Sfm.no presenterer her en oversikt over våre informative serier som er ført i pennen av skribent Ole Texmo. Den første serien startet opp januar i 2007.

Publisert 17.8.2023 (Oppdatert 8.6.2024).

Merknad: Seriene fra nr. 1 til nr. 6,  er publisert på sider med eldre layout.
Alle serier og dets innhold: Copyright 2007(C)2024. www.sfm.no.

14. SERIE I 10 DELER OM JUSS OG ADVOKATER.
Planlagt igangsatt høsten 2024.


13. SERIE I 10 DELER. HVA LÆRTE VI AV BARNEHJEMSAKENE?
https://sfm.no/Barnehjemsaken
Publisert i perioden 14.2 – 29.4.2024


12. SERIE I 10 DELER OM SMÅ OG STORE JUSTIS-SKANDALER
https://sfm.no/Justis-skandaler
Publisert i perioden 9.10 – 18.12.2023


11. SERIE I 10 DELER OM PRESSE OG ETIKK
https://sfm.no/serie-i-10-deler-om-presse-og-etikk/
Publisert i perioden 17.10 – 19.12.2022


10. SERIE I 10 DELER OM MEDIA OG YTRINGSFRIHET
https://sfm.no/serie-om-media-og-ytringsfrihet/
Publisert i perioden 27.5 – 16.9.2022


09. SERIE I 10 DELER OM RETTSSTATEN UNDER PRESS
https://sfm.no/rettsstaten-under-press/
Publisert i perioden 14.9 – 5.11.2021


08. SERIE I 10 DELER OM NORGE VERDENS BESTE LAND
https://sfm.no/serie-verdens-beste-land/
Publisert i perioden 5.1 – 20.5.2021


07. SERIE I 10 DELER OM ANSVAR FØRST OG SIST
https://sfm.no/ansvar-forst-og-sist/
Publisert i tiden 9.10 – 17.12.2020


06. SERIE I 10 DELER OM MEDIA OG OFRENE
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/MEDIA-OG-OFRENE/Index-Media-og-ofrene.htm
Publisert i perioden 1.5 – 20.7.2015


05. SERIE I 10 DELER OM TID FOR OPPGJØR
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/OPPGJOER-SERIE/index-oppgjor-serie.htm
Publisert i perioden 15.4 – 11.9.2013


04. SERIE I 10 DELER OM VÅRT DEMOKRATI
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Demokratiserie-10_deler/020211.Demokratiserie_indeks.htm
Publisert i perioden 2.2 – 7.4.2011


03. SERIE I 10 DELER OM VÅRE DOMSTOLER
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Domstolen/02.02.2009.Serie-indeks-Bruk_og_misbruk_av_domstolene.htm
Publisert i perioden 9.2 – 27.4.2009


02. SERIE I 10 DELER OM NORSK BARNEVERN
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/Barnevernserie/17.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Index.htm
Publisert i perioden 18.11.2007 – 11.2.2008


01. SERIE I 12 DELER OM JUSTISMORD
https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/JUSTISMORD/Index_Serie_om_justismord.htm
Publisert i perioden 5.1 – 23.2. 2007