Skal ikke firma som satser på BPA tjene penger?

Trodde virkelig ikke at det var forbudt å ha formue og samtidig drive med BPA-bedrift.

Er det forbudt å bruke kontanter?

At noen vil velge selv å bruke kontanter er vel heller en privat sak..

Når barn skal tas på alvor

Barnesamtaler, eller høring av barn om man vil kan grovt sett inndeles i tre nivåer: uttalerett, medvirkning og medbestemmelse. Barn er i lovens forstand barn inntil fylte 18 år.

Penge-pandemien fra Norge fortsetter mens folk fryser og sulter

Millioner på millioner raser ut av landet, til og med som "U-hjelp" til land med god nok økonomi.

Trondheim kommune må akseptere BPA som et likestillingsverktøy

Retten til BPA er lovfestet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven.

Lanserte krafttak for menneskerettigheter i kommuner

- Kommunalt ansatte i alt fra barnevernstjenesten, skoler, og helsetjeneste har grunnleggende viktige oppgaver med å sikre gjennomføringen av rettigheter.

Kraftig økning i selvtester

Mange har selvtester liggende fra tidligere. På disse bør holdbarheten sjekkes.

Ansattes ansvar å komme seg på jobb.

– Når arbeidstakeren kommer for sent på jobb eller ikke kommer i det hele tatt, er ikke arbeidsgiver rettslig forpliktet til å betale lønn for tiden vedkommende ikke er til stede.

Kunnskapsstatus til besvær

Hva slags kunnskap bygger norsk rett sine avgjørelser på? Har norsk rett egentlig interesse i kunnskapens egenverdi, altså ikke bare relativt til mulig anvendelse i den konkrete enkeltsak?

Stor kvalitetsforskjell på avfallsposer

Kanskje miljøbevegelsene kan etterlyse bedre kvalitet på slike poser, og slik at man slipper at søppel ramler ut..

Endelig noen som forstår

Klimaetaten i Bergen har praktisert et bilhat uten like..

Sivilombudet ber Justis- og beredskapsdepartementet om å endre lovstridig instruks

Urettmessig stans i behandlingen av søknader om familieinnvandring og UDIs lange saksbehandlingstid, fører til at søkeren mister denne rettigheten uforholdsmessig lenge..

Når PC og software ikke vil samarbeide!

Det er ingen tvil om at Windows oppgraderinger kan skape problemer for innebygde elementer i solide gamle maskiner..

Signaler fra Strasbourg

De fleste klagesakene mot Norge med bakgrunn i familiesaker som også omfatter foreldretvister, altså ikke bare barnevernsaker, dreier seg om påståtte brudd på artikkel 8 om rett til familieliv.

Mange flere enn AP-veteranen Thorbjørn Berntsen har manglet mat på bordet!

At ren fattigdom forekommer i dagens Norge, i et av verdens rikeste land, er en så til de grader stor skam at man ikke finner de rette ordene i skrivende stund.

Pensjonister, fattige og trygdede trenger ekstra penger til jul

Adventtid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves..

Helse Midt-Norge glemmer nok en gang viktigheten med rehabilitering

Bakgrunnen for innstrammingen, er at Helse Midt-Norge nok en gang sier at de bruker mer penger enn andre helseregioner på å kjøpe inn rehabiliteringstjenester fra private tilbydere - uten at helseforetaket ser noen spesiell grunn til det. Det samme har dessverre skjedd tidligere.

Kan vi stole på de sakkyndige?

Om vi kan stole på de sakkyndige, på ekspertene, beror på flere forhold. Det viktigste er så enkelt som at de må representere fag. I betydningen vitenskap med tilhørende presentasjon av funn som kan etterprøves metodisk.

Vi må også kunne snakke om det ubehagelige

Åpenhet har mange ganger vært med på å dempe konflikter og u-overenskomster i stedet for at de eskalerte. Samtidig er det viktig å påpeke at alle parter må kunne opptre med gjensidig respekt overfor sine motparter eller motstandere om du vil.

Det må brukes mer penger på ALS-syke

ALS-senteret skal være et sted der pasienter og pårørende kan komme og få praktisk og psykisk hjelp og omsorg.

CD/DVD spilleren som fungerte, som «ikke fungerte», men fungerte likevel!

