Når skal regjeringen satse på bedre fylkesveier?

Fylkesveiene er vårt lengste veinett med rundt 44.000 kilometer. Trøndelag fylkeskommune eier i overkant av 6.400 kilometer veg i fylket.

Kan ikke stole på «faktatall» om inntekter

Gjennomsnittsinntekten til uføre og de som mottok AAP var i 2022 på kr. 184 800,- brutto, en inntekt som ligger langt under fattigdomsgrensen som EU har fastsatt. (Kilde: SSB).

Globalt sett – er EL-biler løsningen pr. nå?

OECD-rapporter slå fast at det ingen tvil om at bilene har utslipp. Både under produksjon, og i drift er det knyttet et CO₂-utslipp til bilene, ved siden av partikkelstøv, batteriproduksjon av batteriavhending mv.

Løvemammaene ber kommunene om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis

Ledsagerbevis gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, for eksempel tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller med mer.

Bilturister kan komme til å unngå Norge

Du skal ikke kjøre mange milene i Norge, før det dukker opp et blått skilt med varsel og krav om betaling av bompenger. Den kommer i tillegg til dyre fergepriser på norske riksveier.

Fylkesordfører avviste likhetsbehandling

For å kunne søke om fritak hos et bompengeselskap, må man kunne framlegge gyldig parkeringstillatelse og brukeravtale om bruk av brikke med en utsteder. Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år. 

Skattesjokk for pensjonister – stoler ikke på Vedums løfte

– Vi er inne i en tid hvor det er svært vanskelig å få endene til å møtes for alle med lav inntekt. Svært mange minstepensjonister lever med vedvarende lavinntekt, uten egne muligheter for å forbedre sin inntektssituasjon.

Det avslås i Trondheim over 262 millioner til Helse og omsorgsboliger

Det innebærer at Trondheim kommune normalt vil miste retten til tilskudd for prosjekter som starter opp i 2023…

Når kommer «KYSTBRØLET» i Oslo mot Grunnrenteskatten?

Tiden er inne for at same-ropet som har vært i Oslo i de siste dagene fortsetter med et skikkelig «KYSTBRØL» mot lakseskatten og Grunnrenteskatten.

Fornybar energi

India er det land i verden som er kommet lengst i forskning og utvikling av atomkraft, der det ikke-eksplosive grunnstoffet Thorium kan erstatte det eksplosive Uran eller Plutonium som brensel i atomreaktorer.

Burde man oppfordre til selvtekt mot innbrudd og hærverk?

En skal ikke «skyte spurv med kanoner», for å si det folkelig. Kanskje burde man gjøre det for å lære dem folkeskikk.

Da plyndringen av bilistene begynte!

«Man avslutter da ikke en god butikk for kommunekassen?»

NRK og Stortinget fraskriver seg ansvaret for Norsk radio- og fjernsynsmuseum

Museet er oppbygd som et selvstendig museum som viser både teknikken og programsiden gjennom de siste 60 årene. Museet har sammen med Teknisk Museum overtatt alt av historisk utstyr fra NRK.

Arbeidstakere kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet

Simployers rådgivere får av og til spørsmål om hvordan man skal håndtere at arbeidstakere reiser ut av landet uten å gi beskjed på forhånd.

Tørr ikke å nevne rentefradraget med et eneste ord!

Grådighetskulturen i Norge fortsetter, og den norske staten er fortsatt med på galeien.

Direktebussen Oppdal til Trondheim er lite brukervennlig

Sjåfører som dekker denne ruta, opplever at behovet for toalett på denne avgangen er stort.

Hvor går vi, trengs det flere småbrukere nå?

Har vi kommet dit at flere nå tenker tanken om eget småbruk nå som dagligvarene flyr enda høyere?

Sfm.no mener: Pensjonskrav på 7% kan rettferdiggjøres

Det kan uten tvil bevises at fondet også skal brukes til pensjoner.

Bemanningsnorm innen eldreomsorgen

Dagens situasjon innen eldreomsorgen med høyt sykefravær og lav bemanning kan ikke fortsette.

Mange asfaltveier i Trondheim kan bli omgjort til grusveier

Innbyggerne i Trondheim kan bare glemme bedre veivedlikehold hvis ikke man får en skikkelig vei-investering.

Jakten på enda mer profitt?

Norges Banks siste renteøkning, vil nå gi enda trangere økonomi for ganske mange tusener av mennesker i Norge.

Russens feiring er svært viktig

La oss nå gi vår støtte til russen slik at de kan gå mai-dagene lyst i møte.

