Del nr. Hovedtittel Emner i artikkel-delen

01

Det sammensatte samfunn

Oversikt og tråder. Maktfordeling og uavhengighet. Nye medier og  ytringsformer. Engasjement og innflytelse. Kunnskap, ideologi og nytaleretorikk. Mangfoldet og mulighetenes land – også for kriminelle. Kompliserte saker: Datalagringsdirektiv og kommunesammenslåing. Velferdsparadokset. Konsulentsamfunnet.

02

Politikk og byråkrati

 

 
”All makt i denne sal”. Makt og innflytelse. Lovgiverprosessen. Høringer for syns skyld? Kunnskapsnivåer og andre nivåer. Rettsliggjøring og åpenhet. Lov om barn og foreldre: høring av barn og bruk av sakkyndige som eksempler. Kommunesammenslåing: nærhet og avstand. Lobbyister og pressgrupper. Politikere som fortjent?
03

Med lov og rett skal landet bygges

 

Pensjonsdommen til ettertanke. ”Viser at vi har likhet for loven”. Symboler og eksempelsaker. Juss og politikk. Rettsstat og rettsliggjøring. Fra pater-est til pater-est. Tingrettsdommeren og ”the criminal brain”. Gjennomsiktighet og ”obiter dictum”. Haag og Strasbourg. Jussen som problem. Selvtekt og handlekraft. Ulovlig men ikke straffbart. Nasjonal og internasjonal barnebortføring: Skah-saken og Hoholm-saken.

04

Den fjerde statsmakt

 

 
Myten om uavhengigheten. Kildenes makt. Pressens selvoppfatninger. Kunnskapsløshet som norm: ”Aftenposten avslører”. Kildekritikken som forsvant. ”Overgripende journalistikk”. Flokkmentaliteten og sivilsamfunnet (den egentlige skepsisen mot selvstendigheten): Amelia-saken. Informasjonsmedarbeidere og samfunnskontakter. ”The Media is the Message”. Internet og de nye mediene.
05 Kunnskap er makt

Empiri og statistikk; forklaring og forståelse. Kunnskap eller informasjon eller begge deler. Kvalitet og kvantitet. PISA-undersøkelsen. Enda flere universiteter. Marked og finansiering. Hva trenger vi mest: sosiologer eller håndverkere? Byråkratisering og effektivitet. Status og kunnskapsforakt hånd i hånd. Nye tider, nye kunnskapskrav.

06 Velferdsparadokset

Fortid og fremtid; makten og æren. Kampen om eiendomsretten til historien. Fremveksten av universelle rettigheter. Utdannings- og konsulentsamfunnet. Vekst og næringer i et sykere samfunn. ”Et enda bedre barnevern”. Klientifisering eller sykeliggjøring eller begge deler. Diagnoser og syndromer. ”Den onde kausalsirkel”

07 Makt- og demokratiutredningen

Folkestyrets forvitring. Nye tider, nye maktformer. Gudmund Hernes revisited. Rettsliggjøring eller ansvarsfraskrivning eller begge deler? Politisering av jussen. For folket eller fagfolket? Nytaleretorikken. Familien som forsvant. Media som ble fredet.

08

Konsulentsamfunnet

 

Lobbyismen: fordyrende og fordummende mellomledd. Retorikk eller språkbruk eller ingen av delene. Kunnskap og makt. Bjarne Håkon Hanssen – syndromet: hvitvask av nettverkskorrupsjon. Ekspertveldet: spekulasjon i foreldreusikkerhet. It cant happen here. Media is the Massage. Samarbeidende spesialister. Red Green Label Alert.

09 Norge og verden

Norge i verden: Globalisering og internasjonalisering. EØS og EU. Nasjonal symbolmakt: fred og konfliktløsning. Datalagringsdirektivet. Norge som merkevare; Norge som forbilde. ”Fjernstyrt fra Strasbourg?” Innvandring og arbeidsmarked.

10 Når saker og ting går skeivt

Det mangfoldige Norge. Nye kjønn og nye problemer: juss til besvær. Surr og surrogati. Det organiserte Norge. Våre nye paradokser. Når statlige overgrep slår tilbake. ”det eneste anstendige”. Det instrumentelle menneskesynet. Sivilsamfunnets utfordringer.


NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: [email protected]

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)