Vidar Kleppe: – Julegaven til de fattige!

Publisert 2.12.2022
Fotoarrangement: Sfm.no

Regjeringen Støre gir hele 2o kroner i julegave til fattige nordmenn

Arbeidsminister AP- Marte Mjøs Persen erkjenner at det er en krevende tid for mange i Norge nå, og det rammer dem som har minst hardest. Men det er overhode ikke aktuelt å øke trygden eller hjelpe fattige nordmenn med mer penger til jul, sier Ap-statsråden med 1,5 millioner kroner i årslønn.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, uttalte Persen til media.

Men, regjeringen vil gjerne yte noen «smuler» fra det styrtrike Finansdepartementet styrt av SP- Vedum til fattigfolket i Norge som «sliter» økonomisk, ved å gi 20 (tjue) millioner kroner til frivillige organisasjoner. Når beløpet så er fordelt på ca. en million fattige nordmenn, vil dette utgjøre 20 (tjue) kroner til hver av dem. Noe som eksempelvis er nok til en pakke surkål på tilbud og fire poteter utgått på dato i butikken.

I Norge er det er ca. en million nordmenn som er berørt av en inntekt under den europeiske fattigdomsgrensen (netto utbetalt ca. kr. 23.000 pr mnd.). Regjeringen Støre er mer opptatt av en global verdensordning, enn å ivareta den alvorlige og stadig økende fattigdoms-krisen som en stor del av den norske befolkning opplever i disse dager. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene