Fremskrittspartiet får bare lommerusk

Av: Norvald Aasen

Åpent brev til Helge Njåstad, Stortinget

Asyl innstramminger: Nei, Frp får nok bare lommerusk når det gjelder disse innstrammingene. Dette fordi asylaktivistene ønsker at Frp skal bli sittende i regjering og føre deres politikk. Derfor gir de Frp litt lommerusk! Og Frp mister tillit blandt sine velgere og andre ansvarlige borgere. Dermed vil vi som har hatt tiltro til Listhaug og Frp som redningsplanke for landet la være å stemme på partiet ved neste valg. Vi ser det ikke nytter!

Men slutt å snakke om Venstre og Krf som samarbeidspartier for regjeringen, dette blir bare dumt å høre, for disse er da ingen samarbeidspartier. På asyl- og innvandringspolitikken motarbeider disse partiene regjeringen! De ønsker sin politikk ført i praksis av Frp, dermed, som jeg har nevnt, graver Frp sin egen grav.

Derimot: Om Frp nå gikk ut av regjeringen ville vi se at dere stod på deres politikk og vi kunne stemme på dere ved neste års valg. Da ville også asylpartiene få styre skuta mot det havariet de tydeligvis ønsker for folk og fedreland, og de vil måtte svare for det ved valget om et år!

Tenk over dette i Frp, dere har noen av de beste statsrådene vi har sett på mange, mange år. Men det får ikke hjelpe. Frp må ikke la seg utslette ved å føre politikken til disse partiene som ønsker fri innvandring til vårt sårbare fedreland!