Kunnskapsstatus til besvær

Hva slags kunnskap bygger norsk rett sine avgjørelser på? Har norsk rett egentlig interesse i kunnskapens egenverdi, altså ikke bare relativt til mulig anvendelse i den konkrete enkeltsak?

Stor kvalitetsforskjell på avfallsposer

Kanskje miljøbevegelsene kan etterlyse bedre kvalitet på slike poser, og slik at man slipper at søppel ramler ut..

Endelig noen som forstår

Klimaetaten i Bergen har praktisert et bilhat uten like..

Sivilombudet ber Justis- og beredskapsdepartementet om å endre lovstridig instruks

Urettmessig stans i behandlingen av søknader om familieinnvandring og UDIs lange saksbehandlingstid, fører til at søkeren mister denne rettigheten uforholdsmessig lenge..

Når PC og software ikke vil samarbeide!

Det er ingen tvil om at Windows oppgraderinger kan skape problemer for innebygde elementer i solide gamle maskiner..

Signaler fra Strasbourg

De fleste klagesakene mot Norge med bakgrunn i familiesaker som også omfatter foreldretvister, altså ikke bare barnevernsaker, dreier seg om påståtte brudd på artikkel 8 om rett til familieliv.

Mange flere enn AP-veteranen Thorbjørn Berntsen har manglet mat på bordet!

At ren fattigdom forekommer i dagens Norge, i et av verdens rikeste land, er en så til de grader stor skam at man ikke finner de rette ordene i skrivende stund.

Pensjonister, fattige og trygdede trenger ekstra penger til jul

Adventtid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves..

Helse Midt-Norge glemmer nok en gang viktigheten med rehabilitering

Bakgrunnen for innstrammingen, er at Helse Midt-Norge nok en gang sier at de bruker mer penger enn andre helseregioner på å kjøpe inn rehabiliteringstjenester fra private tilbydere - uten at helseforetaket ser noen spesiell grunn til det. Det samme har dessverre skjedd tidligere.

Kan vi stole på de sakkyndige?

Om vi kan stole på de sakkyndige, på ekspertene, beror på flere forhold. Det viktigste er så enkelt som at de må representere fag. I betydningen vitenskap med tilhørende presentasjon av funn som kan etterprøves metodisk.

Vi må også kunne snakke om det ubehagelige

Åpenhet har mange ganger vært med på å dempe konflikter og u-overenskomster i stedet for at de eskalerte. Samtidig er det viktig å påpeke at alle parter må kunne opptre med gjensidig respekt overfor sine motparter eller motstandere om du vil.

Det må brukes mer penger på ALS-syke

ALS-senteret skal være et sted der pasienter og pårørende kan komme og få praktisk og psykisk hjelp og omsorg.

Etter Bjugn

Vi har en historisk parallell til justisskandalen med utgangspunkt i vidløftigheter i Bjugn, da barns troverdighet skulle vurderes. Ny bestemmelse i straffeprosessloven ble innført uten at dommere ble skolert i metodikk, feilkilder og begrepsforståelse.

Svein Otto Nilsen: – Heldigvis har vi fremdeles god BPA i Trondheim

Uloba innførte og har utviklet BPA i Norge gjennom drøyt 30 år.

Vidar Kleppe: – Norge og Agder mangler handlekraftige politikere 

Faktum er at enslige og eninntektsfamilier får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som har to inntekter å fordele avgifts byrden på.

Vil Norges Bank ha mer kaos i norsk økonomi?

Nå må de som sitter med ansvaret for Norges Bank tone flagg.

Jussens blindsoner

Hvor blind går det egentlig an å være? Hvor sannsynlig er det at man ikke har sett problemet?

Det kan være flere årsaker til at så kan skje

Naturens krefter kan også over tid lage problemer og gi økte kostnader lenge etter at en utbygging er ferdig, eksempelvis grunnet dårlig flom-sikring, ikke god nok fjellsikring osv.

AP-SP regjeringen satser på nye bompengerekorder

Norske veier skriker etter mer vedlikehold. Det er et etterslep på nærmere 100 milliarder kroner, det meste av det på fylkesveiene.

St. Olav må ikke ties i hjel

Hvordan kan Helseplattformen AS krangle med sykehuset om hvem som faktisk har skylda?