Har man ikke en PC som kjører Windows 11, eller en PC som ikke har alle ressursene...

Mektig lei av brutte løfter og falskhet!

Er det vi som skal sørge for at andre land får nok strøm og særlig når man skylder på andre årsaker enn det som er ...

Studieavgifta for utenlandske studenter må fjernes

Nå fjerner man muligheten til å lære opp studenter fra fattige land. Regjeringen bruker over 40 milliarder kroner til bistand i 2023.

Ellinor Nerbø: – Kostnadene til himmels, hvem har råd til å bo?

De som har eiendom uten fem flate øre i lån og ingen skyhøye avgifter å betale på, kan nok stå seg noe lengre.

Sfm.no ønsker ikke å motta Google dokument!

Bruk gjerne vårt kontaktskjema på denne siden. Da når dere oss mye raskere.

Ellinor Nerbø: – Hvorfor lyver du Jonas?

Arbeiderpartiet har i dag i likhet med Høyre en prikk lik politikk, bare med den forskjell at Høyre vil at de ikke skal betale så ...

INFORMASJON TIL VÅRE LESERE OG KONTAKTER

Oppdateringer, jule- og nyttårsferie 2023-2024.

Ikke skrot Gjenlevendepensjonen – Den er for viktig for mange

Den gamle Regjeringen med den gang Arbeids- og sosialministeren fra Høyre begrunnet det med at etterlatte ytelsene er fra en tid da Norge så veldig ...

Fra Ellinors sylskarpe penn

Et lite knippe med Ellinors friske meninger...

Hvorfor øke pensjonsalderen?

Vi flyter over av milliarder i Norge, sender ut, eller at det smugles ut milliarder i året..

Nå må de bruke hodet!

Uten bilen stanser Norge! Og uten en regjering og et Storting som forstår at disse tiltak må til, vil etter hvert tallet på trafikkdrepte gå ...

Hva feiler enkelte politikere?

Man kunne nesten høre at banneordene flagret i veggene på Stortinget.

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan

Apotekene i Norge har nylig gått sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika.

Meningsløse strømpriser

Regjeringen tenker med det dem sitter på!! Dette er et "Gale-Mathias-arbeid" det som de holder på med!

En pille for ditt og en pille for datt

Hvorfor ikke finne opp en pille som hjelper mot vanlige helse-irritasjoner? Da har man gjort noe som er fornuftig.

Helseplattformen en feil vei å gå?

Kan man nå se konturene av et helsetilbud som nå går baklengs inn i fremtiden?

Norge trenger en ny statsminister i julegave!

Slitne nordmenn har fått nok og klarer ikke mer i den førjulstiden...

Snakk om frekkhet!

Nå er det hele landet som skal svi!

Sfm.no, et landsdekkende nettmagasin

Hos oss gjelder ikke "trynefaktoren". Vi er åpne for det aller meste som skjer i landet vårt.

Hvorfor gjør de dette?

Norge har opplevd stygge dødsulykker med gærne 19-åringer som plutselig skal låne pappas bil med 700 Hk.

Hva er en «Ramadan» gate?

Vi som ikke vil ha den slags i landet vårt, skal ikke tvinges til å godta alt.

De kriminelle høye strømprisene på Sørlandet må snarest opphøre

Denne "strømmelkingen" av Sørlandet er en politisk skandale som heller ikke sørlandsbenken på stortinget, regjeringen og stortinget bryr seg bryr om.

Advarer mot falske legemidler: – Trygt i norske apotek

På grunn av mangel på norske pakninger av legemiddelet Ozempic har Legemiddelverket gitt grossistene tillatelse å ta inn utenlandske pakninger for å sikre tilgangen slik ...

NIM: – Over halvparten av oss gjør ingenting når vi er vitne til hets

Ytringsfrihetskommisjonen viser til at forekomsten av trusler, hatefulle ytringer og ulike former for sjikane er en utfordring for ytringsfriheten i Norge.

Tragisk basseng-strid!

Et svømmebasseng i spansk stil er en forskjønnelse for byen! Hallo i luken!?

Fremtiden til Den kulturelle spaserstokken og Kulturkarusellen i Trondheim

DKSS er et by- omfattende tilbud, og omfatter både arrangement på helse- og velferdssentre, på arenaer i nærmiljøene og på sentrale kulturinstitusjoner.

