Annonser About us Om oss Kontakt Støtt oss

INDEKS - DEL 1 - DEL 2 - DEL 3 - DEL 4 - DEL 5 - DEL 6 - DEL 7 - DEL 8 - DEL 9 - DEL 10

Del nr. Publisert Hovedtittel Ingresser
1

15.4.2013

Æren og tiden

Avsløringene. Gutta fra Garnes – mors beste barn? Medias agenda. Alt kommer for en dag. Justisminister Dørum inviterer, men ikke BT. Pressen og etikken. Det fatale intervjuet. Erindringens slør og andre slør. Støtte og splid – med BT som pådriver.

2

19.4.2013

Rødgrå blodtåke over Bergens tidende

Lykkejegere og sosialpornografer. Kildevernet – av hensyn til hvem? Journalist Røiseland følger opp: med SKUP i sikte. Advokaters oppsigelsesvern. Kulturer og ukulturer. Barnehjemsbarn uten medietreningskurs. Med beskyldninger som hensyn. Årsak og virkning.

3

27.4.2013

Den offisielle versjonen

Granskningskommisjonen. Kampen for oppreisning og erstatning. Kilder og paradokser. Historieskriverne og deres motiver. Hvem er de egentlige lykkejegerne? Misbruk, ansvar og fraskrivelse. Barnehjemskandalene – likheter og forskjeller. Journalister i mellom. Pressetikken.

4

2.5.2013

Kilder og paradokser 

Mors beste barn. Næring og tæring. Undersøkelser og ansvarsfraskrivelse. Trusselens dynamikk. Vold avler vold, men ikke alltid. Konsekvenser for troverdighet og tillit. Hva fikk granskningsutvalget vite? «En jeg ikke hadde hørt om». Frykt, skam og overlevelse.

5 17.5.2013

Sviket 

«Vi ble monstre hele gjengen». Kildevernets pris: navn og nevnelse. Medias rolle: splitt og hersk. Parallelle saker og vinklinger. Tidens sår og senskader. «en skikkelig og grundig granskning». Mobben og æren. Formkrav til besvær? «En sak av stor offentlig interesse». Juss og moral. Kildekritikken som forsvant. «Et sted der solen ikke skinner»

6 15.8.2013

Bergens Tidende toer
sine hender

Samtidig imøtegåelse. Juss og juks. Medias agenda. Tiden støver alle slør. Marianne Røiseland svetter. Ansvaret som forsvant. «Vi ble monstre hele gjengen». Kildevern og regress: beskyttelsens dynamikk. Kampanjen og kompensasjonen. Uavhengighet til besvær. Prinsippielt og vilkårlig.

7 22.8.2013

Krav og foreldelse

Rett adresse. Regel, unntak og vilkår. Advokaten tar saken. Frist og forstand: 20 års, 10 års eller 3 års. Erstatning og oppreisning. Årsakssammenheng, skade og ansvar. Når lekfolk tar skjebnen i egne hender. Bevis til besvær.

8 2.9.2013

Når kilden truer med forsoning

Skam og motiver. Rett og adresse. Kildevernets pris (i dobbelt forstand). Medias agenda: Vær Varsom, ikke Grusom. Outes den som outes bør: Kjell Johan Gotlieb Hilt. Trusler og andre forsvarsmekanismer. Selverkjennelsens tid. Bestemt og ubestemt form. 

9 10.9.2013

Det utsatte nærvær

Opplevelse og opphevelse. Barnevernets ansikt og masker. Når sannheten blir for tøff. Shoot the messenger. Beskyttelsens dynamikk: forsvar og angrep. Tid og fortelling. Overgrep, mishandling og traumer: når noe setter seg fast. With all due respect.

10 11.9.2013

Siste ord er ikke sant

 

Om å nøste tråder. Dynamikk og fremstilling. Sviket som ikke forsvant. Foreldelse til besnær: oppgjør og opphør. Skjebnefellesskap og juridisk kaos. Bergen kommune. Ernas stjerner. Vilkår for unntak. Med retten som konsekvens.


Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
1998 © 2014 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no)
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)
E-post: [email protected]