Hvem vet ikke sitt eget beste?

Publisert 7.2.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Klokest eller dummest? Finansnæringen maser om at det bør bli slutt på kontanter – bankene ønsker kontantene bort – det samme gjør Høyre. Solberg & Co kaver for et digitalisert samfunn og tenker tydeligvis ikke over de konsekvensene det kan få. Vi har mer enn en gang sett hva et strømbrudd – eller hva «digitale innbrudd» fra hackere kan føre til. Det kan lett skape livsfarlige situasjoner – ja det kan endatil sette et helt samfunn ut av spill.

Det er farlig med politikere og visse andre samfunnstopper som øyensynlig ikke tenker lenger enn nesetippen. Men selv er de overbevisst over at nettopp de – og bare de – har rett. Forbrukerrådet står på fornuftens side og fraråder et kontantfritt samfunn av flere grunner.  Men vår sittende regjering har jo etter hvert i mangfoldige sammenhenger og situasjoner satt seg selv så høyt at andre skal føle seg dumme og gammeldags. Politikere og finansfolk med den innstillingen at de vil prøve å vise samfunnet at de vet best, er i virkeligheten forblindet for virkeligheten, og nedvurderer sine velgere/medborgere. De kan like godt si rett ut det de selv mener – at dere andre vet ikke deres eget beste – det er vi som har rett – det er vi som er de klokeste!» 

Regjeringen Solberg var vel den første regjering som opprettet et Moderniseringsdepartement. Jeg tror at det neste departementet de bør opprette er et Ansvarsfraskrivelsesdepartement og et Bortforklaringsdepartement. De vet helt klart ikke helt hva de gjør m.h.t. å jobbe for en total-digitalisering av samfunnet som jo er målet. Norge er allerede i front internasjonalt når det gjelder å erstatte kontanter med kort. Men det er en klinkende klar realitet at folk flest fortsatt ønsker å ha alternativet med kontantbruk. Vi har gjentatte ganger sett hva som skjer – som nevnt ved strømbrudd: Betalingsterminalene i butikkene er døde, – nettbankene er døde, minibankene er døde, etc. Slikt kan man aldri i fremtiden gardere seg mot – det vil alltid kunne skje, og det skjer. Hva så med et langvarig strømbrudd – en terrorhandling – et solid hacker-angrep, osv.?

Så statsminister Solberg og dine statsråder: Dere er ikke klokest fordi om dere har oppnådd noen midlertidige taburetter og posisjoner i samfunnet. Det garanterer selvsagt ikke klokskap. Å satse slik dere gjør – bl.a. på et digitalisert samfunn, er kortsynt og visjonsløst – ja kort sagt direkte idiotisk! Det vitner i hvert fall ikke om en snev av klokskap!