Vannkraft eller atomkraftverk er spørsmålet

Skeptikere virker ikke til å være spesielt interessert i vannets problemer.

Fy faen, Støre, Vedum & resten av gjengen på Løvebakken!

De som styrer nå, har mistet både gangsyn og respekt for egen dør..

Konkurstallene rett til værs – 76% økning i april

Totalt har 1352 selskaper gått konkurs gjennom årets første fire måneder.

Gratulerer Norge med nasjonaldagen

I år er det faktisk hele 210 år siden Norge fikk sin egen grunnlov høsten 1814.

Antisemittismen øker i Norge

Undersøkelsen viser at 11,5 prosent av den norske befolkning har utpregede fordommer mot jøder, mot 9,3 prosent i 2022..

Den digitale verdenen er ikke et gode for alle

Mange eldre behersker ikke verken smart telefon eller har kameratelefon. De vil fortsatt kunne benytte seg av låsebrikken selv, men hva med når de får ...

Helbom fra fylkesordfører Thomassen i Agder om bompenger

Melkingen av bilistene i dyrtiden vi nå lever i vil ingen ende ta - av det store flertallet av politikere som elsker bompenger.

Boligpriser til månen!

Når man ser at det selges små rom (25 kvm) for svimlende tre millioner og mer

En statsleders hodepine

Statsgrenser må respekteres av alle.

Ifølge «forskere» skal vi spise mindre fisk

Fisken og poteten har berget mangt et måltid for folk før. Og det gjør det nok her etter også.

Nei til Etanol i bensinen!

Flere branner har allerede ødelagt klenodier på 4 hjul..

Slutt på bonusfesten. Tre milliarder mindre i utbetalinger

De totale bonusutbetalingene i Norge økte med ca. 6 milliarder i 2021 og 2022, mens de til 2023 har falt med 3 milliarder.

Legitim kritikk av barnevernet må aksepteres

I mange tilfeller har allerede forhåndsdømte foreldre ikke fått full anledning til å komme fram med hele sin versjon av en sak, ikke før den ...

Pensjonister og uføretrygdede fortjener et historisk godt trygdeoppgjør

Alle eldre må betale 85% av pensjonen sin for å bo på sykehjem...

Norge er korpsenes land

Den norske korpstradisjonen er unik i verdenssammenheng.

Ingen rentekutt

Leste for litt siden at man kunne forvente en økning opp mot 9 prosent på boliglån.

La oss alle lære av NRK sin serie Instukids

Vi i sfm.no sier «velkommen etter» til NRK. Det var ikke en eneste dag for tidlig.

Kriminaliteten begått av utlendinger i Norge må stoppes

Bare se på de lovløse tilstandene som nå utvikler seg - og råder spesielt i vår hovedstad Oslo.

Sfm.no sin videre driftsplan for 2024

Link til infoside på menylinjen.

Tid for læring

I dagens Norge dras stadig flere inn i barnevernet på bakgrunn av usaklige og dels uhjemlede bekymringsmeldinger.

En vesentlig forskjell. Hvor er sikkerheten?

Bybanen i Bergen er ikke en trikk, men et tog. Med samme sporvidde som tog ellers i Norge.

Fokus på økning i havnivået. Hvor troverdig er den påstanden?

Skaff dere en liten "filofaks" og se etter månefasene.

Er nullvekstmålet et utdatert klimamål?

Målet er upresist fordi det ikke tar hensyn til når eller hvor kjøringen skjer.

Ubehagelige og sårende Facebook angrep på Covid19 vaksinerte!

Alle har ikke fått bivirkninger av Covid19 vaksinen, men i en god del tilfeller er det en reell mistanke om at noen faktisk har dødd ...