Boikott sosialister!

Halden 7.7.2016
Av Thorbjørn Andersen
Foto: Colourbox.com

Oppfordringen kom fra Hans Bauge – (Samfunnsmagasinet / sfm.no – allerede 22. juni, 2013). Den oppfordringen kan også fremover med fordel stadig gjentas. Bauge skrev i klare ordelag – nær sagt – som vanlig. (Skvetten har den mannen aldri vært når han først har kommet i siget med sine ”freske fraspark”). Friskus – må man med rette kunne kalle den frittalende personligheten, som har sine meninger – og meningers mot.

Problemet til undertegnede – (et problem for sikkert flere hjemmesittere) – er dette: Går man mange partipolitikere etter i sømmene, og legger sammen brikker i deres politiske narrespill, er min konklusjon, at vi alle – i demokratiets navn – for lengst har havnet i det sosialistiske spindelnettverket, nettopp takket være politikere – og dessverre – naive fremmøtte som har valgt, og dermed plassert partipolitikere i mange maktposisjoner.

Fakta: Vi spreller derfor nå i nettverket. Alle sammen.

Konklusjon: Boikott gammelpartipolitikere – uansett politisk farge. Da blir det neppe mange tilbake – mener noen. Helt enig – innskyter antakelig flere. Morgendagens politikk er jeg særdeles opptatt av. Spesielt hva politikken bør omfatte for norske borgere. (I denne forvirringens tid, bør dette også oppta alle andre borgere).

Når får vi se et slikt antydet alternativ i det offentlige rom – der Norge som nasjonalstat blir fremhevet? Etter det nærmeste stortingsvalget? I tilfelle er det på høy tid og etterlyse også reell frihet: Enkeltmenneskets frihet!! Formynderstaten gjennom mange år, må opphøre! Sosialister vil neppe bli begeistret – men det får bli deres problem.