Vi trenger et robust landbruk

Publisert 10.5.2021
Foto: Geno

Gode rammebetingelser for landbruket er svært viktig og partene i årets jordbruksoppgjør må finne gode løsninger for å sikre dette. Tilbudet fra staten som ble presentert 4. mai imøtekommer dessverre ikke dette, uttaler Geno sin styreleder Vegard Smenes og adm.dir. Kristin Malonæs.

I Geno er vi så heldige å være eid av nesten 8000 engasjerte og dyktige melkebønder. Vårt avanserte avlssystem har vært teknologi- og forskningsdrevet i mange tiår, forteller Smenes og Malonæs videre.

Genetikken er internasjonalt konkurransedyktig
Det gode avlsarbeidet har vært mulig gjennom et tett samarbeid mellom bøndene og Geno, og det har gjort oss internasjonalt konkurransedyktige. Uten et aktivt og levedyktig landbruk hadde det ikke vært mulig for Geno å lykkes, og uten et robust landbruk også i fremtiden vil det ikke være mulig å videreutvikle Norsk Rødt Fe som verdensledende innenfor storfegenetikk. Gode rammebetingelser for landbruket er dermed svært viktig. I Geno mener vi derfor at det er svært viktig at partene i årets jordbruksoppgjør finner gode løsninger for å sikre dette. Tilbudet fra staten som ble presentert 4. mai imøtekommer dessverre ikke dette.

Alle bruk må kunne investere for framtida
Konsumentene er opptatt av bærekraftig matproduksjon, god dyrevelferd og sunn mat. Denne trenden er sterk og den er global. Aktørene i verdikjeden i norsk landbruk kan levere på det konsumentene vil ha, men da må rammebetingelsene for å kunne drive landbruk, legges til rette.

Det ligger mye kompetanse, hardt arbeid og stor kapitalinnsats i å produsere mat i Norge. Gjennom flere tiår har søknadene til Innovasjon Norge om investeringsstøtte til nødvendige investeringer for å kunne drive matproduksjon vært mange ganger større enn det har vært økonomiske rammer til fra staten.

Innenfor melkeproduksjonen ser vi at bevilgningen til løsdrift og driftstilskuddet ikke prioriteres godt nok i tilbudet fra staten. Dette medfører at særlig de mindre melkebrukene kan bli borte. Det vil ikke bare ramme vår evne til verdiskaping og arbeidsplasser, men arealer vil gro igjen og det blir mindre levende og aktive bygder. Et tap for hele samfunnet.

Norge kan være et testbed for klima og bærekraft
Det unike med Norge er at vi kan være et testbed for å ta frem nye internasjonalt konkurransedyktige klimaløsninger gjennom et tett samarbeid mellom teknologileverandører og pilotkunder/bønder i Norge. Vi har et stort behov for å erstatte eksport av olje og gass, med bærekraftige løsninger på globale utfordringer.

Vi har god dyrehelse, lavt antibiotika forbruk og høy dyrevelferd. Vi har godt råvaregrunnlag og komplette verdikjeder over hele landet. Dette gjør at vi kan være troverdige partnere for kunder internasjonalt. Vi håper staten kan snu på mynten, og gå inn i forhandlingene med verdiskaping og ringvirkninger som et utgangspunkt for fremtidige muligheter, og at de kan se at ved å investere i landbruket kan vi høste av nye bedrifter, innovasjon og eksportvekst. Til glede for hele samfunnet.

Uttalelsen er signert av:

Vegard Smenes, styreleder i Geno
Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno