– Arbeidsplasser – galt utgangspunkt!

Halden 18.7.2016

Av Thorbjørn Andersen
Foto: Wikipedia

Påstanden så jeg fremsatt for noen år tilbake, og jeg sikter til forhenværende fylkesarbeidssjef i Oppland – Eiliv Bakke – opprinnelig fra Skjåk.

Hedersmannen var gjennom et langt liv opptatt av arbeidslivets betingelser – og dermed også befolkningens sosiale forhold. Men han fikk lite gehør for blant annet et løsningsforslag omkring fattigdomsproblemet. (”Ren rettsstat” og ”Eksistenstrygd” var også stikkord fra ham i den sammenheng). Fornuftig tenkning var det som preget ham.

Senere har jeg sett den like aktuelle problemstillingen – med søkelys på den såkalte arbeidslinje. Og i dag må man kunne si følgende: Politikere – nå må dere innse at slett ikke alle tilpasser seg arbeid i moderne, avansert industri. Kan vi derfor snart få slutt på alt pratet, og heller tenke på en nødvendig, realistisk arbeidslivomstilling?

Andre har ikke vært bedre

Tiden er etter min mening overmoden for en edruelig debatt omkring systemet som vi alle etter hvert har havnet i. Og at den såkalte elite i årevis har klart å tåkelegge problemet, er sterkt beklagelig – diplomatisk uttrykt. (Leserne skulle sett kladd…!). Nå må ”elitens” tydelige forakt for norsk grunnlov og dens intensjoner for norske borgere – avsløres og stanses, én gang for alle. Grensen for unasjonal virksomhet er forlengst overskredet!

Galt – fullstendig galt(!) er det dessuten å legge all skyld på bare tradisjonelle sosialister. (Her i Norge med Ap i spissen). ”De andre” har ikke vært en tøddel bedre. Tvert imot.

Utgangspunktet for en slik antydet debatt, bør være følgende logiske faktum: Vi lever av produksjonen av varer, og ytelse av tjenester for hverandre – ikke administrasjon!

Frihet for enkeltmenneske

Imidlertid er det dette siste som oppleves – på nær sagt alle områder. Det nærmest vrimler i dag av alt for mange administratorer. Hvor mange – vet vel knapt noen. Utviklingen i arbeidslivet, med stadig økende bruk av automatisering – ble meget godt beskrevet, tidlig på 2016-tallet av en lokal skribent – David Aleksandersen, daglig leder i Smart Simulation AS.

”En ny industriell revolusjon” kunne leses i Halden Arbeiderblad, allerede19. februar i år.  Artikkelen er et greit utgangspunkt for flere kommentarer i en tid med sosialisme – uansett farge. For sosialisme – enten den kalles fascisme eller kommunisme – er galskap! Frihet for enkeltmennesket – vil derfor bli morgendagens etterspurte ord. Også for norske borgere.