Riktig forslag å forby bruk av niqab i skolen!

Bergen 16.8.2016
Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD
Illus.foto: www.wikipedia.org

I Norge er det ingen grunn til å dekke til sitt hår, – om man da ikke fryser på hodet.

En komite utgått fra Ap, Sv, Sp, KrF og V vil forby niqab i skolen. Det tverr-politiske partiet Moderatene (MOD) har lenge hevdet dette som en del av et enda mer utvidet forbud: At både burka, niqab og hijab skal forbys både på skole, arbeidsplass, og i det offentlige rom. Slik Sveits og Frankrike praktiserer det.

MOD ser komiteens forslag som en viktig start på veien mot et norsk samfunn uten disse tre høyst kvinneundertrykkende innslag fra et uønsket parallell-samfunn, hvor kultur og sedvane – som våre muslimske innvandrere har tatt med seg fra fortiden – absolutt ikke hører hjemme her. I Norge er det ingen grunn til å dekke til sitt hår, – om man da ikke fryser på hodet. Det er også helt obligatorisk å vise sitt ansikt, både på skole, arbeidsplass og i det off. rom. Deltakelse i karneval – og som julenisse – blir selvsagt noe annet!

Våre folkevalgte bør snarest komme fram til et generelt forbud mot de tre nevnte plagg – inklusive turban -innenfor Norges grenser! MOD ønsker kun ETT samfunn i Norge, der alle retter seg etter vanlig, tradisjonell, norsk kleskodeks. DET vil så absolutt gagne integreringen!