EU, en svært forskjellig union fra dem vi kjenner fra historien!

Av: Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Å være i union med andre nasjoner betyr at et land er underlagt «moderlandets» lover og vilje. Norge var under dansk styre i over 400 år, og var i union med Sverige fra 1814 til unionsoppløsningen 7.juni 1905.

Den 7. juni 1905 er markert på norske kalendere, men dagen blir merkelig nok ellers ikke feiret eller markert nevneverdig. Å gå inn i en union gjøres vanligvis ikke frivillig. Det skjer under tvang – gjerne som følge av krigshandlinger. Sovjetunionen var vel historiens verste eksempel på undertrykking overfor en lang rekke tidligere frie nasjoner. Et «moderland» utnytter ofte sine «slavenasjoner» som en slags melkekuer, og tapper dem for resurser og goder som de egentlig skulle disponere og nyte godene av selv.  Medlemmer av en union er som regel overstyrt totalt av «moderlandet» – som da opptrer som et diktatur. Det vil bl.a. si at opposisjon slås hardt ned på.

Hypnotisert av Brussel?

EU – den europeiske union – er på mange måter en svært forskjellig union fra dem vi kjenner fra historien.  Her lokkes nemlig medlemmene inn trinn for trinn.  Først hadde man Fellesmarkedet – et tilsynelatende ufarlig fritt marked med kun handelsmessige fordeler. Så kom en rekke nye instanser inn i bildet, og det ble snakket om en union – altså noe mye mer enn handelsavtaler. Mindre trusler dukket opp – hvis dere ikke går med på slik-og-slik, så mister dere handelsmessige fordeler med oss, etc. Så ble klypen etter hvert strammet til – med en felles valuta som ikke alle ville godta – i første omgang.  EØS-avtalen kom med en rekke mer eller mindre meningsløse pålegg til ikke-medlemmer av EU – og den ulykksalige Schengen-avtalen. Det virket som om bl.a. Norge nærmest ble hypnotisert fra Brussel – det var faktisk som en liten fugl ble plassert foran en slange med åpent gap, og ble hypnotisert til å spasere rett inn i gapet – forblindet for farene.

Noen nasjoner oppdaget galskapen,- bl.a. Sveits, og holdt seg klokelig utenfor. Og nå har Storbritannia også våknet for alvor. Og allerede samme dagen som UK melder seg ut av unionen, våkner også en rekke andre EU-land og begynner så smått å snakke om folkeavstemninger. Det vil nok presse seg frem til mange flere land etter hvert. Det utrolige er at frie nasjoner frivillig melder seg inn i en union – altså de er villige til å gi fra seg viktige deler av selvstyret til Brussel – altså til en fremmed makt.

Skal styres fra Oslo

Solberg-regjeringen prøver febrilsk å dytte Norge enda mer inn i systemet bakveien, under påskudd av at det ikke er begynnelsen til å lirke landet inn i EU. Men å påstå det er en løgn.  Vår regjering og Stortinget vet utmerket godt at i Norge er der rundt 70% motstand mot EU-medlemskap – og sannsynligvis også omtrent like stor motstand mot EØS-avtalen og ikke minst Schengen-avtalen. Alt dette er Norge gradvis blitt lurt inn i mot folkeflertallets vilje!  Og vi har for lengst fått merke rikelig av følgene for dette landssviket fra våre rikspolitikere!   Norge er i følge Grunnloven fortsatt en fri og selvstendig nasjon – på papiret, men man kan sannelig lure på hvor fri vi egentlig er etter hvert, som våre såkalte folkevalgte godtar mer og mer fra Brussel og overgir mer og mer til Brussel.

Hvis EU får fortsette å eksistere fremover, vil det ende opp med at ingen nasjoner får anledning til å melde seg ut igjen, og alle de tidligere frie nasjonene i Europa – inkl. Norge – er blitt en varig del av en union som forblindet politikerne – men langt fra størstedelen av befolkningen.  Det er kort sagt å håpe at mange flere medlemsland snarest krever folkeavstemninger, og melder seg ut jo før jo heller mens det enda er mulighet for det.  For den muligheten blir nok helt borte en gang!  Vi skal selv bestemme over vårt fedreland også i fremtiden – med styring fra Oslo og IKKE fra Brussel eller fra andre steder!

Snakker ikke sant

Hver gang Erna Solberg eller andre statsråder blir spurt om vi holder på å bli snikinnmeldt i EU, svarer de at det blir vi ikke.  Det er ikke sant!  Det er jo det samme når Norge sender soldater og materiell til fjerne land hvor vi ikke har noe som helst å gjøre.  Da blir statsminister og statsråder spurt av norske reportere om Norge egentlig er i krig.  Å nei da, – det er vi ikke, forsikrer de samme regjeringsmedlemmene – selv om de vet at de ikke snakker sant!  Sender vi soldater og materiell til et fremmed land, er det ikke å sende dem på telttur!  Da er vi i krig!  Og på samme måten holder regjeringen på å snik-innmelde oss i EU – mot folkeflertallets klare vilje!  Høyre står i spissen for dette forræderiet.  Nå må det norske folk våkne opp og si i fra! La hvert land i Europa stå fritt og selvstendig både politisk og m.h.t. valuta, og den militære tryggheten står likevel helt fast ved vårt medlemskap i NATO!