Tann og øyebehandling må dekkes av folketrygden

Alle vet at tennene og øye er meget viktige deler av kroppen vår.

Fra kompliserte fødsler til lakseskatt

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk. Skattesatsen reduseres til 25 prosent.

E16 i vest – yrkessjåførenes mareritt!

Hadde regjeringen og Stortinget gjort det de skulle – noe som er lovet på diverse befaringer, – skulle ny rassikker, trygg, dobbel to-felts tunneltrasé E-16 Trengereid – Bulken vært påbegynt og kommet langt for lenge siden.

Ny beregningsmetode gir positivt utslag for pensjonistene

– Det er nødvendig at pensjonistenes kjøpekraft øker nå, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Hvorfor skal gifte / samboere ha redusert pensjon?

Det er urimelig at pensjonister som er gifte/samboere får redusert sin pensjon bare på grunn av at de bor sammen.

Vi blir alle eldre – også dagens yrkesaktive

Det kommer en dag da pensjonen skal erstatte inntekt på arbeid. Politikere, spesielt de som operer som markedsliberalister/ er tilhengere av markedsstyring, og som arbeider for å demontere velferdsstaten, påstår tidvis at eldre er en «utgiftspost» og en byrde for samfunnet?

Møter ikke til legetime, straffes kraftig med gebyrer

Det er en realitet at ikke alle innkallinger og meldinger til brukere kommer frem. Det er mulig at den digitale verdenen er kommet for å bli, men det er lov å bruke hodet for å og finne ut hvorfor en pasient ikke har kommet til timen.

Hytte/fritidsboligsalget på nedtur??

Man må legge ut for salg før noen kjøper, men så er det da dette med den rette verdien også da som settes av, nettopp en eiendomsmegler som skal ha profitt av dette salget.

Nå må pengetyveriet fra vanlige folk stoppes!

Hva blir resultatet av årets lønns- og pensjonsoppgjør, 2-3 % minus i løpet av året? Rentefradraget har som kjent også falt med hele 6 % siden år 2013 da det lå på 28 %.

Er du villig til å ofre helsen for å «redde klimaet»?

For noen år siden var mediene ivrige i å spre informasjon om at det er for lite insekter på kloden, og at dette er en trussel mot hele næringskjeden og menneskehetens eksistens.

Skremmer taushetsplikten de ansatte i helsesektoren?

Redselen blant de ansatte er stor for å bryte taushetsloven. Tiden er inne for å myke opp reglene og redusere frykten for å gjøre en liten feil når det gjelder taushet.

Hvor høyt opp skal renten, og bryr egentlig sentralbanksjefen seg om det?

Pengegaloppen ser ikke ut til å stoppe med det første, ikke så lenge at man har noen ustyrlige ledere i flere land som lager denne uroen som også pengemarkedet føler på.

Kan «Ung-Heim» prosjektet etableres i mange kommuner i Trøndelag

Det er viktig at man kan etablere rimelige boliger for de som har vanskeligheter med å skaffe seg egen bolig.

Landbrukets rolle i sikkerhetspolitikken

Det hjelper lite om forsvaret og øvrige sikkerhetstiltak beskytter konge, fedreland og befolkning forøvrig om vi ikke kan gi dem føde.

Kleppe: – Vil ha bedre krafttak mot kreft

Ved utgangen av 2021 var det 316.145 menn og kvinner i Norge som har hatt kreft..

Bygningslovens bestemmelser

Man har lov til å bygge inntil 15 kvm uten søknader…

De klarte det før!

Arbeiderpartiet – den gang – bestod av mennesker med vilje, samarbeidsånd og handlekraft. Veier, broer og tunneler ble bygget, og den gang – uten norsk olje og gass…

Havvind-parker til besvær

Nå skal visst havvindparker opp som paddehatter ute i våre havområder og helst der fiskebåter burde være for å skaffe folket mat. Nå går Fiskarlaget til motmæle.

Strømprisene til topps igjen?

Nå har de i nord hatt rimeligere strøm enn de sørpå, men nå skal også dette snu har jeg lest flere steder.

Barnevern og motstand

Konsekvensen av VG og Faktisk.no oppslag er formodentlig at motstanden mot barnevernet blir både større og styrket innad i rekkene.

Alternativt i psykiatrien

Det virker som at man er flinkere til å prøve noe nytt i Sverige…

Fra Ellinors sylskarpe penn

Politiet skal være lovens håndhever, men er likevel forpliktet til å opptre med verdighet og ikke som en voldelig statlig ansatt. Man har IKKE lov til selv å bryte regler eller lover når man utfører sin jobb.

