Er Norge et land bare for de rike?

Av Hilde Ottesen
Foto: Pixabay

Atter engang er Norge kåret som ett av verdens beste land å bo i, men har de som avgjorde dette virkelig snakket med befolkningen? Tvilsomt, for da ville de fått ett helt annet bilde av dette såkalte velferdslandet hvor de rike blir rikere og de fattige blir fattigere.

Og her har jeg mange eksempler på det jeg mener. Eldreomsorgen er under enhver kritikk, og den kritikken er ikke rettet mot sykepleiere og leger som jobber seg halvt ihjel for å være der for de som trenger det, den er rettet mot myndighetene som legger ned aldershjemsplasser. Som sørger for at de eldre har lite å leve av, og som senker pensjonen til ektefeller til tross for at de har hele livet arbeidet for å få denne pensjonen. Aldershjemsplassene er lagt ned slik at innvandrere får plasser å bo mens eldre ligger hjemme i sine egne hjem og dør.. Dette er ei stor skam.

Så har vi uføre og syke som har utgifter de aller fleste ikke har, som får så lite i det de kaller trygd i dag at de knapt nok greier betale regninger som husleie og strøm, for nettselskapene har satt opp nettleien så mye at folk knapt nok ikke har råd til å betale strømmen, de har mer enn nok med nettleien på strømmen.. Så mat er faktisk blitt en luksus for de mange uføre og syke i dette landet. Så mens Erna og co senker den vanlige manns/kvinners kjøpeevne i dette “velferdslandet” øker hun egen lønn med nesten 40 000 kroner i året. De rike får knapt nok skatteøkning mens de fattige sulter nesten i hjel, hvilket det virker som også er regjeringens plan for de med lite.

Veteraner som har tjent landet sitt i mange – mange år får ikke den pensjonen de har krav på, og hellerikke erstatning for skader de har fått etter å ha blitt sendt ut for å tjene landet sitt, mange av dem er spesialsoldater er det blitt meg fortalt og de har jo slett ikke lov til å si til NAV at de har vært i tjeneste for landet engang og ender opp med minste uføreutbetalingen som finnes…rett og slett fordi de ikke har lov til å fortelle hvor de har hatt siste arbeid.

Mange av disse veteranene som har arbeidet med liv og lemmer på spill har ikke engang råd til bolig fordi de er såpass skadd at medisinene de trenger koster omtrent mer enn trygden de får utbetalt i måneden.. Snakk om takk for innsatsen gutter og jenter. Håper dere anbefaler oss til flere. Mange veteraner har blitt skadd i sammenstøt i utlandet, og fortjener derfor å få betalt deretter, men ifølge mange veteraner kan dette dra ut både 10-20 år før de får det de har krav på for å ha tjent landet sitt. Skammelig etter min mening.

Jada, jeg synes nå jeg hører flere si at “hva hadde de i disse andre landene å gjøre overhode?” Vel, hva om de ikke hadde vært det. og terroren allerede hadde vært enda nærmere dørstokken vår enn den er? Noe å tenke over? For tross alt mange klager over islamistene (nei jeg snakker ikke om muslimer generelt) og jihadistene som det er. Hva om de hadde kommet mye tidligere rett og slett fordi disse mennene og kvinnene ikke forsvarte landet sitt? Dere hadde garantert klaget da også. Der må jeg si at jeg skammer meg over dette landet jeg er født i,

De aller fleste land hedrer sine soldater mye bedre enn det der. Og på en skikkelig måte. Folk, myndigheter og regjering er takknemlige for det disse menneskene gjør for sitt land. Men ikke i Norge. Skammelig. Når et menneske blir skadet for landet sitt, skal vedkommende bli hedret og få en knekkelig erstatning samt pensjonen vedkommende har krav på for å gjøre den jobben ingen i forsvardepartementet hadde hatt mot til å gjøre selv, de skal ikke være nødt til å være hjemløse og slite for å få råd til mat, fordi medisinene de trenger koster så mye at de slett ikke har råd til annet.