Høyesterett har talt. (Grunnloven har gått ut på dato?)

Altså, det betyr vel da at før vinteren slår inn for fullt bør man gå til innkjøp av thermodress og Oluf-lue, ullvanter etc.

Eiendomsskatt er noe herk. Trenger de ansvarlige en pris?

I 2023 ble eiendomsskatt i Trondheim Kommune utstedt ved bruk av den nye metoden.

Skal ikke firma som satser på BPA tjene penger?

Trodde virkelig ikke at det var forbudt å ha formue og samtidig drive med BPA-bedrift.

Er det forbudt å bruke kontanter?

At noen vil velge selv å bruke kontanter er vel heller en privat sak..

CD/DVD spilleren som fungerte, som «ikke fungerte», men fungerte likevel!

Har man ikke en PC som kjører Windows 11, eller en PC som ikke har alle ressursene...

Når barn skal tas på alvor

Barnesamtaler, eller høring av barn om man vil kan grovt sett inndeles i tre nivåer: uttalerett, medvirkning og medbestemmelse. Barn er i lovens forstand barn inntil fylte 18 år.

Mektig lei av brutte løfter og falskhet!

Er det vi som skal sørge for at andre land får nok strøm og særlig når man skylder på andre årsaker enn det som er det reelle?

Penge-pandemien fra Norge fortsetter mens folk fryser og sulter

Millioner på millioner raser ut av landet, til og med som "U-hjelp" til land med god nok økonomi.

Trondheim kommune må akseptere BPA som et likestillingsverktøy

Retten til BPA er lovfestet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven.

Studieavgifta for utenlandske studenter må fjernes

Nå fjerner man muligheten til å lære opp studenter fra fattige land. Regjeringen bruker over 40 milliarder kroner til bistand i 2023.

Ellinor Nerbø: – Kostnadene til himmels, hvem har råd til å bo?

De som har eiendom uten fem flate øre i lån og ingen skyhøye avgifter å betale på, kan nok stå seg noe lengre.

Sfm.no ønsker ikke å motta Google dokument!

Bruk gjerne vårt kontaktskjema på denne siden. Da når dere oss mye raskere.

Lanserte krafttak for menneskerettigheter i kommuner

- Kommunalt ansatte i alt fra barnevernstjenesten, skoler, og helsetjeneste har grunnleggende viktige oppgaver med å sikre gjennomføringen av rettigheter.

Kraftig økning i selvtester

Mange har selvtester liggende fra tidligere. På disse bør holdbarheten sjekkes.

Ansattes ansvar å komme seg på jobb.

– Når arbeidstakeren kommer for sent på jobb eller ikke kommer i det hele tatt, er ikke arbeidsgiver rettslig forpliktet til å betale lønn for tiden vedkommende ikke er til stede.

Ellinor Nerbø: – Hvorfor lyver du Jonas?

Arbeiderpartiet har i dag i likhet med Høyre en prikk lik politikk, bare med den forskjell at Høyre vil at de ikke skal betale så mye i skatt at de merker det men skriker opp om at det gjør de.

INFORMASJON TIL VÅRE LESERE OG KONTAKTER

Oppdateringer, jule- og nyttårsferie 2023-2024.

Kunnskapsstatus til besvær

Hva slags kunnskap bygger norsk rett sine avgjørelser på? Har norsk rett egentlig interesse i kunnskapens egenverdi, altså ikke bare relativt til mulig anvendelse i den konkrete enkeltsak?

Ikke skrot Gjenlevendepensjonen – Den er for viktig for mange

Den gamle Regjeringen med den gang Arbeids- og sosialministeren fra Høyre begrunnet det med at etterlatte ytelsene er fra en tid da Norge så veldig annerledes ut og de fleste kvinner ikke var i jobb.

Fra Ellinors sylskarpe penn

Et lite knippe med Ellinors friske meninger...

Stor kvalitetsforskjell på avfallsposer

Kanskje miljøbevegelsene kan etterlyse bedre kvalitet på slike poser, og slik at man slipper at søppel ramler ut..

Endelig noen som forstår

Klimaetaten i Bergen har praktisert et bilhat uten like..