OBS! Serien er publisert i tiden 17.10.2022 – 19.12.2022.

Del 1. Hva skal vi med etikk?
Publisert den 17.10.2022

Anslag: Journalistens valg og dilemmaer. Presentasjon av serie og tematikk. Foreløpig avgrensninger mot andre medier og problemstillinger. Presseetikk og kildekritikk. «forsøksvis saklig tilstrebet». Om å bruke seg selv som kilde. Fremstillinger: Based on a true story. Liv og lære.
Link: https://sfm.no/hva-skal-vi-med-etikk/

Del 2. Informasjonsansvar og personvern
Publisert 24.10.2022

Gapestokken. Et ferskt case om «barnevernmotstanderne». Baneheia-saken revisited. Når fasiten er klar danser media på bordet. Ord, uttrykk og begreper. Mål og middel. Kildekritikk og troverdighet. Skammen og selvransakelsen. Presseetikk som integrert del av journalistikken?
Link:https://sfm.no/informasjonsansvar-og-personvern/

Del 3. Samfunnsoppdrag under press
Publisert 31.10.2022

Journalistikk og profesjon. Kriterier, avgrensning og beskyttelsesbehov. Utdanningssamfunnet. Et interessant kildekritisk moment, skulle man tro. Faktasjekker at jeg har mine ord i behold. Tidsbilder, mediebilder og selvbilder. Profesjonsideologi og legitimitet. Selve etikken?
Link: https://sfm.no/samfunnsoppdrag-under-press/

Del 4. Ensomme eksperter rider igjen
Publisert 7.11.2022

Konsekvenser og konsekvensetikk. Hva er «priviligert kunnskap»? NOU 1995:23 om Barnefaglige sakkyndigoppgaver. Hva er «kollegial veiledning». Teori og praksis. Alert: psykolog Anne Grete Hollup. Alert: psykolog Ida Skjerden. Alert: psykolog Per Jacob Haugaa. Kildekritikk og kvalitetssikring. Er det lov å spekulere? Når retten viser fornuft og selvstendighet.
Link: https://sfm.no/ensomme-eksperter-rider-igjen/

Del 5. Når er det tillatt å spekulere?
Publisert 14.11.2022

Alternative forklaringer og tolkninger. Psykolog Per Jakob Haugaa revisited. Premisser og kilder; antydninger og konklusjoner. Mulig bakteppe. Rollereversering som teoreisk konsept eller observerbart fenomen?. Tilknytning til besvær, men for hvem? Fra trygg og trygg, hos begge foreldre, til mer utrygg. Faktasjekking og kontekst. «A Hard Rain’ s A-Gonna Fall»
Link: https://sfm.no/nar-er-det-tillatt-a-spekulere/

Del 6. Hvem skal sjekke «faktasjekkerne»?
Publisert 22.11.2022

Vår fiktive helt rider igjen. En gang kildekritiker, alltid kildekritiker. Mediemangfold og kriseforståelser. NRK, Dagbladet og VG. Popper og Kant. Faktisk sponses med Fritt Ord i spissen. TV2 følger opp med finanser. Faktasjekking som sjanger. Falske nyheter. Metode og kriterier.
Link: https://sfm.no/hvem-skal-sjekke-faktasjekkerne/

Del 7. Åpenhet og kildevern
Publisert 28.11.2022

Retten til anonymitet. Mellom presseetikk og juss. Pressens kildevern eller kildens vern? Rolfsen-saken 2015: «Mennesket bak skjegget» Informasjonsansvar og personvern. Kildekritikk og bruk. Hva er troverdighet? Et tenkt scenario. Anonymitet versus åpenhet. Link:https://sfm.no/apenhet-og-kildevern/

Del 8. Presseetikkens kilder
Publisert 5.12.2022

Vær Varsom-plakaten (VVP). Noen ikke helt tilfeldige sitatsekvenser. Bjugneffekten og pressens rolle. Personsaker og saksstyper. Myter og motsetninger. Pressens faglige utvalg (PFU). Hva forteller tallene? Forklaringer og selvforsikringer. Link: https://sfm.no/presseetikkens-kilder/

Del 9.Retts- og kriminaljournalistikken
Publisert 14.12.2022

«Høyesterettsdommer forgiftet seg med ukrainsk kvinne». Makt og balanse. Presseetikkens spenningsfelt. Redaksjonelle grep og hensyn. Tre moralfilosofiske posisjoner: Diskursetikk, Dydsetikk og Nærhetsetikk. Informasjonsansvar og Personvern. Anine Kjærulf rider igjen.
Link: https://sfm.no/retts-og-kriminaljournalistikken/

Del 10. Kan vi felle en dom over PFU?
Publisert 19.12.2022

«PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner». Klagestatistikk. Juridifisering av PFU ? Høyestererettsdommer Jens Edvin Skoghøy a go go. Hvor befinner den etiske refleksjonen seg om ikke hos PFU? Mellom presseetikk og strafferett. Link: https://www.sfm.no/kan-vi-felle-en-dom-over-pfu

Enerett: Samfunnsmagasinet 20(C)22