Hvorfor gir Norge Kina u-hjelp og bistand?

Publisert 26.4.2021
Illus.foto: Colourbox

På Aftenpostens sider ser man at Kina hat verdens nest sterkeste økonomi, og likevel så «investerer» Norge milliarder til Kina i bistandspenger. Dette er vel helt borti natta at man skal se at slikt er mulig. For det andre så har Kina en formidabel utvikling på teknologi, hvorfor skal da lille Norge pøse på men penger til et land som klarer seg selv, eller «burde klare seg selv» tenker jeg??

Hva kunne da disse pengene som Norge spyr ut til dette landet blitt brukt til her hjemme?? Jo teknologibedrifter der Norge kunne vært selvhjulpne på mange felt? Men hva har så våre politikere å si nå da når de leser Aftenposten og ser at Norge ikke ert med i «rik-lands-toppen» men at Kina er på andreplass, og så forer vi dem med «Bistandsmidler»? Her er våre politikere helt på bærtur, men er det da slik at man skal kjøpe seg vennskap?

Det er vel lov å spørre om den slags??  For det tredje, hva kunne disse «bistandsmidlene» ellers blitt brukt til?? Jo lettelser og bedringen av minstepensjonen for alle og at samordningen kunne være en saga blott! Jeg tviler på at «nye koster» på stortinget vil gjøre noe med denne «bistanden» og heller ikke hva gjelder trygdespørsmålet om samordningen.

Ellinor Nerbø