Veteraner i Norge

Publisert 2.12.2019
Foto: Wikipedia

Veteraner i Norge er tidligere soldater som har utført viktige oppdrag for Norge og FN for de som ikke visste det. Vi har de vanlige soldatene, spesialsoldater og etteretningstjenesten. Hvilket ikke er noe unormalt for noe land. Det er noe de aller fleste land har, og i de fleste land setter folk pris på sine soldater enten de er fra den ene eller andre grenen. Men Norge har en bruk og kat mentalitet når det kommer til disse mennene og kvinnene.

De blir oversett opplever manglende respekt både fra folket og deres tidligere arbeidsgivere, som kanskje burde ha vært de som ble sendt ut i en konfliktsone uten livvakter slik at de ville fått oppleve hva disse soldatene gjennomgår for å holde terrorister borte fra Norge, noe regjeringen og PST saboterer ved å slippe inn kreti og pleti uansett, og de nekter å betale ut opptjent pensjon og erstatninger for skade på jobb….ute i felten for de som ikke skjønner det.

Jeg vet at Frode Berg har satt etteretningstjenesten i mer kummerlig lys etter at han mottok oppdrag fra dem og ble tatt. Men enhver bør ha såpass logisk tankegang at de skjønner at om noen i E-tjenesten ber en om å bringe ei pakke til noen i ett annet land så er det ett eller annet som skal overføres til en person i utlandet og som ikke skal være åpen om. Det skal forresten heller ikke gå ut over de som allerede er veteraner og som har tjent landet sitt og blitt skadet på grunn av det, de har også jobbet hardt, satt sine liv i fare og skal ha trygden som de har tjent opp. Men i flere tilfeller som jeg vet om har personer ikke mottatt erstatning eller pensjon. Ja de skal ha begge deler.

Jeg har anbefalt flere om å ta disse sakene til menneskerettighetsdomstolen da det er brudd på deres menneskerett til å få erstatning og pensjonen de har krav på. Hvorfor skal disse soldatene, enten de er fra den ene eller andre grenen vente til de har gått bort før de får den?

NAV får ofte sladdede versjoner som gjør at de ikke greier konkludere hverken den ene eller den andre veien fra forsvaret. Legene som skal dokumentere skadene får også sladdede versjoner slik at de ikke aner hva veteranene som pasienter skal behandles for.. Slikt er uhørt.
I mange tilfeller får ikke veteranen selv lov til å opplyse om hva vedkommende har vært gjennom for da risikerer de fengselstraff for å ha avslørt hemmeligstemplede saker.

Vel det finnes ikke psykiatere eller leger i hver by som har høy nok sikkerhetsklarering til å høre på alle disse sakene, ikke NAV ansatte heller. Den siste NAV ansatte jeg hørte om som hadde en slik sak måtte forresten slutte fordi det ble for hard lesing for vedkommende, og da var to tredjedeler sladdet. Det var mest svarte streker i papirene.

Nå håper jeg regjeringen med forsvarsdepartementet tar seg sammen og gir disse mennene og kvinnene de rettighetene de har og jeg håper ved Gud at de har sendt medaljene som ble levert inn til støtte for krigsseilerne er blitt levert tilbake til dem som leverte dem inn. Det er den norske regjering som har ansvaret for at disse krigsseilerne ble urettferdig behandlet ikke veteranenes feil. Men kjenner jeg den norske regjeringen rett så sitter de nok på disse medaljene selv og leverer dem ikke til de som har fortjent dem for tjeneste for landet.

Nå har Norge barnevernets handlinger, NAV sakene å hanskes med, de trenger ikke å få veteranene etter seg i tillegg. Hva vil dere gjøre om disse veteranene forteller folk om hvordan de blir behandlet så flere og flere trekker seg fra videreutdannelse innen militæret? Hva gjør Norge om ingen stiller opp for å forsvare konge og fedreland? Eller regjeringen selv (ikke at noen av dere fortjener å bli forsvart). Men disse menneskene gjør det likevel med fare for eget liv for å redde deres skinker. Det er skammelig å kalle seg norsk. Når en ung gutt under WW2 sa ”Alt For Kongen”, så svarte Kong Haakon Nei, Alt for Norge. Dere i øverste sjiktet som regjering, statsråder, forsvarsdepartement og alle andre avdelinger på stortinget samt kongen selv har noe å lære av Kongens farfar. Alt for de som kjemper. De har mer rett på det enn dere som sitter på baken på stortinget og unner dere både det ene og andre.

P.S. Send medaljene tilbake til de som ofret alt for å få dem… Mange av dem mistet venner, og lemmer armer og ben og de fleste kom tilbake med psykiske problemer. Og betal ut pensjoner og erstatninger som de som har krav på dem fortjener. Ikke takk dem med at de må leve livet som hjemløse og vanskeligstilte på laveste NAVtrygd. De fortjener så mye mer.

Takk til alle som har slåss for landet vårt. All ære til veteranene som lever i dag og til de som har gått bort, enten for egen hånd eller av naturlige årsaker. Takk til de som gav alt i utenrikstjeneste. De som aldri kom tilbake igjen og takk til familiene deres. Dere hadde alle fortjent så veldig mye bedre enn det regjeringen gir dere. Dere fortjener respekt for å våge å gjøre det ingen andre vågde. Takk veteraner!!! Og en god jul til dere som er fremdeles i aktiv tjeneste.

Hilde Ottesen