Velkommen til Norge, Europas fattigste land?

Publisert 26.5.2019
Foto: Sfm.no

Hele Kongeriket vårt er snart bommet igjen av vegsperrer i form av kloakkrør med påmonterte fotokamera. Høyt henger de og sure er de for de aller fleste. Man de som ikke har råd til å betale for sine passeringer av de statlige og kommunale rans-apparatene, må bare finne seg i å la bilen stå. Slik tenker blant annet de temmelig så ekstreme bilhaterne i Miljøpartiet De Grønne. Hvem klarer å få stoppet deres vanvittige politiske galskap? Aldri noen gang, har Norge vært så rik og samtidig så til de grader ”lutfattig”, d.v.s. om vi da fortsatt skal tro politisk bløff og løgn om både det ene og det andre.

Hva i alle dager er det som skjer oppe i steinrøysa med de vakre fjordene og de høye fjellene – med hvit snø på toppen? En kan jo virkelig lure på om landet heller ikke lenger ønsker bilende turister velkommen til Norge. Mange tilreisende rister på hodet når de krysser de norske riksgrensene. Pengegriskheten som råder i Norge fra både myndigheters og politikeres side, er mildt sagt skremmende og helt sanseløs. Norge unner ikke lenger sine egne borgere noe som helst. Ikke uten at det kreves en eller annen form for økonomiske gjenytelse (medgift), som eksempelvis ekstra skatt eller avgift på omtrent alt man både ser og rører ved.

Norge har ikke råd til noe som helst? Derimot har landet bl.a. svært god råd til å betale millionvis av kroner for såkalt fredsmeklinger mellom konfliktfylte land i fjernere himmelstrøk, eller mekling på vegne av slike på norsk jord, og til enorme kostnader. Det kalles så fint for internasjonal solidaritet, men solidaritet overfor egne borgere er det så som så med. Nordmenn flest betaler i dag Europas høyeste priser for bensin- og diesel. Så kommer bilforsikringer m.m. i tillegg. I Oslo og Bergen kreves det også ”piggdekkavgift” i vinterhalvåret. Så kommer de allerede sterkt forhatte bompengene oppå det igjen. Disse avgiftene stiger for hvert år som prisene også gjør for kollektivtrafikken.

Kan vi trygt snakke om Europas med avgiftskåte og udugelige politikere, slike som ikke våger å gjøre noe med saker og ting etter at deres egen makt er sikret? Politikerne er etter loven folkets tjenere, ikke omvendt. Det kommende kommunevalget blir et meget varmt valg. ”Folkeaksjonen Nei til Bompenger”, kan komme til å gjøre et brakvalg over hele landet. Derfor skjelver dagens sittende politiske løgnere og bløffmakere: For de er nå så redde for å miste sin egen makt og alle frynsegodene som tilkommer dem. Skal disse igjen få lov til å få fortsette med sine herjinger med fellesskapets penger? Svaret fra sfm.no er et klart NEI!

Sfm.no forstår at politikere, stats- og kommunale toppledere og byråkrater, må ha særdeles høye lønninger i mange hundretusen-kroners- og millionklassen. De bekrefter jo selv, og gang på gang, at Norge er et høykostnadsland: Som de selv har vært og fortsatt er med på å skape. Samtidig skjønner de ikke at vanlige arbeidsfolk må betale samme priser for varer og tjenester som dem selv. Det er ingen fin reklame vi her gir Kongeriket Norge. Men sannheten må tåles slik situasjonen har utviklet seg over tid. Nå må trenden snus og det må skje raskt.

Redaksjonen i sfm.no