn for å legge ned alle bomstasjoner i Norge og ikke godkjenne nye prosjekter basert på denne ordningen. Veier skal utbygges og prioriteres både ut fra hensynet til sikkerhet og framkommelighet.

Norge har selv bidratt i form av tilnærmet rentefrie lån til å utbedre andre lands infrastruktur, men er selv av de dårligste i klassen. Dette vil Demokratene endre. Mangelfull skilting og oppmerking har også bidratt til flere ulykker. Flere har blitt dømt for uaktsomt drap som skyldes i hovedsak dårlige veier.

Et moderne samfunn må ha et velutbygget veinett som reduserer risikoen for dødsfall. Alt dette kan selvsagt gjennomføres uten bompenger – om stortingspolitikerne ønsker og vil det.

Vidar Kleppe
Ordførerkandidat for Demokratene i Nye Kristiansand