Vidar Kleppe: – Nettselskapenes «plyndring» må stoppes

Publisert 19.2.2018  

Illustrasjonsfoto: Ole Texmo

Etterslepet på vedlikeholdet på det norske strømnettet er på svimlende 140 milliarder kroner. Storting og regjering kan og må aldri godta at forfallet på det norske strømnettet som har blitt forsømt av kommunale og fylkeskommunale energiselskap, skal betales ved at regningen på 140 milliarder kroner sendes til det norske folk over en periode på 10 år.

Analysebyrået Oslo Economics har gått gjennom regnskapene til 135 nettselskaper. Gjennomgangen viser at kommunene tar store utbytter i selskapene, og utbyttene blir større og større fra år til år. Bare i 2016 tok disse eierne ut 1,3 milliarder kroner i utbytte. Nettleie forbrukerne har betalt inn, blir altså ikke brukt til vedlikehold av strømnettet, men går til utbyttefest til grådige eierne.

Dette betyr dessverre at nettleien blir langt dyrere og at Ola og Kari Nordmann, må betale to ganger for å vedlikehold av det norske strømnettet. I tillegg til denne dobbeltbeskatningen skal det også innføres en «rushtidsavgift» for strøm der det blir dyrere å motta strøm i en døgn-syklus når forbruket og behovet for strøm er størst for det norske folk. 

Demokratene i Norge krever derfor politisk handlekraft ved at storting og regjering snarest griper inn og stopper denne helt urimelige skjulte ekstra skatten ovenfor det norske folk. Nok er nok – her må det sies stopp!

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge