De klarte det før!

Publisert 28.4.2023
Foto: Colourbox

I årene etter 2. verdenskrig var Arbeiderpartiets statsminister – Einar Gerhardsen – en drivkraft i arbeidet med å bygge opp landet igjen etter okkupasjonsmaktens herjinger. Arbeiderpartiet – den gang – bestod av mennesker med vilje, samarbeidsånd og handlekraft. Veier, broer og tunneler ble bygget, og den gang – uten norsk olje og gass – tok Staten på seg den selvsagte oppgave å anlegge, bygge og drifte de mange prosjektene innen norsk samferdsel – UTEN en krone i bompenger.

Ikke bare det, – men de norske naturressurser – elver og vannkraft, skoger og skogbruk, fisk og fiskeindustri, landbruk og matproduksjon, mineraler og gruvedrift, og sjøfart og en stor handelsflåte – ble med stolthet bygget ut, og beskyttet som Grunnloven forutsetter. Ingen fremmed makt skulle true norsk suverenitet og selvråderett. Det var en klippefast innstilling hos datidens politikere. Alt For Norge!

Og så ser vi på vår tids stortings-politikere, regjeringer, og de etablerte, store politiske partier – hvor mye er det igjen av den innstilling og de holdninger til den norske suvereniteten og selvråderetten våre nåværende folkevalgte har? Er lojaliteten og patriotismen slik den burde være? Er politikerne innstilte på å følge Grunnlovens retningslinjer for Norge, land og folk? Svaret er et rungende NEI!

Vel, – det finnes faktisk unntak. Det finnes en raskt voksende gruppe av oppegående personer som vil kjempe for at Norge skal styres og administreres av norske idealister, som vil kreve full selvråderett over alle norske ressurser, og hvordan Norge på en fremragende måte kan klare seg – UTEN å støtte seg på EU, EØS og Brüssel. Uten å plage nordmenn med frihetsbegrensning i form av unødvendige ting som bompenger, bensinavgifter, og en bråte andre tullete avgifter og skatter, som bare trigger fattigdom og byråkrati. Kleppe-lista – med den kjente og folkekjære Vidar Kleppe i spissen – står for nettopp det, at Norge og det norske samfunn skal klare å stå på egne ben, fremme rettferd, omsorg og velferd i et Norge som blir mer og mer slave av byråkratene i Europa-unionen.

Terje Haugom, Kleppe-lista.