Samfunnsmagasinet
Org. Nr. NO 916 070 357
Registrert i Enhets- og Foretaksregisteret.
IBAN: NO8414405054338
GIRO 1440.50.54338

Ansvarlig redaktør: Jan Hansen
Frilansjournalist (MNJ/IFJ)
E-mail: [email protected]

Postadresse:
Samfunnsmagasinet
Postboks 6
N-1417 Sofiemyr, Norge

Web: www.sfm.no
E-post: [email protected]

VENNLIGST OBSERVER:
Grunnet ofte misbruk av våre private telefonnumre, opplyser vi ikke lenger om disse på våre nettsider. De som ønsker direkte kontakt med noen av oss, vil bli kontaktet enten via telefon eller e-post. Redaktøren.

Uavhengige og helt frittstående skribenter:

NORGE
Jan Hansen – Frilansjournalist (MNJ/IFJ)
Ole Texmo – Frilansskribent
Ellinor Nerbø – Gjesteskribent
Terje Haugom – Gjesteskribent

SVERIGE
Christer Johansson – Gjesteskribent

DANMARK
Kirsten Skovbo – Gjesteskribent

TYSKLAND (Potsdam)
Volker Labes – Journalist – Reporter

The Society Magazine
Org. Nr. NO 916 070 357
IBAN: NO8414405054338
GIRO 1440.50.54338

Editor in charge: Jan Hansen
Freelance Journalist (MNJ/IFJ)
E-mail: [email protected]

Our postal address:
Samfunnsmagasinet
P.O. Box 6
N-1417 Sofiemyr, Norway

Web: www.sfm.no
E-mail: [email protected]

Please note:
Due to frequent abusive calls made to our associates (event. collegues/ journalists), we do not display any phone numbers on our website. The Editor

Fully independent guest writers:

NORWAY
Jan Hansen – Freelance Journalist IFJ
Ole Texmo – Freelance writer
Terje Haugom – Guest writer
Ellinor Nerboe – Guest writer

SWEDEN
Christer Johansson – Guest writer

DENMARK
Kirsten Skovbo – Guest writer

GERMANY (Potsdam)
Volker Labes – Journalist – Reporter