Hva er foreldelse og når trer den inn?

Foreldelse er det som ofte stopper en opplysende saksbehandling. Rettslig sett går det oftest automatikk i påberopelse av foreldelse fra det offentlige. Den som retter krav mot en skyldner lang tid etter det skadeutløsende vil uansett ha en stri tørn.

Svindel satt i system

Ut fra likebehandlingsprinsippet, skulle man tro at det norske folket – eierne av kraften) – skulle få kjøpt strømmen for samme pris som Deutsche Bahn (30 øre kWh), men slik er det ikke.

Dette vet vi!

Tunge biler uten piggdekk får lengre bremselengder på håpløst føre, og får problemer i svingene.

Ellinor Nerbø: – Nå skal vi straffes matveien

Galskapen har tatt overhånd ser det ut for, og så tubeostene som er så gode da. Lettvint å ta med på tur og de små som er grei i matpakken til lunsjen.

Prøvenemd i helsefag

Mangelen på ansatte i pleien er et kjent problem og det er viktig å fokusere på dette..

For vanskelig å bo i Nord-Norge?

Det er ikke bedre å bo langt til skogs i en annen bygd enn det er å bo nordpå.

Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

Ifølge en SIFO-rapport fra 2023 svarer åtte av ti av de som er mest bekymret for økonomien at det går ut over den fysiske helsen. Nesten ni av ti mener den påvirker dem psykisk.

Saker og personer

Strengt tatt kunne presse og media gjort mye ut av dekningen av barnehjemsakene, hvis de bare hadde turt å være mer kritiske, dvs. undersøkende, til makt og myndigheter.

Trondheim kommune må etablere eget mobbeombud

Flere politikere i Trondheim bystyre derav ordføreren har tidligere påpekt at mobberen må tas bort fra skolen.

Fosilbil forbud etter 2025?

"Det skal svi å trosse forbudet mot diesel/bensinbiler etter 2025"..

Bør man omsider gjennomgå veterinærbransjen?

Bør det være en ordning med egenandel også på slike tjenester?

Hvem er vi og hva er læring?

Fagpersoner og faggrupper liker ikke å bli «belært» eller i mildere form opplyst av lekfolk (klienter og kilder) fagfolkene kunne og burde lære noe av.

Trondheim Pensjonistparti krever handling i eldreomsorgen

Mange pasienter blir sittende lenge uten tilsyn mens noen pasienter får nødvendig hjelp til toalettbesøk eller stell.

Bør det være lov å sende faktura på SMS?

Det er mange som sliter med å ta i bruk digitale løsninger og da må man ha systemer som også imøtekommer deres behov, hvis man mangler terminal.

Avfallshåndteringen i Trondheim kommune er for streng

En eldre mann født i 1930-årene som bor alene i en enebolig på Jakobsli, har fått gult kort på avfallshåndtering.

Forskjellsbehandling i «rettsstaten» Norge, i klar strid med grunnloven!

En gjenopptakelseskommisjon for sivile saker er nødvendig å få lovfestet. En «rettsstat» (?) kan ikke være bekjent av, og mot bedre vitende, bryte landets grunnlov.

Når bøndene gjør opprør

Uten bonden ingen mat var det noen som sa. Når det i krig også brukes mat som våpen hvor mat uteblir, hvor har veien da gått?

NEI til diskriminering!

Nå må hetsen mot bensin- og dieselbiler slutte, og for den saks skyld all elbil-propagandaen også!

Umoralsk politisk tvangstrøye!

Vi som er avhengige av bil – og kanskje også har anledning til å kjøpe ny bil, - om vi er i stat eller kommune, arbeidsfolk eller pensjonister, - skal ha lov til å kjøpe den type bil som passer best for oss.

Mangel på fagfolk i Norge!

Dessverre så er det stor mangelvare flere steder i kommune-Norge. Det gjør folk noe frustrert når man planlegger for renovering, og så er fagfolka vekk som om de er sunket i jorden.  Men eiendomsskatt skal dem ha, selv om kåken ser ut som et takras ...

Sfm.no har vinterferie i tiden 26.2 – 3.3.2024

Snøen og kulden synes å vedvare enda en stund til.

