Et skikkelig håndslag til menneske- smuglere

Av: Norvald Aasen

Flyktninghjelpens Jan Egeland på Dagsrevyen den 30.05. 2016. Her sammenligner han noen tusen nordmenn som drog til England og Sverige, våre naboland, under krigen for å delta i gjenerobringen av fedrelandet med millioner migranter som krysser Middelhavet for å bli for alltid i Europa. Man kan jo lure på hvilken klode denne mannen befinner seg på?
Hvorfor drar ikke denne mannen, som har minst en fot innenfor det mektige FN, og som har mottatt milliarder fra den norske stat til «flyktningehjelpen», til Afrika og oppretter flyktningleire inntil flyktninger og migranter kan starte gjenoppbygging av egne land? Hvorfor kan ikke denne mektige mannen, som visstnok mener seg bemyndiget til å bestemme Europas skjebne, pålegge de Nord-afrikanske landene å gi disse menneskene et oppholdssted i denne delen av Afrika? Har de Nord-afrikanske landene ikke noe ansvar for de menneskene som de prøver å geleide videre til Europa?

Er det human politikk å sende fartøyer fra Norge og øvrige Europa til Middelhavet, for å lokke menneskene ut på havet i skrøpelige farkoster, og i den tro at de vil bli reddet inn til et allerede overbefolket Europa? Dette er jo et skikkelig håndslag til menneskesmuglere! Hvor skal Egeland og hans meningsfeller hente milde gaver i milliardklassen til sine ødeleggende prosjekter, særlig den dagen hans politikk og krav har ruinert Europa økonomisk, kulturelt og sosialt?

I intervjuet på Dagsrevyen stiller han også spørsmål ved Europa som sivilisasjon. Den sivilisasjonen er vel han selv en av pådriverne for å tilintetgjøre? Og hva med sivilisasjonene der befolkningsveksten er ute av kontroll, og der slik kontroll ikke synes å være ønsket, og der vanstyre og fattigdom er resultatet og dermed utvandringen? Noe som Egeland tydeligvis ønsker vi skal ta oss av! President Erdogan i Tyrkia ber tyrkiske muslimer slutte å bruke prevensjon, (nettnyheter den 30.05.2016) Dette må jo bare gi ett resultat for dette store landet sitt vedkommende. Ser han Egeland som en alliert i kampen for erobringen av Europa?