Bussen er hovedpulsåra Ranum, også på distriktet

Busstilbudet er meget bra fra de fleste områdene i Trondheim, men enkelte områder har tilbudet blitt dårlig…

Vil kutte i egenmeldingsdager for å få ned sykefraværet

Egenmelding er dokumentasjon på at arbeidstakeren er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Det er en tillitsbasert ordning der arbeidstakeren selv vurderer sin egen helsesituasjon og varsler arbeidsgiveren sin om at hen ikke er i stand til å jobbe.

AP-SP regjeringen har kastet alle kortene

Pensjonistpartiet er meget betenkt over den foreslåtte grunnrentebeskatningen som tapper bedrifter i distriktet. Pensjonistpartiet er også bekymret for at skatten, slik den er foreslått, får en negativ innvirkning på utviklingen i kystkommuner som igjen kan påvirke arbeidsplasser?

Stabilt høyt klagetilfang til Sivilombudet i 2022

Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget for å arbeide for at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett mot den enkelte. Det gjøres ved å undersøke saker der enkeltpersoner mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen.

3 millioner årlig for et barn i privat institusjon

Et barn blir holdt i fangenskap og fratatt alt. Barnet blir fratatt hele livet sitt, fortiden, minner, familie, venner, til og med sitt navn.

Rettferds-kjempere får svært lite gehør i samfunnsdebatten

Seriøs bruk av media-kilder har det også vært så som så med i enkelte norske presseorganer, og enten nå kilden har vært klinisk edru eller ruspåvirket, kriminell eller ikke.

EU-priser på tog

Men folket må betale – for det er mange som ikke har andre valg.

Bonusfesten i næringslivet fortsetter

De siste to årene har totale bonusbetalinger i Norge totalt økt med 12,2 milliarder sammenlignet med 2020.

Energimerking av bolig vs. eiendomsskatt-beregning

Hvordan man «energimerker» et hus om hva denne merkingen består av, er altså litt vanskelig for dem å forklare.

Når skal regjeringen satse på bedre fylkesveier?

Fylkesveiene er vårt lengste veinett med rundt 44.000 kilometer. Trøndelag fylkeskommune eier i overkant av 6.400 kilometer veg i fylket.

Jakten på enda mer profitt?

Norges Banks siste renteøkning, vil nå gi enda trangere økonomi for ganske mange tusener av mennesker i Norge.

Russens feiring er svært viktig

La oss nå gi vår støtte til russen slik at de kan gå mai-dagene lyst i møte.

Innlandet bruker mest legemidler

Legemiddelstatistikken for 2022 viser at det er innbyggerne i Innlandet som i gjennomsnitt bruker mest reseptpliktige legemidler.

Kan ikke stole på «faktatall» om inntekter

Gjennomsnittsinntekten til uføre og de som mottok AAP var i 2022 på kr. 184 800,- brutto, en inntekt som ligger langt under fattigdomsgrensen som EU har fastsatt. (Kilde: SSB).

Globalt sett – er EL-biler løsningen pr. nå?

OECD-rapporter slå fast at det ingen tvil om at bilene har utslipp. Både under produksjon, og i drift er det knyttet et CO₂-utslipp til bilene, ved siden av partikkelstøv, batteriproduksjon av batteriavhending mv.

Løvemammaene ber kommunene om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis

Ledsagerbevis gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, for eksempel tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller med mer.

Strømmen vår og forvirringen!

Prisen går opp og ned som en jojo stadig vekk. Folk vet ikke når tiden for billigere strøm er til stede, ikke uten at man har mobilskjermen rett foran øya til stadighet.

Er Norge en rettsstat?

Namsfogden i Norge er underlagt politiet. Skyldnere må reise flere tusen kroner for å fri seg fra gjelden.

Bilturister kan komme til å unngå Norge

Du skal ikke kjøre mange milene i Norge, før det dukker opp et blått skilt med varsel og krav om betaling av bompenger. Den kommer i tillegg til dyre fergepriser på norske riksveier.

Fylkesordfører avviste likhetsbehandling

For å kunne søke om fritak hos et bompengeselskap, må man kunne framlegge gyldig parkeringstillatelse og brukeravtale om bruk av brikke med en utsteder. Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år. 

Nordmenn, ku og rein

Er vi ikke nordmenn alle sammen da?

Huseiere kan med tiden få sjokkregning

Selv borettslag vil rammes av disse reglene, noen vil få noen kostnader med etterisolering for disse fem centimeterne som faller på beboerne som kan øke fellesutgiftene en god del.

Pensjonister, arbeidslinja og samordningsfella

Prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide har stor oppslutning i det norske samfunnet. Den såkalte arbeidslinja som regjeringer av ulik farge stolt løfter fram betyr at de som kan og vil skal få arbeide.

Skattesjokk for pensjonister – stoler ikke på Vedums løfte

– Vi er inne i en tid hvor det er svært vanskelig å få endene til å møtes for alle med lav inntekt. Svært mange minstepensjonister lever med vedvarende lavinntekt, uten egne muligheter for å forbedre sin inntektssituasjon.