Så har vi innvandringspolitikken. Oj – den har jeg som mange andre veldig mye å si om. Nå er jeg ikke imot at folk som trenger hjelp får den, det må de gjerne få, men alle som svindler seg inn i landet, som gjør kriminelle handlinger i landet, eller som ikke har gyldig grunn til å være her overhode, bør få avskjed på grått papir med en gang, og nei, de trenger ikke sone for sine kriminelle handlinger i Norge for å koste skattebetalerne enda mer. Send dem rett hjem til eget land.

Det samme gjelder grupperinger som er radikale eller som tror de kan endre nordmenn med trusler eller tvang. Voldtektsforbrytere bør det så absolutt være nulltoleranse for. Først kjemisk kastrering så rett ut uten ett øre fra staten. Norge har nemlig mer enn nok med å ta seg av sine egne statsborgere om de ikke skal passe på kriminelle utlendinger i tillegg. Når de kommer til Norge bør det være ett nåløye de må gjennom, ikke en tunnel som i dag. Krav om at burka og slike undertrykkende politiske plagg ikke skal brukes bør det også være. Folk har en rett til å se hvem de snakker med. De har også en rett til å føle seg trygge på at det ikke finnes våpen eller andre ting under disse vide kappene kvinnene har på seg. Og ifølge menneskerettsdomstolen er det ikke ett brudd på menneskerettighetene å nekte dem å bruke disse plaggene, som gjør uendelig mange etniske nordmenn utrygge.

Det bør også være likhet på NAV. En skal ikke ha mer enn en etnisk nordmann bare fordi at en er flyktning, det skaper hat og misnøye blant folket og det er noe som ikke vil være bra for landet.

Så kan vi snakke om alle milliardene som går ut av landet, og som ender opp hos en familiefar som bodde i Norge ett par måneder og som fikk trygd mens han var her som han tok med seg ut av landet. En nordmann har lov til å være ute av landet i 6 mnd før uføretrygden blir tatt fra han/henne, mens disse utlendingene får trygden selv om de ikke dukker opp i Norge igjen. Er det rettferdig? Så klart ikke.

Fattigdommen blant familier og barn blir nedprioritert, til fordel for økning av lønn til politikere og oppussing av offentlige bygg, hvilket er bortkastet. Stort sett er ikke disse bygningene såpass slitt at de må pusses opp med en gang, så de kan gjøre som resten, legg av litt etter litt slik at det ikke blir disse uhyrlige summene hver gang. Det er bare galskap.

Det blir også klaget mye på kriminell ungdom. Men er det noen som har tenkt over at de fleste aktiviteter til ungdom er lagt ned, så alt de har å finne på er å reke gatelangs og å finne på faenskap? Svømmehaller blir lagt ned, og badeland er ikke den billigste plassen å gå til, kinobilletter er billige om de koster 100-120 kr nå for tiden. Og likevel så klages det på kriminelle ungdom.. Jeg stiller ikke spørsmålet hvorfor lenger, men heller spørsmålet hvorfor ikke.. Det er jo dette regjeringen legger opp til.

Det er nå på tide at eldre, syke og uføre, veteraner og alderspensjonen blir opp til det standarden skal være i landet her. Det samme gjelder for barnefamilier. Ikke engang de kommunale boligene er opp til standard selv om de liker å påstå at de er det. Verdens beste land å bo i? Spør noen andre enn de som har mye så får dere vite noe helt annet. Dere får vite sannheten. Og slik som det er nå blir jeg veldig overrasket om den sittende regjering får sitte en periode til. Til det er folk for sinte.

Folk er lei av å leve under sultegrensen og å ha alt for høye priser på alt. Avgiftene og gebyrene hjelper heller ikke. Det får være måte på hvordan mange skal være nødt til å eksistere i det landet som blir påstått å være verdens beste land å bo i.

Vi lever ikke når vi funderer på hvor penger til neste måltid skal komme fra, når en må velge mellom mat og viktige medisiner, når en ser eldre og studenter blir kastet ut av boligene til fordel for innvandrere. Vi eksisterer bare. Før en drar inn flere i ett land, bør en først sørge for at en greier å ta vare på den befolkningen som allerede er i landet. Men det skjer ikke i Norge.

Skammelig.