Sfm.no er spesielt opptatt av likhet for lov og rett!

Publisert 10.12.2006. Sist oppdatert 23.02.2007.

Sfm.no er spesielt opptatt av likhet for lov og rett
i vårt samfunn. Det burde finnes slik likhet for alle i Norge, men så er dessverre ikke tilfelle. Media har også en svært viktig rolle når det gjelder å bringe fram faktiske forhold i så vel sivilsaker som i straffesaker.

Dessverre så skjer det at mange bakenforliggende fakta utelates. Det som for de aller fleste lesere, seere og lyttere kan oppfattes som det korrekte, også rent politisk, er dessverre ikke alltid like vanntett eller holdbart.

I denne serien gir vi våre lesere et bedre innblikk i reelle forhold som kan ligge bak et fullbyrdet justismord. I dag er det kjent at Kongeriket Norge har begått mange justismord gjennom årene. De fleste forbinder justismord med rene straffesaker. Fakta er at justismord også blir begått mot enkeltmennesker i sivile saker, eksempelvis erstatningssaker og saker knyttet til barne- og familieforhold.

Jussen kan ofte være svært vanskelig å forstå selv for jurister, og altfor ofte har sunn fornuft og klokskap måttet gi vike for jussens "konservatisme", noe vanlige mennesker kan synes er både riv ruskende galt og svært urettferdig. Mange rettslige avgjørelser foretatt ved norske domstoler, strider også ofte mot folks generelle rettsoppfatning. Det er å håpe at flere vil ta lærdom av de mange tabber og juridiske feil som denne serien blant annet belyser.

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør.
Copyright. www.sfm.no 20©06. Med enerett! All rights reserved!

 

01

Per Lilands utsagn. Skam og skamløshet. Opplegg for artikkelserien. Uttrykk og begreper. Sakstyper. Bevisspørsmålene. Gjenopptakelse. Jurister og havresekker.

05.01.2007
02

Del 2: Verkebyllen: Torgersen-saken
Kriminaljournalistikk før og nå. Rett mann på feil sted. Støttespillerne. Bevisene. Gjenopptakelsesprosessen. Oppmerksomheten. Sakkyndige. Prestisje. Reaksjonene.

05.01.2007
03

Del 3: Sedelighetssakene
Incest og voldtekt. Mørketallene alltid store. Overgrepshysteriet. Medeas hevn. Bjugneffekten. Fravær av metode og kildekritikk. Ideologi. Tilrettelegging.

12.01.2007
04

Del 4: Bevis til besvær
Etterforskningen. Aker-sporet: Trygve Lange-Nielsen. Sakkyndige og vitner. DNA. Rekonstruksjon og analyser: Tore Sandberg. Bevisvurdering. Falske tilståelser.

12.01.2007
05

Del 5: Per Liland: feil mann på feil sted
Klassikeren. Gjerningstidspunktet. Alibiet. Tirsdagsvitnene. Bevisumiddelbarheten. De sakkyndige. Hjelperne: Ekroths. Gjenopptakelse. Granskning. Den egentlige morderen.

19.01.2007
06

Del 6: Bruken av sakkyndige: rettens horer og halliker
Kampen om ekspertisen. Mandat. Sakens opplysning. Vitenskapelighet. Likhet mellom straffe- og sivilsaker. Psyko og pseudo. Kvalitetssikring. Beviskjedemessige hensyn.

19.01.2007
07

Del 7: Frikjent posthumt: Atle Joar Hage
80-tallshysteriet. Barnefordelingssakene. Sakkyndige. Bumerangeffekten. Etterslepet. Gjentakelse og gjenopptakelse. Samværet som forsvant. Lærdom. Ansvarsfraskrivelse.

26.01.2007
08

Del 8: Justismord og legaliserte overgrep
Uttrykksmåter. Systemfeil. Skjønn og dommerholdninger. Kvalitetssikring. Likhet og forskjell. Bevisvurdering. Logikk og rasjonaler. Advokatene. Prestisje og systemlojalitet.

26.01.2007
09

Del 9: Voldaprestsaken
Bjugneffekten. Hevnens psykologi. Justismordets anatomi og fysiologi. Tverrfaglig samrøre. Familielobotomi. Manipulative avhør. Psykolog Roald Bjørklunds rapport.

01.02.2007
10 Del 10:Riis-saken – juss og juks på høyeste plan
Rederdatterens arv. Bakteppet: shipping-krisen. Herman Berges engasjement. Sak mot skifteretten. Toppjuristene. Et planlagt tyveri. Karrierer og konsekvenser.
09.02.2007
11

Del 11: Prosessen mot Harry Lindstrøm  – et politisk justismord
Einar Gerhardsens unnskyldning. Kings Bay. Sak og person. Skraphandlersken. Tønseth-rapporten. Politisk redningsplanke. Injurier. Advokatsvikt. Skamløsheten.

 

18.02.2007

12

Del 12: Avslutning: Medias rolle – avdekke eller tilsløre?
Den fjerde statsmakt. Mediadekning eller fravær. Kildene. Hysteriet. Påvirkningen. Dobbeltmoralen. Lønnsomhetsavveiningen. Kompleksitet og kompliserthet.

23.02.2007

Linker til seriens 12 deler.
Serieindeks 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12