Flere feil i rundkjøring på RV21 ved Halden (Svinesundsparken)!

Halden 7.7.2016

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ/Senior)
Videoinnslag: JH Media / www.sfm.no
Illus.foto: JH Media

Den 6. april 2013 skrev sfm.no en sak om RV 21 i Østfold. Vi påpekte for tredje gang at veien er feilskiltet i nordlig retning mot Oslo, like før rundkjøringen ved Svinesundsparken. Statens Vegvesen benektet den gang at så ikke var tilfelle, og at rundkjøringen heller ikke var feil anlagt som en rekke yrkessjåfører derimot stadig påpeker.

Bør være tre felt

Som man også ser på videoen, så er RV21 her skiltet som motorvei, like før en rundkjøring som heller ikke har to gjennomgående kjørefelt. Motorveier går klasse A går heller ikke gjennom rundkjøringer så vidt sfm.no bekjent. Feil skilting av motorvei like før en rundkjøring, gjør at mange setter opp gassen og tror at her begynner motorveien, og derfor tar de ikke hensyn til vikepliktskiltene på stedet.

Feilskiltingen skaper mange farlige situasjoner og har gjennom årene skapt mange nesten-ulykker. Sfm.no viser nedenfor et illustrasjonsfoto om hvordan vi mener at denne veien bør være skiltet, og da for å unngå farlige situasjoner og ulykker. Dessuten burde det ha vært 3 felt i nordlig retning med tydelig markering som E6S, E6N og et nytt lokalfelt inn til Svinesundsparken. Alternativet er bare et felt nordover som blir til to etter rundkjøringen.

svinesund
Slik mener sfm.no at skiltingen i nordlig retning bør være. Illus.foto: sfm.no