INFORMASJON TIL VÅRE LESERE OG KONTAKTER

Oppdateringer, jule- og nyttårsferie 2023-2024.

Ikke skrot Gjenlevendepensjonen – Den er for viktig for mange

Den gamle Regjeringen med den gang Arbeids- og sosialministeren fra Høyre begrunnet det med at etterlatte ytelsene er fra en tid da Norge så veldig

Fra Ellinors sylskarpe penn

Et lite knippe med Ellinors friske meninger...

Hvorfor øke pensjonsalderen?

Vi flyter over av milliarder i Norge, sender ut, eller at det smugles ut milliarder i året..

Nå må de bruke hodet!

Uten bilen stanser Norge! Og uten en regjering og et Storting som forstår at disse tiltak må til, vil etter hvert tallet på trafikkdrepte gå

Hva feiler enkelte politikere?

Man kunne nesten høre at banneordene flagret i veggene på Stortinget.

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan

Apotekene i Norge har nylig gått sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika.

Meningsløse strømpriser

Regjeringen tenker med det dem sitter på!! Dette er et "Gale-Mathias-arbeid" det som de holder på med!

En pille for ditt og en pille for datt

Hvorfor ikke finne opp en pille som hjelper mot vanlige helse-irritasjoner? Da har man gjort noe som er fornuftig.

Helseplattformen en feil vei å gå?

Kan man nå se konturene av et helsetilbud som nå går baklengs inn i fremtiden?

Norge trenger en ny statsminister i julegave!

Slitne nordmenn har fått nok og klarer ikke mer i den førjulstiden...

Snakk om frekkhet!

Nå er det hele landet som skal svi!

Sfm.no, et landsdekkende nettmagasin

Hos oss gjelder ikke "trynefaktoren". Vi er åpne for det aller meste som skjer i landet vårt.

Hvorfor gjør de dette?

Norge har opplevd stygge dødsulykker med gærne 19-åringer som plutselig skal låne pappas bil med 700 Hk.

Hva er en «Ramadan» gate?

Vi som ikke vil ha den slags i landet vårt, skal ikke tvinges til å godta alt.

De kriminelle høye strømprisene på Sørlandet må snarest opphøre

Denne "strømmelkingen" av Sørlandet er en politisk skandale som heller ikke sørlandsbenken på stortinget, regjeringen og stortinget bryr seg bryr om.

Advarer mot falske legemidler: – Trygt i norske apotek

På grunn av mangel på norske pakninger av legemiddelet Ozempic har Legemiddelverket gitt grossistene tillatelse å ta inn utenlandske pakninger for å sikre tilgangen slik

NIM: – Over halvparten av oss gjør ingenting når vi er vitne til hets

Ytringsfrihetskommisjonen viser til at forekomsten av trusler, hatefulle ytringer og ulike former for sjikane er en utfordring for ytringsfriheten i Norge.

Tragisk basseng-strid!

Et svømmebasseng i spansk stil er en forskjønnelse for byen! Hallo i luken!?

Fremtiden til Den kulturelle spaserstokken og Kulturkarusellen i Trondheim

DKSS er et by- omfattende tilbud, og omfatter både arrangement på helse- og velferdssentre, på arenaer i nærmiljøene og på sentrale kulturinstitusjoner.

Høyesterett har talt. (Grunnloven har gått ut på dato?)

Altså, det betyr vel da at før vinteren slår inn for fullt bør man gå til innkjøp av thermodress og Oluf-lue, ullvanter etc.

Eiendomsskatt er noe herk. Trenger de ansvarlige en pris?

I 2023 ble eiendomsskatt i Trondheim Kommune utstedt ved bruk av den nye metoden.

Terje Haugom: – Historie og klima

Klima-profetene i Brüssel har konfirmert godtroende politikere. Har virkelig våre folkevalgte tenkt å ta fra oss bilister muligheten til å ta i bruk den nye

Er det ikke snart vanlige folks tur?

Her skal man følge noen EU/EØS regler som virker helt på trynet, trelagsvinduer skal inn i alle hus og boliger, fem cm mer i isolasjon

Vidar Kleppe: – Nå må de griske bankene vise samfunnsansvar

Det må også nevnes at DNB, hittil i år har et overskudd på over 40 milliarder kroner.

