Skattesjokk for pensjonister – stoler ikke på Vedums løfte

– Vi er inne i en tid hvor det er svært vanskelig å få endene til å møtes for alle med lav inntekt. Svært mange minstepensjonister lever med vedvarende lavinntekt, uten egne muligheter for å forbedre sin inntektssituasjon.

Det avslås i Trondheim over 262 millioner til Helse og omsorgsboliger

Det innebærer at Trondheim kommune normalt vil miste retten til tilskudd for prosjekter som starter opp i 2023…

Når kommer «KYSTBRØLET» i Oslo mot Grunnrenteskatten?

Tiden er inne for at same-ropet som har vært i Oslo i de siste dagene fortsetter med et skikkelig «KYSTBRØL» mot lakseskatten og Grunnrenteskatten.

Fornybar energi

India er det land i verden som er kommet lengst i forskning og utvikling av atomkraft, der det ikke-eksplosive grunnstoffet Thorium kan erstatte det eksplosive Uran eller Plutonium som brensel i atomreaktorer.

Har vi nok tilfluktsrom i landet?

Sivilforsvaret holder munn, de som har dette med tilfluktsrom som sitt ansvar.

Burde man oppfordre til selvtekt mot innbrudd og hærverk?

En skal ikke «skyte spurv med kanoner», for å si det folkelig. Kanskje burde man gjøre det for å lære dem folkeskikk.

Da plyndringen av bilistene begynte!

«Man avslutter da ikke en god butikk for kommunekassen?»

GoHelp til Tyrkia og Syria

Når FN kaller inn mannskaper til nødsituasjoner, hjelper DHL-ansatte over hele verden til ved å stille med Disaster Response Team (DRT)..

TING-systemet: Verdens første Direkte-Demokrati?

Etter hundrevis av år med norrøn rettsoppfatning og lov blir Ting-institusjonen bygget ned. Det startet med ene-kongemakten og Harald Hårfagre fra ca 872.

NRK og Stortinget fraskriver seg ansvaret for Norsk radio- og fjernsynsmuseum

Museet er oppbygd som et selvstendig museum som viser både teknikken og programsiden gjennom de siste 60 årene. Museet har sammen med Teknisk Museum overtatt alt av historisk utstyr fra NRK.

Arbeidstakere kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet

Simployers rådgivere får av og til spørsmål om hvordan man skal håndtere at arbeidstakere reiser ut av landet uten å gi beskjed på forhånd.

Kirkemusikk – quo vadis?

Organist-utdannelsen bør satse på å la interesserte studenter få spesiell og dyptgående innblikk i det fantastiske instrument orgelet er, – pipe – eller moderne, godt digitalt…

Pensjonister, tannlegeregninger og dramatisk forverrede levekår

Prioriteringen av aldersgrupper for tannbehandling etterlater et inntrykk av en grådig stat. Jeg tipper at statens utgiftspost for de prioriterte grupper er nærmest 0.

Tørr ikke å nevne rentefradraget med et eneste ord!

Grådighetskulturen i Norge fortsetter, og den norske staten er fortsatt med på galeien.

Like pensjonsrettigheter for kvinner og menn

Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid.

Direktebussen Oppdal til Trondheim er lite brukervennlig

Sjåfører som dekker denne ruta, opplever at behovet for toalett på denne avgangen er stort.

Hvor går vi, trengs det flere småbrukere nå?

Har vi kommet dit at flere nå tenker tanken om eget småbruk nå som dagligvarene flyr enda høyere?

Frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser

Kanvas frykter for fremtiden til ideelle barnehagestiftelser når alle private barnehager nå må organiseres som selvstendige rettssubjekt.

Sfm.no mener: Pensjonskrav på 7% kan rettferdiggjøres

Det kan uten tvil bevises at fondet også skal brukes til pensjoner.

Bemanningsnorm innen eldreomsorgen

Dagens situasjon innen eldreomsorgen med høyt sykefravær og lav bemanning kan ikke fortsette.

Barbie-høns i statskanalen

Nå har statskanalen NRK funnet ut at de skal øke antallet seere og lyttere ved å slippe Barbie & Twiggy løs på de unge – som om ikke de kommersielle kanalene har nok av dette kvasi-tullet fra før!

Å rasere et fergetilbud

Merkelig hva disse politikerne får til?? Penger inn og tilbud svekkes.

Varemangel i England

Dette er mer merkbart i England nå. Grønsaker er mangelvare og jernvarer like så.

Mange asfaltveier i Trondheim kan bli omgjort til grusveier

Innbyggerne i Trondheim kan bare glemme bedre veivedlikehold hvis ikke man får en skikkelig vei-investering.