Arbeidstakere kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet

Simployers rådgivere får av og til spørsmål om hvordan man skal håndtere at arbeidstakere reiser ut av landet uten å gi beskjed på forhånd.

Kirkemusikk – quo vadis?

Organist-utdannelsen bør satse på å la interesserte studenter få spesiell og dyptgående innblikk i det fantastiske instrument orgelet er, – pipe – eller moderne, godt digitalt…

Pensjonister, tannlegeregninger og dramatisk forverrede levekår

Prioriteringen av aldersgrupper for tannbehandling etterlater et inntrykk av en grådig stat. Jeg tipper at statens utgiftspost for de prioriterte grupper er nærmest 0.

Tørr ikke å nevne rentefradraget med et eneste ord!

Grådighetskulturen i Norge fortsetter, og den norske staten er fortsatt med på galeien.

Like pensjonsrettigheter for kvinner og menn

Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid.

Direktebussen Oppdal til Trondheim er lite brukervennlig

Sjåfører som dekker denne ruta, opplever at behovet for toalett på denne avgangen er stort.

Hvor går vi, trengs det flere småbrukere nå?

Har vi kommet dit at flere nå tenker tanken om eget småbruk nå som dagligvarene flyr enda høyere?

Frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser

Kanvas frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser når alle private barnehager nå må organiseres som selvstendige rettssubjekt.

Sfm.no mener: Pensjonskrav på 7% kan rettferdiggjøres

Det kan uten tvil bevises at fondet også skal brukes til pensjoner.

Bemanningsnorm innen eldreomsorgen

Dagens situasjon innen eldreomsorgen med høyt sykefravær og lav bemanning kan ikke fortsette.

Barbie-høns i statskanalen

Nå har statskanalen NRK funnet ut at de skal øke antallet seere og lyttere ved å slippe Barbie & Twiggy løs på de unge – som om ikke de kommersielle kanalene har nok av dette kvasi-tullet fra før!

Å rasere et fergetilbud

Merkelig hva disse politikerne får til?? Penger inn og tilbud svekkes.

Varemangel i England

Dette er mer merkbart i England nå. Grønsaker er mangelvare og jernvarer like så.

Mange asfaltveier i Trondheim kan bli omgjort til grusveier

Innbyggerne i Trondheim kan bare glemme bedre veivedlikehold hvis ikke man får en skikkelig vei-investering.

– Utvilsomt et betydelig avvik fra “normalen”

328 norske selskaper gikk konkurs i februar. Det gir en økning på 35% sammenlignet med 243 konkurser i samme måned i fjor, og fortsetter trenden vi så i januar.

Det måtte bare komme!

Det er for så vidt rett at piggfrie dekk skaper – altså rasper opp – mindre svevestøv, men SINTEF har slått fast at piggfrie dekk hvirvler opp 3 ganger så mye svevestøv en det piggdekk gjør..

St. Olav har blitt et sykehjem for kommunene

Som et lyn fra klar himmel ville ikke SP/AP-regjeringen prioritere egne stimuleringsmidler til formålet og fjernet tilskuddet som har betydd mye for bygging av nye sykehjem rundt i landet.

Høyre, Ap og Venstre elsker EU

Under dekke av at Norge er avhengige av EU og EØS for å få solgt varene våre så tilpasses Norge stadig nærmere EU.

Diplomati må til!

Kina er et stort og rikt industriland, og bør avholde seg fra å bistå russiske krigshissere med noe som helst.

Optimisme i olje- og energibransjen

De skyhøye olje- og gassprisene er en viktig grunn til at det går godt i bransjen. Samtidig bidro regjeringens midlertidige skattepakke for oljenæringen å fremskynde mange prosjekter på sokkelen.

Når målet er at staten skal tjene penger

For å få et flertall i befolkningen til å godta gradvis mer fattigdom som alderspensjonist eller ufør – innførte man begrepet «bærekraft».

Hvor blir det av demokratiet?

Eldre oppfordres til i større grad å ta ansvar for egen alderdom, og stå lengre i jobb. De syke, uføre og arbeidsledige skal straffes økonomisk om de ikke makter å innfri kravene til arbeidslinjen.

Stress gjør arbeidstakere bekymret for egen mental helse

En ny Simployer-undersøkelse gjennomført av YouGov, viser at seks av ti arbeidstakere har vært bekymret for sin mentale helse på grunn av jobbrelatert stress.

Den digitaler guden

Antall skadete og drepte langs veiene i Norge skyldes uten tvil bilførere som er mer opptatt av å følge med på siste nytt fra den digitale guden, enn å følge med på veien foran seg.