Når myndigheter ikke snakker samme språk

Stockholm 19.8.2016
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: SVT Tekst-tv/Colourbox

Svenske ordensmyndigheter hevder at få flyktninger står bak kriminalitet. Det rimer ikke helt med hva svenske Migrationsvärket kommer med når det gjelder en formidabel økning i utgiftene.

Svensk Television (SVT tekst-tv) kunne lørdag 13.8.2016 fortelle at svenske vekterselskap tjener store penger på uro rundt omkring. Migrationsvärket fikk mellom år 2014 og 2015 hele 5 ganger større utgifter enn noen gang tidligere. Bransjen som jobber med overvåkning og sikkerhet i Sverige, omsatte i år 2015 for hele 28 milliarder kroner. Migrationsvärkets utgifter steg i den angitte perioden fra 28 millioner svenske kroner til 120 millioner svenske kroner. Her viser vi en skjermdump av meldingen fra SVT tekst-tv.

190816-Artikkelfoto-sak-27

Det er dessverre blitt mer og mer vanlig i de aller fleste land at myndighetene, ikke ønsker at media skal informere om reelle kostnader i forbindelse med et lands flyktnings- og asylpolitikk, i ren frykt for at det skal opptå uro blant landets befolkning. For de aller fleste bør det stå klart at landets utgifter uansett må dekkes inn, og vanligvis er det skattebetalerne som får betale sluttregningen.

Redaksjonens merknad:

Plutselig kan man også i Norge ”finne” eks. antall millioner eller milliarder til et eller annet formål, samtidig som mange i landet bor på gaten, mange lever under fattigdomsgrensen, og privatbillister og yrkestrafikkanter risikerer å kjøre på eller bli truffet av store steiner som raser ned fra usikrede fjell og rett i kjørebanen. Fordi man ikke ”har råd” til å dekke utgifter til god nok rassikring alle steder. Så spør ofte landets folkevalgte og byråkrater hvorfor skattebetalere reagerer med avsky på slik uansvarlighet, urett og ren forskjellsbehandling.