Barn og unges stille-sitting

Staten vil heve "rørelsestanken" for å få fysisk trening for skolebarn/unge men hvor står vi? Nonsens. Når de unge kommer i russetiden så er det ...

Kanvas bekymret for mangel på finansiering i barnehagesektoren

I Kunnskapsdepartementets høringsforslag vises det til en utdatert økonomisk situasjon i sektoren.

Ny rapport: Rusavhengige opplever stigma og diskriminering i møte med det offentlige

Undersøkelsen viser at flere av informantene opplever seg diskriminert og stigmatisert av helsevesenet, politiet og andre offentlige tjenester. Informantene forteller om støtende kommentarer, dårlig behandling ...

Det er ingen tvil om at også Norge trenger mer fornybar energi!

I Øygarden og Austrheim har idéen om atomkraftverk våknet til nytt liv.

Grådighetskulturen har vunnet over etikk og moral!

Staten og kommuner er jo blitt en del av grådighetskulturen.

Ellinor Nerbø: – Det er mye som haster herr statsminister!

En av landets aviser tok også en titt på dette med tilfluktsrommene i Oslo, og det var temmelig nedslående.

Sparer oss til raka fant!

Staten må spare. De sparer og sparer, inntil et solid børs-krakk - pga. verdens-situasjonen - sender verdien av Oljefondet til bunns.

Rehabiliteringen i Trondheim er for dårlig

Bruk av vannterapi er en viktig del av tradisjonell folkemedisin verden over, og temperaturen i et varmt terapibasseng ligger som regel mellom 33 og 36 ...

Hørt om kortreist mat?

Man bør ikke i Norge sørge for at det er tomt med både egg og melk, poteter eller grønsaker.

En «umoralsk» avgift. Er det håp for Bergen?

Piggdekk har vist seg å være absolutt nødvendig på dager med is, holke og nullføre.

Rakner det for Regjeringen?

Det er litt merkelig at folk søker seg til studier for å ikke skjønne at det å "plagiere" ikke er noen lur vei å gå.

Sfm.no testet Google Bard app

Vi skrev inn følgende spørsmål: Er det akseptabelt å kalle andre konspirasjonsteoretikere fordi man ikke er enig?

Hvem har lov å fuske i sin utdanning?

Man skriker og roper på uærligheter, men er alle like ærlige tro i alle offentlige instanser?

Norsk bistand på ville veier

Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri som går til et utall av land, herunder romfartsnasjonene Kina og India.

Hvor ble det av det norske demokratiet?

Siste sprellet fra Brüssel er et direktiv som – innen få år – pålegger norske huseiere å oppgradere alle norske boliger til energiklasse A.

Pensjonistpartiet vil nå aksjonere på de videregående skolene i Trøndelag

Målet er selvfølgelig også å få nye medlemmer samt få mulighet til å bli med i skole- valgdebattene til stortingsvalget 2025.

Legemiddelbruken økte med nesten fire prosent i fjor

Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken blir det, forklarer fagdirektør ...

Krisen i byggebransjen

Snakk om at man (ufrivillig/frivillig) havner midt i skuddlinjen og sitter i et eget glasshus hvor glasset blir knust innenfra?

Nedlagte skoler må bevares som samfunnshus og ikke selges

Selv om mange små skoler er nedlagt, har fortsatt 32 prosent av alle grunnskoler i Norge færre enn 100 elever.  Det er enda håp å ...

Hvem ønsker å være dommer i tingretten /lagmannsretten?

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Det heter seg at meddommere har en viktig funksjon når ...

Ny serie på sfm.no med oppstart i løpet av februar!

Våre lesere kan forvente en interessant og informativ serie. Det var i huset på bildet det hele startet. Les mer.

 «Hva har dagens politikere lært om fakta og sannhet»?

Meningsforskjeller, maktbegjær, miljø og oppvekst kan være med å forstyrre det enkelte menneskes syn og oppfatning av hva som er fakta og sannhet.

Når man sitter i glasshus og selv knuser glasset

Matjorden er til for matproduksjon, det bør alle forstå. Men å snakke om at folk bygger seg hytter på innmark, er vel å strekke strikken ...

Aldri før har nordmenn vært så miljøbevisste

Nordmenn opplever fortsatt at grønnvasking er utbredt, og mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er. Hele åtte av ti irriterer seg over at ...

