Hvor mye skal de rive ned før de er tilfreds?

Av: Wilfred Høsteland
Foto: Colorbox

Vi som ønsket oss en ny regjering ved siste valg hadde store forventninger etter en temmelig overtrett rødgrønn regjering.  Men vi ble skuffet – til og med etter kort tid!

Det har nemlig vist seg at når dagens regjering – og da selvsagt spesielt Høyre – snakker om en eller annen reform,  da kan man helt klart oversette det begrepet med destruksjon eller rett og slett ødeleggelse.  Nå har vi etter hvert fått en viss oversikt over hva Høyre’s såkaltereformer betyr i praksis.  Vi har eksempler som politireformen, kommunereformen, sykehusreformen, – og noe man vel kan kalle fylkesreformen, etc. – som samtlige har vist seg å bryte ned eksisterende verdier.  Folk flest vil rett og slett ikke ha det, og de involverte ønsker stort sett heller ikke slike «reformer».  Og nå begynner de også å fikle med NSB og vil konkurranseutsette dette solide selskapet.  Tilsvarende eksperimenter rundt om i verden har aldri vært vellykket!  Det burde også Høyre/FrP vite.  Altså en såkalt jernbanereform (les ødeleggelse!)  Så kommer likevel flyseteavgiften som vil ødelegge en del av grunnlaget for innlandsflygingen og som kan føre til at Rygge flyplass nedlegges.  (Plastposeavgiften ble skrinlagt – foreløpig.)  Man kan altså erfaringsmessig ikke stole det minste på den sittende regjeringen. Man vet aldri hvilke krumspring den gjør – hvilke kuvendinger den foretar mot sine egne programmer og mot sine egne velgere!

Så har vi noen av de blåblå’s andre kjepphester som f.eks. å frigi snøscooterkjøring i stor grad, å sette opp fartsgrensen en del steder til 110 km/t, delvis ødeleggelse/svekkelse av arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker, for å nevne noe.  Respekten for de involverte er lik null.

La oss også ta med et Høyre-stunt i Bergen:  Det gjelder godsterminalen.  For flere år siden ble Espelandsområdet forkastet av Jernbaneverket.  AP og KrF vil ha den i Hordnesskogen,- FrP på Flesland, og Høyre vil rasere 100 boliger og landets siste trikotasjefabrikk Janus – en bedrift som gjør det svært godt, og hvis mange ansatte bor i nærområdet.  Her øyner vi jo selvsagt Martin Smith Sivertsen & Co’s agenda overfor sine partifeller i Fana,- «vi skal gjøre hva vi kan for å få planene bort fra Fana – fra et av kaksebydelens utallige turområder – og over på et område hvor Høyre ikke akkurat har de fleste velgerne!  Skitt i 100 hjem, en fabrikk, byens eneste lakseelv og byens eneste fredete museumsjernbane!»  Men vi anser likevel dette Høyre-utspillet for å være et tomt slag ut i luften nå.  Hvis den eksisterende terminalen som nå skal påkostes 750 millioner kroner i tilfelle skal flyttes, står Hordnesskogen der uten en eneste bolig, og turområder er der svært rikelig av både i Fana og andre bydeler!  Så det får fiffen bare finne seg i!

Konklusjon: Høyre er i særdeleshet et kaldt, kynisk og hensynløst parti som ikke tar fem øre for å gå både på tvers og midt i mot folks ønsker og interesser. Om de ødelegger for andre enn dem i sine kjerneområder, betyr det absolutt ikke noe for dem!  Det er pengene som råder!

Det nærmer seg etter hvert et nytt valg.  Det primære målet bør være å hindre en ny blåblå regjering.  Dilemmaet er jo at det dessverre står mellom blåblått eller rødgrønt – altså mellom pest og kolera.  Men nå bør flere etter hvert bli oppmerksom på utmerkete småpartier som etter hvert bør få den nødvendige støtte for å få muligheten til å prøve seg med sine svært gode programmer!  Jeg er ikke medlem av noe parti, og vil heller ikke bli det, men jeg tenker bl.a. på Moderatene.  Vi bør gi dem en sjanse – både lokalt og nasjonalt!