Bergensavisen – igjen

Publisert 28.7.2021
Foto: Colourbox

Der har tidligere vært skrevet en del om Bergensavisen (BA) her i spaltene – om hvordan den sensurerer innlegg og nekter å ta inn visse temaer og vinklinger. Nå har undertegnede igjen vært utsatt for avisens holdninger til ytringsfriheten igjen. 5-6 innsendte oppsett de siste 5-6 ukene er alle som ett avvist. Dvs. – avvist er kanskje ikke det rette ordet, for ved henvendelser direkte til både sjefsredaktøren og til de såkalte debatt-ansvarlige, får man aldri svar på konkrete spørsmål om hvorfor det-og-det ikke kommer på trykk. BA er utvilsomt en versting i Norge mht. sensur og menings-blokkering for øvrig.

Og igjen skjer det som også tidligere skjedde; – en del andre innsendere – gjengangere for øvrig – får slippe til med all slags mer eller mindre uinteressant i spaltene – mens en diktskriver med det anonyme «navnet» «gund» nå i årevis – hver eneste dag – får spalteplass under leserbrevene i Summetonen. Så plassmangel er der ikke. Det er toleransen og respekten for andres meninger som mangler. Det hører med til historien at ca. ¼ av leserbrev-plassen brukes til avisens egen-reklame hver dag.

Bergen er for øvrig en ganske sær by mht. avisenes lesere og deres meninger. Bergens Tidende (BT) forlanger f.eks. dokumentasjon på hva innsenderne selv mener om saker og ting. Det skal være såkalt «kvalitetssikret»!! Du skal med andre ord være «politisk korrekt» – ikke ytre hva du selv mener. Slik må det jo selvsagt oppfattes. Er det Schibstedt-gruppens egne folk som har tatt over roret helt?

Generelt er det uansett ingen tvil om at ytringsfriheten i Norge gjennom de siste rundt 10 årene er blitt kraftig innskrenket av norsk presse. Noen temaer er blitt absolutt tabu, mens andre skal følge samme meningslinjene som avisenes egne offisielle meninger! Vi holder visstnok på å si far vell til demokratiet her i landet! Norske aviser hjelper sannelig godt til i den prosessen!

Wilfred Høsteland

Redaktørens merknad: I dagens norske toneangivende(?) presse, gjelder ikke lenger pressens egen «vær varsom-plakat» – ser det ut til. Nå er det «trynefaktoren» som råder og som gjelder. De redaktører og journalister som ønsker tilbake den genuine presse- og ytringsfriheten, faller heller ikke i særlig god jord hos deres mektige eiere. Det virker som at det er de sistnevnte som har monopol på all sannhet.

Er du ikke å anse som en politisk korrekt person, og er du uenig med den politisk korrekte og ufeilbarlige(?) presse-eliten og dens tilhengere, da sørger deres indre kjerner for å få deg tystet ned og kneblet over alt. Akkurat som i flere land vi ikke vil bli sammenliknet med.

Som ansvarlig redaktør for sfm.no i hele 23 1/2 år, så skjønner jeg, og ganske mange med meg, at det er meget vanskelig for de politisk korrekte å innrømme at så er tilfelle. Men gjennom en stadig innskrenket ytringsfrihet som de selv står bak, og i klar strid med den norske grunnlovens § 100, så bekrefter de samme at vår påstand er sann. Red.