Vondt skal vondt fordrive

Publisert 4.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikipedia
(Svein-Magne Tunli – www.tunliweb.no)

Regjeringens siste idiotiske utspill som også – i likhet med de andre såkalte blå-blå reformer – også møter massiv motstand fra folk flest. Det gjelder forslaget om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Dette kommer nå på toppen av en lang serie med blå-blå «reformer» som samtlige har møtt motstand både fra den jevne borger som fra eksperthold/faghold. Det er jo forøvrig ikke så mange måneder siden at det ble erklært fra regjeringshold at de tre nordligste fylkene skulle bestå slik de er i dag. Så her kommer sannelig impulsive forslag på løpende bånd – m.a.o. løftebruddene kommer stadig raskere! Statsminister-kandidat Jonas Gahr Støre og andre fremstående AP-medlemmer lover at både den aktuelle sammenslåingen og de øvrige fremsatte planer om «reformer» innen nær sagt alle sider av samfunnet, – skal stoppes dersom AP kommer i regjeringsposisjon fra i høst. Hvis det er en rødgrønn regjering som skal til for å stoppe all galskapen fra de blå-blå, så la oss for all del få en periode med de rødgrønne igjen.

Vondt skal vondt fordrive! 

Men det vil absolutt være en svært stor fordel om Senterpartiet også kommer på banen som en del av en ny regjering. En periode med rødgrønn farge ville selvsagt satt på en nødvendig bremse mot Solberg-regjeringens mangesidige ødeleggelses-politikk. Mye av reform-epidemien ville bli forsinket og ville også tape effekt under en ny regjering. Skulle man så deretter få en ny blå-blå regjering, ville de nevnte reform-prosesser bli verre å få i gang igjen, og motstanden mot dem ville bare bli sterkere. Så derfor – la for all del regjeringen Solberg i det minste få en tenkepause på minst 4 år. Tenk om vi hvert fjerde år kunne få en bremseregjering ledet av AP?

Selvsagt vil en rødgrønn regjering også på mange områder være nedbrytende for landet og vårt demokrati, men når man bare har to onder å velge mellom, så får disse to ondene heller få skiftes om å styre. På en slik måte ville kanskje ikke noen av dem få gjennomført sine verste ideer? Her er det velgerne som har utspillet, og det gjelder å holde tungen bent i munnen ved de neste valgene! Her er det snakk om politisk balansekunst.  De aller fleste av Solberg-regjeringens såkalte reformer MÅ i hvert fall stoppes – selv om det koster oss 4 år med Støre!