Er det vel gjennomtenkt å dele veien?

Bergen 14.7.2016

Av Terje Haugom
Illus.foto: Colourbox

Der det er gang- og sykkelvei, bør det kreves at disse brukes konsekvent, og de gående har der samme rettighet som de syklende.

Statens Vegvesen oppfordrer til at bilene skal dele veien med syklistene. Er dette vel gjennomtenkt? Muskeldrevne kjøretøy, som sykler er, må jo regnes som myke trafikanter! Det er nærliggende å tro at Vegvesenet maner til deling av veien, fordi de ikke har hverken kapasitet eller midler til å anlegge egnede sykkelveier langs bilveiene.

Nei til deling

Men så lenge bilistene bruker sine biler fordi de skal komme fort fram – uansett formål -, vil de ikke finne seg i å ligge bak to og tre syklister i bredden, som ligger og lunter i 20-30 km/t. De langt fleste av syklistene har selv bil og sertifikat, og vet veldig godt hva god oppførsel i trafikken er. Men i det de sitter på sykkelsetet, virker det som om fornuft, kunnskap og vett er lagt igjen hjemme! Bilenes eiere har betalt dyrt for å bruke offentlig vei, – det har sannelig ikke syklistene gjort! Så deling? Niks!

Der det er gang- og sykkelvei, bør det kreves at disse brukes konsekvent, og de gående har der samme rettighet som de syklende. Mange observasjoner er gjort, der «kompiser» sykler 3 i bredden, og roper «HEI» til den som er gående, hvorpå den gående må skvette inn til siden for ikke å bli kjørt ned! Disse syklistene er BØLLER!

Må utvise forstand

La hovedveiene være forbeholdt motorisert ferdsel, og så får gående og syklende dele fortau og gang- & sykkelfelt så godt de kan – som de myke og lettskadelige trafikanter de er! Og uansett – ingen har rett til å sykle mer enn 1 i bredden på offentlig vei, dersom det ikke er et tillyst sykkelritt, med skilt, vakter o.l. Og der syklende og gående deler veien, må de syklende også utvise et minimum av forstand!