INFORMASJON TIL VÅRE LESERE OG KONTAKTER

Oppdateringer, jule- og nyttårsferie 2023-2024.

Kunnskapsstatus til besvær

Hva slags kunnskap bygger norsk rett sine avgjørelser på? Har norsk rett egentlig interesse i kunnskapens egenverdi, altså ikke bare relativt til mulig anvendelse i

Ikke skrot Gjenlevendepensjonen – Den er for viktig for mange

Den gamle Regjeringen med den gang Arbeids- og sosialministeren fra Høyre begrunnet det med at etterlatte ytelsene er fra en tid da Norge så veldig

Fra Ellinors sylskarpe penn

Et lite knippe med Ellinors friske meninger...

Stor kvalitetsforskjell på avfallsposer

Kanskje miljøbevegelsene kan etterlyse bedre kvalitet på slike poser, og slik at man slipper at søppel ramler ut..

Endelig noen som forstår

Klimaetaten i Bergen har praktisert et bilhat uten like..

Hvorfor øke pensjonsalderen?

Vi flyter over av milliarder i Norge, sender ut, eller at det smugles ut milliarder i året..

Sivilombudet ber Justis- og beredskapsdepartementet om å endre lovstridig instruks

Urettmessig stans i behandlingen av søknader om familieinnvandring og UDIs lange saksbehandlingstid, fører til at søkeren mister denne rettigheten uforholdsmessig lenge..

Nå må de bruke hodet!

Uten bilen stanser Norge! Og uten en regjering og et Storting som forstår at disse tiltak må til, vil etter hvert tallet på trafikkdrepte gå

Når PC og software ikke vil samarbeide!

Det er ingen tvil om at Windows oppgraderinger kan skape problemer for innebygde elementer i solide gamle maskiner..

Signaler fra Strasbourg

De fleste klagesakene mot Norge med bakgrunn i familiesaker som også omfatter foreldretvister, altså ikke bare barnevernsaker, dreier seg om påståtte brudd på artikkel 8

Hva feiler enkelte politikere?

Man kunne nesten høre at banneordene flagret i veggene på Stortinget.

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan

Apotekene i Norge har nylig gått sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika.

Mange flere enn AP-veteranen Thorbjørn Berntsen har manglet mat på bordet!

At ren fattigdom forekommer i dagens Norge, i et av verdens rikeste land, er en så til de grader stor skam at man ikke finner

Meningsløse strømpriser

Regjeringen tenker med det dem sitter på!! Dette er et "Gale-Mathias-arbeid" det som de holder på med!

Pensjonister, fattige og trygdede trenger ekstra penger til jul

Adventtid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves..

En pille for ditt og en pille for datt

Hvorfor ikke finne opp en pille som hjelper mot vanlige helse-irritasjoner? Da har man gjort noe som er fornuftig.

Helse Midt-Norge glemmer nok en gang viktigheten med rehabilitering

Bakgrunnen for innstrammingen, er at Helse Midt-Norge nok en gang sier at de bruker mer penger enn andre helseregioner på å kjøpe inn rehabiliteringstjenester fra

Helseplattformen en feil vei å gå?

Kan man nå se konturene av et helsetilbud som nå går baklengs inn i fremtiden?

Norge trenger en ny statsminister i julegave!

Slitne nordmenn har fått nok og klarer ikke mer i den førjulstiden...

Kan vi stole på de sakkyndige?

Om vi kan stole på de sakkyndige, på ekspertene, beror på flere forhold. Det viktigste er så enkelt som at de må representere fag. I

Snakk om frekkhet!

Nå er det hele landet som skal svi!

Sfm.no, et landsdekkende nettmagasin

Hos oss gjelder ikke "trynefaktoren". Vi er åpne for det aller meste som skjer i landet vårt.

Vi må også kunne snakke om det ubehagelige

Åpenhet har mange ganger vært med på å dempe konflikter og u-overenskomster i stedet for at de eskalerte. Samtidig er det viktig å påpeke at