Signaler fra Strasbourg

De fleste klagesakene mot Norge med bakgrunn i familiesaker som også omfatter foreldretvister, altså ikke bare barnevernsaker, dreier seg om påståtte brudd på artikkel 8 ...

Hva feiler enkelte politikere?

Man kunne nesten høre at banneordene flagret i veggene på Stortinget.

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan

Apotekene i Norge har nylig gått sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika.

Mange flere enn AP-veteranen Thorbjørn Berntsen har manglet mat på bordet!

At ren fattigdom forekommer i dagens Norge, i et av verdens rikeste land, er en så til de grader stor skam at man ikke finner ...

Meningsløse strømpriser

Regjeringen tenker med det dem sitter på!! Dette er et "Gale-Mathias-arbeid" det som de holder på med!

Pensjonister, fattige og trygdede trenger ekstra penger til jul

Adventtid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves..

En pille for ditt og en pille for datt

Hvorfor ikke finne opp en pille som hjelper mot vanlige helse-irritasjoner? Da har man gjort noe som er fornuftig.

Helse Midt-Norge glemmer nok en gang viktigheten med rehabilitering

Bakgrunnen for innstrammingen, er at Helse Midt-Norge nok en gang sier at de bruker mer penger enn andre helseregioner på å kjøpe inn rehabiliteringstjenester fra ...

Helseplattformen en feil vei å gå?

Kan man nå se konturene av et helsetilbud som nå går baklengs inn i fremtiden?

Norge trenger en ny statsminister i julegave!

Slitne nordmenn har fått nok og klarer ikke mer i den førjulstiden...

Kan vi stole på de sakkyndige?

Om vi kan stole på de sakkyndige, på ekspertene, beror på flere forhold. Det viktigste er så enkelt som at de må representere fag. I ...

Snakk om frekkhet!

Nå er det hele landet som skal svi!

Sfm.no, et landsdekkende nettmagasin

Hos oss gjelder ikke "trynefaktoren". Vi er åpne for det aller meste som skjer i landet vårt.

Vi må også kunne snakke om det ubehagelige

Åpenhet har mange ganger vært med på å dempe konflikter og u-overenskomster i stedet for at de eskalerte. Samtidig er det viktig å påpeke at ...

Hvorfor gjør de dette?

Norge har opplevd stygge dødsulykker med gærne 19-åringer som plutselig skal låne pappas bil med 700 Hk.

Hva er en «Ramadan» gate?

Vi som ikke vil ha den slags i landet vårt, skal ikke tvinges til å godta alt.

De kriminelle høye strømprisene på Sørlandet må snarest opphøre

Denne "strømmelkingen" av Sørlandet er en politisk skandale som heller ikke sørlandsbenken på stortinget, regjeringen og stortinget bryr seg bryr om.

Det må brukes mer penger på ALS-syke

ALS-senteret skal være et sted der pasienter og pårørende kan komme og få praktisk og psykisk hjelp og omsorg.

Etter Bjugn

Vi har en historisk parallell til justisskandalen med utgangspunkt i vidløftigheter i Bjugn, da barns troverdighet skulle vurderes. Ny bestemmelse i straffeprosessloven ble innført uten ...

Advarer mot falske legemidler: – Trygt i norske apotek

På grunn av mangel på norske pakninger av legemiddelet Ozempic har Legemiddelverket gitt grossistene tillatelse å ta inn utenlandske pakninger for å sikre tilgangen slik ...

NIM: – Over halvparten av oss gjør ingenting når vi er vitne til hets

Ytringsfrihetskommisjonen viser til at forekomsten av trusler, hatefulle ytringer og ulike former for sjikane er en utfordring for ytringsfriheten i Norge.

Svein Otto Nilsen: – Heldigvis har vi fremdeles god BPA i Trondheim

Uloba innførte og har utviklet BPA i Norge gjennom drøyt 30 år.

Vidar Kleppe: – Norge og Agder mangler handlekraftige politikere 

Faktum er at enslige og eninntektsfamilier får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som har to inntekter å fordele avgifts byrden ...

Tragisk basseng-strid!

Et svømmebasseng i spansk stil er en forskjønnelse for byen! Hallo i luken!?