Voldsbruk og trusler rettet mot folkevalgte er totalt forkastelig

Publisert 9.8.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
(Ansvarlig redaktør for sfm.no)
Foto: Sfm.no

PST, (Politiets Sikkerhetstjeneste) har flere ganger vært bekymret for voldsbruk og drapstrusler rettet mot politikere og særlig stortingsrepresentanter. Det sier seg selv at slike handlinger ikke må forsvares av noen. Like mye som man ikke må forsvare drapstrusler eller voldsbruk rettet mot folkevalgte, så må man heller ikke forsvare en del politikeres bruk av ren psykisk terror – som et maktmiddel – mot ”brysomme” borgere, slike som kun krever sin rett. Vi finner dessverre flere slike ”folkevalgte” i omtrent alle partier, og blant både stortingspolitikere, regjeringsmedlemmer, i fylkesting og i kommunestyrer landet rundt. Disse er den vesentligste årsaken til at forakten mot politikere generelt sett stadig øker. 

Noen må ha søkt seg til politikken kun for å utøve makt, for så å misbruke den. Flere norske politikere har åpenbart vist at de ikke bryr seg særlig mye om hva de er valgt inn for å gjøre av politiske gjerninger – til beste for folk og land. At flere folkevalgte på Stortinget også sørget fore å få radert bort loven som kunne gi dem bøter eller fengselstraff for rene løftebrudd, tilsier at flere politikere kun må være opptatt av å beskytte seg selv, sine handlinger, personlige og eksterne interesser, samt deres partivenner. Og mens flere av de samme skriker opp om mer straff for dem som begår kriminalitet, så begår de selv politiske handlinger i strid med både norsk lov og landets grunnlov. Det sier seg selv at slike politikere derfor må tåle å bli hengt ut og advart mot på det sterkeste.

Sfm.no har ikke til hensikt å oppfordre noen til å begå handlinger mot noen som kan være lovstridige eller i ordets rette forstand er det. Men vi forbeholder oss retten som andre medier til å sette fokus på politiske partier og politikere, slike som mot bedre vitende begår handlinger som også kan defineres som rent svik mot både land og folk. Og med tanke på dem som svek sitt fedreland under den 2. verdenskrig, så er det tragisk at mange dagsaktuelle innenriks og utenrikspolitiske handlinger kan defineres som noe liknende. Sfm.no er slettens ikke det eneste mediet som har en slik oppfatning. Vår klare oppfordring går herved ut til alle landets folkevalgte. Vil de få bukt med politikerforrakt, så tar de imot noen få enkle og gode råd.

1. De må opptre redelig, ansvarlig og ærlig i politikken.
2. De må forholde seg til gjeldende regler, lov og rett som alle andre må gjøre.
3. De må ikke love, lyve eller bløffe om saker og ting som de vet ikke er gjennomførbare.
4. De må alle respektere landets grunnlov.