Byggevarehandelen sliter, men hvorfor?

Politikere skriker opp om boligmangel men gjør ingen ting for å avhjelpe situasjonen heller. Rart da at enkelte tyr til svart tjeneste for å få

Er dagens unge en lat generasjon?

Nå ser man at alt er blitt dyrere og da tenker man nok at da "er det bare å" kreve mer i lønn, og vips

Terje Haugom: – De følger ikke med i timen!

Det er flere grunner til at elbil-folk går lei og så kjøper solide, brukte dieselbiler.

INFORMASJON TIL VÅRE LESERE OG KONTAKTER

Oppdateringer, jule- og nyttårsferie 2023-2024.

Kunnskapsstatus til besvær

Hva slags kunnskap bygger norsk rett sine avgjørelser på? Har norsk rett egentlig interesse i kunnskapens egenverdi, altså ikke bare relativt til mulig anvendelse i den konkrete enkeltsak?

Ikke skrot Gjenlevendepensjonen – Den er for viktig for mange

Den gamle Regjeringen med den gang Arbeids- og sosialministeren fra Høyre begrunnet det med at etterlatte ytelsene er fra en tid da Norge så veldig annerledes ut og de fleste kvinner ikke var i jobb.

Fra Ellinors sylskarpe penn

Et lite knippe med Ellinors friske meninger...

Stor kvalitetsforskjell på avfallsposer

Kanskje miljøbevegelsene kan etterlyse bedre kvalitet på slike poser, og slik at man slipper at søppel ramler ut..

Endelig noen som forstår

Klimaetaten i Bergen har praktisert et bilhat uten like..

Hvorfor øke pensjonsalderen?

Vi flyter over av milliarder i Norge, sender ut, eller at det smugles ut milliarder i året..

Sivilombudet ber Justis- og beredskapsdepartementet om å endre lovstridig instruks

Urettmessig stans i behandlingen av søknader om familieinnvandring og UDIs lange saksbehandlingstid, fører til at søkeren mister denne rettigheten uforholdsmessig lenge..

Nå må de bruke hodet!

Uten bilen stanser Norge! Og uten en regjering og et Storting som forstår at disse tiltak må til, vil etter hvert tallet på trafikkdrepte gå rett til himmels!

Når PC og software ikke vil samarbeide!

Det er ingen tvil om at Windows oppgraderinger kan skape problemer for innebygde elementer i solide gamle maskiner..

Signaler fra Strasbourg

De fleste klagesakene mot Norge med bakgrunn i familiesaker som også omfatter foreldretvister, altså ikke bare barnevernsaker, dreier seg om påståtte brudd på artikkel 8 om rett til familieliv.

Hva feiler enkelte politikere?

Man kunne nesten høre at banneordene flagret i veggene på Stortinget.

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan

Apotekene i Norge har nylig gått sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika.

Mange flere enn AP-veteranen Thorbjørn Berntsen har manglet mat på bordet!

At ren fattigdom forekommer i dagens Norge, i et av verdens rikeste land, er en så til de grader stor skam at man ikke finner de rette ordene i skrivende stund.

Meningsløse strømpriser

Regjeringen tenker med det dem sitter på!! Dette er et "Gale-Mathias-arbeid" det som de holder på med!

Pensjonister, fattige og trygdede trenger ekstra penger til jul

Adventtid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves..

En pille for ditt og en pille for datt

Hvorfor ikke finne opp en pille som hjelper mot vanlige helse-irritasjoner? Da har man gjort noe som er fornuftig.

Helse Midt-Norge glemmer nok en gang viktigheten med rehabilitering

Bakgrunnen for innstrammingen, er at Helse Midt-Norge nok en gang sier at de bruker mer penger enn andre helseregioner på å kjøpe inn rehabiliteringstjenester fra private tilbydere - uten at helseforetaket ser noen spesiell grunn til det. Det samme har dessverre skjedd tidligere.

Helseplattformen en feil vei å gå?

Kan man nå se konturene av et helsetilbud som nå går baklengs inn i fremtiden?

Norge trenger en ny statsminister i julegave!

Slitne nordmenn har fått nok og klarer ikke mer i den førjulstiden...