Innlandet bruker mest legemidler

Legemiddelstatistikken for 2022 viser at det er innbyggerne i Innlandet som i gjennomsnitt bruker mest reseptpliktige legemidler.

Strømmen vår og forvirringen!

Prisen går opp og ned som en jojo stadig vekk. Folk vet ikke når tiden for billigere strøm er til stede, ikke uten at man har mobilskjermen rett foran øya til stadighet.

Er Norge en rettsstat?

Namsfogden i Norge er underlagt politiet. Skyldnere må reise flere tusen kroner for å fri seg fra gjelden.

Nordmenn, ku og rein

Er vi ikke nordmenn alle sammen da?

Huseiere kan med tiden få sjokkregning

Selv borettslag vil rammes av disse reglene, noen vil få noen kostnader med etterisolering for disse fem centimeterne som faller på beboerne som kan øke fellesutgiftene en god del.

Pensjonister, arbeidslinja og samordningsfella

Prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide har stor oppslutning i det norske samfunnet. Den såkalte arbeidslinja som regjeringer av ulik farge stolt løfter fram betyr at de som kan og vil skal få arbeide.

Har vi nok tilfluktsrom i landet?

Sivilforsvaret holder munn, de som har dette med tilfluktsrom som sitt ansvar.

GoHelp til Tyrkia og Syria

Når FN kaller inn mannskaper til nødsituasjoner, hjelper DHL-ansatte over hele verden til ved å stille med Disaster Response Team (DRT)..

TING-systemet: Verdens første Direkte-Demokrati?

Etter hundrevis av år med norrøn rettsoppfatning og lov blir Ting-institusjonen bygget ned. Det startet med ene-kongemakten og Harald Hårfagre fra ca 872.

Kirkemusikk – quo vadis?

Organist-utdannelsen bør satse på å la interesserte studenter få spesiell og dyptgående innblikk i det fantastiske instrument orgelet er, – pipe – eller moderne, godt digitalt…

Pensjonister, tannlegeregninger og dramatisk forverrede levekår

Prioriteringen av aldersgrupper for tannbehandling etterlater et inntrykk av en grådig stat. Jeg tipper at statens utgiftspost for de prioriterte grupper er nærmest 0.

Like pensjonsrettigheter for kvinner og menn

Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid.

Frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser

Kanvas frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser når alle private barnehager nå må organiseres som selvstendige rettssubjekt.

Barbie-høns i statskanalen

Nå har statskanalen NRK funnet ut at de skal øke antallet seere og lyttere ved å slippe Barbie & Twiggy løs på de unge – som om ikke de kommersielle kanalene har nok av dette kvasi-tullet fra før!

Å rasere et fergetilbud

Merkelig hva disse politikerne får til?? Penger inn og tilbud svekkes.

Varemangel i England

Dette er mer merkbart i England nå. Grønsaker er mangelvare og jernvarer like så.

Det måtte bare komme!

Det er for så vidt rett at piggfrie dekk skaper – altså rasper opp – mindre svevestøv, men SINTEF har slått fast at piggfrie dekk hvirvler opp 3 ganger så mye svevestøv en det piggdekk gjør..

Diplomati må til!

Kina er et stort og rikt industriland, og bør avholde seg fra å bistå russiske krigshissere med noe som helst.

Hvor blir det av demokratiet?

Eldre oppfordres til i større grad å ta ansvar for egen alderdom, og stå lengre i jobb. De syke, uføre og arbeidsledige skal straffes økonomisk om de ikke makter å innfri kravene til arbeidslinjen.

Stress gjør arbeidstakere bekymret for egen mental helse

En ny Simployer-undersøkelse gjennomført av YouGov, viser at seks av ti arbeidstakere har vært bekymret for sin mentale helse på grunn av jobbrelatert stress.

Værballonger vs. spionballonger

Skjønner man ikke at det er mulig å skyte ned disse og finner ut hva innholdet i dem er??

Offentlig tannbehandling i distriktskommunene

Hvorfor kan ikke de voksne uten rettigheter bruke den offentlige tannhelsetjenesten?

Kjerneutfordringen – strømprisen – er utfordringen

Kjerneproblemet for majoriteten av norske velgere er strømprisen, og at norske politikere har null innflytelsen på strømmen som eies av norske borgere i felleskap gjennom kommuner, fylker og stat.

Flere Ukrainske flyktninger til Midt-Telemark

– På grunn av den triste situasjonen i Europa med krig så har det kommet flere flyktninger til Midt-Telemark kommune enn tidligere, og vi mangler boliger for å få huset dem, sier ordfører Siri Blichfeldt Dyrland.

