Sfm.no mener: Reinspikka idioti å skru opp matprisene enda mer!

Når prisgaloppen i Norge ikke synes å ville stoppe, så sier det seg selv at de med mulighet handler der de kan spare mest mulig penger.

Planlegges det godt nok for fremtidens eldre?

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at med dagens skatte- og avgiftspolitikk – med svakere offentlige budsjett og den lønnspolitikken som føres – utfordrer innholdet i velferdstilbudene.

Hvorfor «ramponere» gode og innarbeidete stedsnavn?

Nynorsken er på vei ut, det må vi bare erkjenne.

Stortinget og regjeringen har manglende demokrati forståelse

Hverken Stortinget eller folket bør kunne ta avgjørelser som er i strid med Grunnloven..

Nei til nedbygging

Velferd og helsevesen i Norge skal skinne og fungere, og være til hjelp for ALLE norske borgere – uansett behov, og uansett hvor i landet!

Hvorfor behandles ikke handicappede likt gjennom alle bomstasjonene?

Statens vegvesen er takstmyndighet. Vegamot har ikke hjemmel til å innvilge fritak eller rabatter ut over det som er fastsatt i takstvedtak. Dette er en merkelig forskjellsbehandling.

Herr og fru Pirk!

Hva slags bortskjemte ungdommer er det som skal inn på boligmarkedet?

Jan Davidsen: – Provoserende av statsråden å rette pekefingeren mot de eldre

Den krisen som nå synliggjøres, skyldes ikke at eldre ikke tar ansvar for egen alderdom.

Norske tollregler må endres

I Norge må selskapene fortolle mat som føres i land, selv om det er tenkt å gå til gode formål.

EØS-avtalen svekker Norge

EØS-avtalen er faktisk et ja til utenlandske kriminelle og økt arbeidsinnvandring.

Grunn til å spørre?

At noen «på død og liv» skal ha barn, da finnes det vel prøverørsmetoden å bruke? Går ikke det da, bør man innstille seg på at dette er dødfødt.

Må belage seg på mer togtrøbbel?

Hvis Bergensbanen virkelig trenger 10% av alle Di 3ere for å holde driften i gang, er det noe seriøst galt med infrastruktueren.

Arbeidsgivere må tørre å snakke om sykemeldinger

At samlivsproblemer eller en sorgreaksjon ikke alene gir grunn til sykemelding og sykepenger er stadig gjenstand for debatt.

13,1 milliarder innkrevd i bompenger

Hva disse går til kan man nok bare spekulere i. Men disse pengene kommer ikke folket til gode på noen som helst måte.

Jorden og livet må aldri styres av Bill Gates!

Den globale eliten med Bill Gates i spissen vil altså legge om hele verdens matproduksjon til syntetisk dyrket «mat» fremstilt av «kokker» i laboratorier.

Vi har ikke et demokrati før vi har et rettsystem for alle

Hva skjer med rettstater der man utestenger deler av befolkningen på bakgrunn av økonomiske forskjeller?

Regningen bør sendes Solberg-regjeringene?

Takk Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti for dagens jernbanekaos.

Tog-krøll på vårt jernbanenett

Som gammel jernbane-entusiast er det naturlig å se etter åpenbare løsninger når slikt som strømbrudd skjer.

Det er lov å arbeide selv om man er ufør

De siste årene har det vokst frem en ukultur hvor uføre blir sett ned på. Noen har gått så langt at de kaller de uføre for «snyltere» eller «tapere».

Er det riktig at papirløse flyktninger skal få busstilbud, tann- og folkehelsetilbud samt videregående skole?

Jeg har forstått tannbehandling hvis tennene hadde vært en del av kroppen for alle her i landet og således dekket gjennom folketrygden noe Pensjonistpartiet ønsker, men slik er det dessverre ikke.

Politimester Bastian og Dommer Snillesen

Det er for slapt og snilt her til lands. Kopiér amerikansk straffeprosess, foruten dødsstraff – selv om enkelte absolutt hadde fortjent det

EU setter vårt demokrati og folkestyre på sidelinjen

Etter at en lov er ført inn i EØS-avtalen, betyr det at Norge ikke lenger har handlingsrom engang – innenfor rammene av lovene som er overført til EØS. Dagens kraftpriser er et eksempel på det.

Barnevern: «Vanskelig å finne ord»

Norge har jo dommer mot seg for tvangsadopsjoner via norsk barnevern, men hva gjør så Toppe med det?

Vasall-staten Norge

To ting til er helt nødvendige for at vårt norske samfunn skal fungere: Bilen og strømmen.