Parallellsamfunn og terror!

Bergen 21.7.2016

Av Terje Haugom
Politisk kommentator for Moderatene (MOD).
Illus.foto: Colourbox

Når to så vidt forskjellige kulturer som den vestlige og den muslimske skal leve side om side, er gnisninger og konflikter ikke til å unngå. Og gnisningene kan i verste fall gi grobunn for farlige tanker om hevn, straff, og behov for å manifestere overlegenhet. Et ønske om et bedre og rikere liv, men ikke på demokratisk, vestlig basis, er ofte fundamentet i konflikten når vestlig kultur skal gi husrom til gjester fra en muslimsk kultur. Hat, – som har levd gjennom mange generasjoner, helt fra europeernes imperialisme på det afrikanske kontinent, – ligger også under, og bidrar til å gi en historisk, ulmende næring til små vulkanutbrudd i form av terroranslag.

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) har i lang tid hevdet at den åpne dørs politikk ikke er bra for Norge, eller Europa i det hele tatt. Millioner av mennesker, oppdratt i Islam som muslimer, er kommet fra sør og sør-øst, til Europa og helt opp til vårt nordlige hjørne av kontinentet. Noen land i Europa har fått merke små og større vulkanutbrudd, der hatets lava har tatt livet av mange uskyldige europeere. MOD vil fortsatt hevde at vi må – for å redde vår egen kultur og vår dyrekjøpte fred – skjerpe vår grensekontroll, og vår kontroll med hva som rører seg ved grasroten i det muslimske parallellsamfunn som er i ferd med å etablere seg her. De skal aldri være i tvil om hvem som er vertskap, og hvem som er gjest – i Det norske hus!