Flytte til bygder i Norge?

Dette er ikke alle klare for, selv om noen kanskje ville tro at det er enkelt.

For sent å snyte seg når nesen er borte!

Støre-kompaniet bør nå få opp øynene og SE hva Norge mangler på DSB-fronten, for dette er rent ut skammelig!

Å stryke i juss i Barnevernet

Dette forteller jo i klar tekst at her er man kun opptatt av å yte urett, og der man kan og viser forakt for å ...

Hva er foreldelse og når trer den inn?

Foreldelse er det som ofte stopper en opplysende saksbehandling. Rettslig sett går det oftest automatikk i påberopelse av foreldelse fra det offentlige. Den som retter krav mot en skyldner lang tid etter det skadeutløsende vil uansett ha en stri tørn.

Svindel satt i system

Ut fra likebehandlingsprinsippet, skulle man tro at det norske folket – eierne av kraften) – skulle få kjøpt strømmen for samme pris som Deutsche Bahn (30 øre kWh), men slik er det ikke.

Dette vet vi!

Tunge biler uten piggdekk får lengre bremselengder på håpløst føre, og får problemer i svingene.

Ellinor Nerbø: – Nå skal vi straffes matveien

Galskapen har tatt overhånd ser det ut for, og så tubeostene som er så gode da. Lettvint å ta med på tur og de små som er grei i matpakken til lunsjen.

Sfm.no har vinterferie i tiden 26.2 – 3.3.2024

Snøen og kulden synes å vedvare enda en stund til.

Prøvenemd i helsefag

Mangelen på ansatte i pleien er et kjent problem og det er viktig å fokusere på dette..

For vanskelig å bo i Nord-Norge?

Det er ikke bedre å bo langt til skogs i en annen bygd enn det er å bo nordpå.

Barn og unges stille-sitting

Staten vil heve "rørelsestanken" for å få fysisk trening for skolebarn/unge men hvor står vi? Nonsens. Når de unge kommer i russetiden så er det like galt, med unntak av de som satser innen idrett.

Kanvas bekymret for mangel på finansiering i barnehagesektoren

I Kunnskapsdepartementets høringsforslag vises det til en utdatert økonomisk situasjon i sektoren.

Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

Ifølge en SIFO-rapport fra 2023 svarer åtte av ti av de som er mest bekymret for økonomien at det går ut over den fysiske helsen. Nesten ni av ti mener den påvirker dem psykisk.

Ny rapport: Rusavhengige opplever stigma og diskriminering i møte med det offentlige

Undersøkelsen viser at flere av informantene opplever seg diskriminert og stigmatisert av helsevesenet, politiet og andre offentlige tjenester. Informantene forteller om støtende kommentarer, dårlig behandling og avvisning fordi de er rusavhengige.

Saker og personer

Strengt tatt kunne presse og media gjort mye ut av dekningen av barnehjemsakene, hvis de bare hadde turt å være mer kritiske, dvs. undersøkende, til makt og myndigheter.

Trondheim kommune må etablere eget mobbeombud

Flere politikere i Trondheim bystyre derav ordføreren har tidligere påpekt at mobberen må tas bort fra skolen.

Det er ingen tvil om at også Norge trenger mer fornybar energi!

I Øygarden og Austrheim har idéen om atomkraftverk våknet til nytt liv.

Fosilbil forbud etter 2025?

"Det skal svi å trosse forbudet mot diesel/bensinbiler etter 2025"..

Grådighetskulturen har vunnet over etikk og moral!

Staten og kommuner er jo blitt en del av grådighetskulturen.

Ellinor Nerbø: – Det er mye som haster herr statsminister!

En av landets aviser tok også en titt på dette med tilfluktsrommene i Oslo, og det var temmelig nedslående.

Sparer oss til raka fant!

Staten må spare. De sparer og sparer, inntil et solid børs-krakk - pga. verdens-situasjonen - sender verdien av Oljefondet til bunns.

Rehabiliteringen i Trondheim er for dårlig

Bruk av vannterapi er en viktig del av tradisjonell folkemedisin verden over, og temperaturen i et varmt terapibasseng ligger som regel mellom 33 og 36 grader.

Bør man omsider gjennomgå veterinærbransjen?

Bør det være en ordning med egenandel også på slike tjenester?