Feilslått politikk

Det var slutt på den kalde krigen, og det var dyrt å drifte og bemanne forsvars-installasjonene langs kysten.

Har boligselgere mistet vettet fullstendig?

Det er helt vanvittig at man skal som megler presse priser til disse nivåene. Det lille rommet som samlet er 16 kvm, er jo rett og slett å narre folk helt vekk. Men så snakker vi jo om Oslo.

Bompenger ødelegger arbeidsplasser og privatøkonomien til folk flest

At det selverklærte næringspartiet Høyre i Agder og Kristiansand med fylkesordfører, Arne Thomassen og Mathias Bernander, som ordførerkandidat er med på dette «landeveisrøveriet» er skuffende og trist.

Grunnloven ble datert 17. mai 1814

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Grunnloven ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai.

Hvem fant på dette?

Vi krever at våre folkevalgte tar grep, og gir oljeselskapene klar ordre om å gjenopprette god, gammel og ufarlig bensin – UTEN Etanol!

«Norge, mitt Norge!»

I historietimene lærte vi om fedrene på Eidsvoll, 1814 og 17.mai, unions-oppløsning, Grunnloven, og den betydning alt dette hadde – og har – for Norge.

Styrk rettshjelpsordningen

Pensjonistpartiet vil kjempe for at flere rettsområder blir omfattet av rettshjelploven, herunder saker på velferdsfeltet, arbeidslivsområdet og helseområdet.

Vi må aldri glemme de som ofret sine liv for Norge

Under krigen var det først og fremst krigsseilerne som reddet Norges selvstendighet ved å frakte nødvendig varer og krigsmateriell på verdens hav.

Når skal Norge rydde opp i barnevern-skandalen?

Lidelsene som de fleste ofre for barnevernet i Norge er blitt påført siden den nye loven om barnevern kom til i 1953, er bare helt ufattelig.

Mange er spente på årets pensjonsoppgjør

I juni vil pensjonistene få se de første signalene på om det vår statsminister nå har gått ut og lovet offentlig, overholdes.

Sesongdrift på sfm.no mai – august

I tiden 1.5.2023 – 1.8-2023 er det sesongdrift på sfm.no.

Det er noen partier som bør skjemmes

Man spiller ikke poker med de som skal forlate denne verden.

Vil innføre Borger-ombud i Askøy

ND Askøy mener at nettopp de som er i en sårbar situasjon er de som ikke skulle bli møtt med en vanskelig saksgang.

Ble nektet permisjon av ordføreren i Trondheim

– Jeg søkte om permisjon i Trondheim bystyre 27. april i 4 timer for å være med på et viktig møte i styret på et av byens sykehjem.

Matprisene mot nye høyder?

Riktignok så ser man at ved lønnsoppgjør der lønna stiger litt, så går prisene tre ganger mer opp uansett hva man gjør både før en streik og etterpå.

Bare så det er sagt!

Forskning.no er et nettsted som slår fast at isen i polarstrøkene – og særlig Antarktis – har smeltet før. For veldig lenge siden.

ND på Askøy med klart nei til eiendomsskatt!

Norske hjem skal ikke være et skatteobjekt…

Bompenger er et offentlig ran!

Skal vi finne oss i dette landeveisrøveriet, eller er det snart på tide at vi….

Om retten til å avgi stemme

Slik politikken nå ser ut er det like meget om man stemmer eller sitter hjemme i godstolen, det blir slik det var i går uansett.

Nok et AP/SP løftebrudd

Er dette virkelig en samfunnsutvikling vi ønsker oss for fremtidens Norge?

Rentefritt billån til flyktninger – uføre mister trygdebilen

I januar 2015 kom det nye regler for å få trygdebil.

Tre forsømte grupper i «velferdsstaten»

Det må være deprimerende for pensjonister å oppleve at  samfunnet setter dem nederst på stigen.

Kun norske borgere bør kunne stemme ved kommunevalg

Det er ikke en populær øvelse å angripe stemmeretten.

Vet du hva som er i maten du spiser?

De fleste av oss virker helt apatiske i forhold til alt som skjer rundt oss. Godtar du virkelig å bli offer for at de store gutta skal tjene penger på vår likegyldighet?

Et musikalsk paradoks

Lyd er luft i svingninger. Når man blåser i en fløyte, er det skråkanten i fløytas åpning som setter luften i fløyta i svingninger.

