Bybanen i Bergen har ikke 100 % egen trase som hevdet!

Bergen 9.7.2016
Av Jan  Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: JH Media/Grunnkart: Norgeskart.

Mange politikere og Bybane-tilhengere i Bergen, hevder at Bybanen har en 100 % egen trase. Dette er ikke korrekt. På strekningen Wergeland (Minde/gamle bygrensen) og til sentrum, krysser banens ”egen trase” faktisk flere vanlige gater og veier med tilhørende fotgjengerfelt. Særlig trekkes Inndalsveien og Bjørnsonsgaten inn som eksempler på dårlig planlegging av Bybanen i Bergen.

Bybanen i Bergen passeres også et av landets desiderts verste veikryss (Danmarksplass). At banen ikke ble lagt under bakken akkurat her, er for mange helt ubegripelig. I tillegg passerer den et ganske stort og sterkt trafikkert gatekryss med flere felters vei inne i selveste sentrum (ved Bystasjonen). Den krysser også Christiesgate som har mye gjennomgangstrafikk. Det er også ordinær trafikk samt busstrafikk i Kaigaten i begge retninger hvor Bybanen kjører. Å hevde at Bybanen kjører på en helt egen trase er altså misvisende.

090816-Kart-til-sak-12
De røde markeringene viser at Bybanen ikke har en 100 % egen trase.

Flere vil velge Flybussen

I disse dager kjøres det Bybane-tog på hele 40 meters lengde. Dette ifølge Origo-nettstedet Bergens Sporveis Historie. De lange togene skal ifølge Bybanen øke passasjer-kapasiteten. Det mange nå frykter er kaoset som kan oppstå når banen begynner å kjøre til og fra Bergen Lufthavn på Flesland.

Flybussen til Tide har i dag en kjøretid på 22 minutter fra Busstasjonen i Bergen til Flesland flyplass. Bybanen vil, når den er ferdig utbygget, bruke 19,54 minutter lengre kjøretid fra flyplassen til Byparken. Det sier seg selv at mange flere vil velge Flybussen i stedet for Bybanen.

Bybane ikke det samme som jernbane

Et viktig moment for alle ruteselskaper er opprettholdelse av fastsatt kjøretid. På en bane som drives av strøm kan det oppstå strømbrudd (også på ordinære tog). Trikker (Bybaner) kan også havarere og blokkere spor og gatekryss, og da er forsinkelser nesten unngåelig, ikke minst fordi man på Bybanen har lagt opp til en meget tett rutefrekvens.

Riktig nok finnes det kryssemuligheter (forbikjøring underveis på motsatt spor), men samtidig har man motkommende trafikk med like tett rutefrekvens.

Man kan ikke sammenlikne en kombinert by/forstadsbane med et vanlig tog, som faktisk kjører på en 100 % egen trase og med langt høyere hastighet. Fra Bergen Lufthavn til Bergen sentrum ville et flytog brukt ca. 15-17 minutter. Den korteste veien er via Straume – Fyllingsdalen (Løvstakken). Derfor burde Bergen Lufthavn fått en jernbane for både gods- og passasjertrafikk i stedet for Bybanen som blir å regne som et rent somletog for turister.

Kilder: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NSB, Tide Flybussen