Bør de store hotellene redusere omfanget av buffe?

Forbudet er heldigvis opphevet og smørbrødordningen er forsvunnet til fordel for buffe.

Quo vadis, NATO?

Hvordan vil Erdogan eller NATO ha det?

Når skal regjeringen satse på bedre fylkesveier?

Fylkesveiene er vårt lengste veinett med rundt 44.000 kilometer. Trøndelag fylkeskommune eier i overkant av 6.400 kilometer veg i fylket.

Jakten på enda mer profitt?

Norges Banks siste renteøkning, vil nå gi enda trangere økonomi for ganske mange tusener av mennesker i Norge.

Russens feiring er svært viktig

La oss nå gi vår støtte til russen slik at de kan gå mai-dagene lyst i møte.

Innlandet bruker mest legemidler

Legemiddelstatistikken for 2022 viser at det er innbyggerne i Innlandet som i gjennomsnitt bruker mest reseptpliktige legemidler.

Kan ikke stole på «faktatall» om inntekter

Gjennomsnittsinntekten til uføre og de som mottok AAP var i 2022 på kr. 184 800,- brutto, en inntekt som ligger langt under fattigdomsgrensen som EU har fastsatt. (Kilde: SSB).

Globalt sett – er EL-biler løsningen pr. nå?

OECD-rapporter slå fast at det ingen tvil om at bilene har utslipp. Både under produksjon, og i drift er det knyttet et CO₂-utslipp til bilene, ved siden av partikkelstøv, batteriproduksjon av batteriavhending mv.

Løvemammaene ber kommunene om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis

Ledsagerbevis gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, for eksempel tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller med mer.

Strømmen vår og forvirringen!

Prisen går opp og ned som en jojo stadig vekk. Folk vet ikke når tiden for billigere strøm er til stede, ikke uten at man har mobilskjermen rett foran øya til stadighet.

Er Norge en rettsstat?

Namsfogden i Norge er underlagt politiet. Skyldnere må reise flere tusen kroner for å fri seg fra gjelden.

Bilturister kan komme til å unngå Norge

Du skal ikke kjøre mange milene i Norge, før det dukker opp et blått skilt med varsel og krav om betaling av bompenger. Den kommer i tillegg til dyre fergepriser på norske riksveier.

Fylkesordfører avviste likhetsbehandling

For å kunne søke om fritak hos et bompengeselskap, må man kunne framlegge gyldig parkeringstillatelse og brukeravtale om bruk av brikke med en utsteder. Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år. 

Nordmenn, ku og rein

Er vi ikke nordmenn alle sammen da?

Huseiere kan med tiden få sjokkregning

Selv borettslag vil rammes av disse reglene, noen vil få noen kostnader med etterisolering for disse fem centimeterne som faller på beboerne som kan øke fellesutgiftene en god del.

Pensjonister, arbeidslinja og samordningsfella

Prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide har stor oppslutning i det norske samfunnet. Den såkalte arbeidslinja som regjeringer av ulik farge stolt løfter fram betyr at de som kan og vil skal få arbeide.

Skattesjokk for pensjonister – stoler ikke på Vedums løfte

– Vi er inne i en tid hvor det er svært vanskelig å få endene til å møtes for alle med lav inntekt. Svært mange minstepensjonister lever med vedvarende lavinntekt, uten egne muligheter for å forbedre sin inntektssituasjon.

Det avslås i Trondheim over 262 millioner til Helse og omsorgsboliger

Det innebærer at Trondheim kommune normalt vil miste retten til tilskudd for prosjekter som starter opp i 2023…

Når kommer «KYSTBRØLET» i Oslo mot Grunnrenteskatten?

Tiden er inne for at same-ropet som har vært i Oslo i de siste dagene fortsetter med et skikkelig «KYSTBRØL» mot lakseskatten og Grunnrenteskatten.

Fornybar energi

India er det land i verden som er kommet lengst i forskning og utvikling av atomkraft, der det ikke-eksplosive grunnstoffet Thorium kan erstatte det eksplosive Uran eller Plutonium som brensel i atomreaktorer.

Har vi nok tilfluktsrom i landet?

Sivilforsvaret holder munn, de som har dette med tilfluktsrom som sitt ansvar.

Burde man oppfordre til selvtekt mot innbrudd og hærverk?

En skal ikke «skyte spurv med kanoner», for å si det folkelig. Kanskje burde man gjøre det for å lære dem folkeskikk.