Pensjonistpartiet- valget 2023

Pensjonistpartiet har økt antall lister i Trøndelag fra 8 til 13 lister til årets valg.

Alternativt i psykiatrien

Det virker som at man er flinkere til å prøve noe nytt i Sverige…

Tann og øyebehandling må dekkes av folketrygden

Alle vet at tennene og øye er meget viktige deler av kroppen vår.

Fra kompliserte fødsler til lakseskatt

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk. Skattesatsen reduseres til 25 prosent.

E16 i vest – yrkessjåførenes mareritt!

Hadde regjeringen og Stortinget gjort det de skulle – noe som er lovet på diverse befaringer, – skulle ny rassikker, trygg, dobbel to-felts tunneltrasé E-16 Trengereid – Bulken vært påbegynt og kommet langt for lenge siden.

Fra Ellinors sylskarpe penn

Politiet skal være lovens håndhever, men er likevel forpliktet til å opptre med verdighet og ikke som en voldelig statlig ansatt. Man har IKKE lov til selv å bryte regler eller lover når man utfører sin jobb.

Ny beregningsmetode gir positivt utslag for pensjonistene

– Det er nødvendig at pensjonistenes kjøpekraft øker nå, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Feilslått politikk

Det var slutt på den kalde krigen, og det var dyrt å drifte og bemanne forsvars-installasjonene langs kysten.

Hvorfor skal gifte / samboere ha redusert pensjon?

Det er urimelig at pensjonister som er gifte/samboere får redusert sin pensjon bare på grunn av at de bor sammen.

Har boligselgere mistet vettet fullstendig?

Det er helt vanvittig at man skal som megler presse priser til disse nivåene. Det lille rommet som samlet er 16 kvm, er jo rett og slett å narre folk helt vekk. Men så snakker vi jo om Oslo.

Bompenger ødelegger arbeidsplasser og privatøkonomien til folk flest

At det selverklærte næringspartiet Høyre i Agder og Kristiansand med fylkesordfører, Arne Thomassen og Mathias Bernander, som ordførerkandidat er med på dette «landeveisrøveriet» er skuffende og trist.

Vi blir alle eldre – også dagens yrkesaktive

Det kommer en dag da pensjonen skal erstatte inntekt på arbeid. Politikere, spesielt de som operer som markedsliberalister/ er tilhengere av markedsstyring, og som arbeider for å demontere velferdsstaten, påstår tidvis at eldre er en «utgiftspost» og en byrde for samfunnet?

Grunnloven ble datert 17. mai 1814

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Grunnloven ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai.

Møter ikke til legetime, straffes kraftig med gebyrer

Det er en realitet at ikke alle innkallinger og meldinger til brukere kommer frem. Det er mulig at den digitale verdenen er kommet for å bli, men det er lov å bruke hodet for å og finne ut hvorfor en pasient ikke har kommet til timen.

Hvem fant på dette?

Vi krever at våre folkevalgte tar grep, og gir oljeselskapene klar ordre om å gjenopprette god, gammel og ufarlig bensin – UTEN Etanol!

Hytte/fritidsboligsalget på nedtur??

Man må legge ut for salg før noen kjøper, men så er det da dette med den rette verdien også da som settes av, nettopp en eiendomsmegler som skal ha profitt av dette salget.

«Norge, mitt Norge!»

I historietimene lærte vi om fedrene på Eidsvoll, 1814 og 17.mai, unions-oppløsning, Grunnloven, og den betydning alt dette hadde – og har – for Norge.

Styrk rettshjelpsordningen

Pensjonistpartiet vil kjempe for at flere rettsområder blir omfattet av rettshjelploven, herunder saker på velferdsfeltet, arbeidslivsområdet og helseområdet.

Nå må pengetyveriet fra vanlige folk stoppes!

Hva blir resultatet av årets lønns- og pensjonsoppgjør, 2-3 % minus i løpet av året? Rentefradraget har som kjent også falt med hele 6 % siden år 2013 da det lå på 28 %.

Er du villig til å ofre helsen for å «redde klimaet»?

For noen år siden var mediene ivrige i å spre informasjon om at det er for lite insekter på kloden, og at dette er en trussel mot hele næringskjeden og menneskehetens eksistens.

Vi må aldri glemme de som ofret sine liv for Norge

Under krigen var det først og fremst krigsseilerne som reddet Norges selvstendighet ved å frakte nødvendig varer og krigsmateriell på verdens hav.