Ikke alle er velkommen

Av: Hans Bauge
Arkivfoto: JH Media

Jeg har i flere år nå sloss for å få min kone fra Russland til Sverige. Jeg begynte denne kampen i 2013, da etter å ha skrevet søknaden om forlenget opphold. Det ble altså da den første oppholdstillatelsen vi fikk på min kone i 2011 gikk ut. De sa da at det tok 10 måneder å behandle dette på. 10 måneder på å behandle noe som bare er en formalitet.

Min kone måtte da reise tilbake til Russland. Uten gyldig dokumentasjon, var noe annet helt utenkelig. De fortalte meg at det tok 10 måneder, men allerede i april fikk jeg melding fra saksbehandler at det manglet noe dokumentasjon. Min kone fikk den samme meldingen. Hun sendte ett spørsmål til saksbehandler hva slags dokumentasjon som manglet. Jeg stilte det samme spørsmål, men ingen av oss fikk svar på dette. Like etter fikk min kone avslag på opphold. Hun fikk avslaget etter en lov at vi ikke bodde sammen, men hvordan kan nå det være mulig da, når jeg bor i Sverige, min kone er registrert på min adresse, så egentlig skulle det være klart. Saken gikk inn til migrasjonsdomstolen, men de synes Migrasjonsverket hadde gjort en god jobb. Så de stadfestet lovbruddet. Med dette avslaget brøt de den svenske utlendingsloven kapittel 5 § 6, EU forordningen art 10. og diverse menneskerettigheter både ved EMK og menneskerettserklæringen. Dette er også svensk lov, da Sverige hadde også ratifisert dette.

Så tok jeg en oppfriskning av forlengelse av oppholds retten. Da gikk det omtrent ett år hvor vi fikk ett svar, ett foreløpig svar. Vi var ved Migrasjonsverket, slik at min kone fikk tatt bilde og fingeravtrykk. De hadde mast på at min kone måtte til Moskva for intervju, altså her kommer ett nytt lovbrudd. De behandlet dette som en søknad, med altså samme saksnummer. Vel vi skulle til Uppsala for å ta bilde og fingeravtrykk, så jeg skrev en melding til saksbehandler at vi skulle til Uppsala for fotografering og dette gjorde en måned, før vi skulle dit. Denne opplysningen jeg gav fikk vi aldri noe svar på, så jeg regnet dette var i orden, men nei da, da jeg spurte i luka om dette, då hadde ikke damen som fotograferte min kone fått noen melding om dette. Visumet til min kone løp up. Så hun hadde å reise. Nå begynte saker og ting å skje. Vi fikk en melding da om at min kone måtte reise til Moskva og ordne det der.

Jeg ringte da den svenske ambassaden og la frem saken: Det medførte at de sendte saken tilbake til Sverige. Da fikk vi melding om å komme til Uppsala for intervju like over nyttår i år, altså 7. jan. Jeg skrev en melding at min kones visum løp ut 3. januar, så hun måtte reise. Jeg fortalte at hun ville komme tilbake i august. De svarte da at det er mulig de ikke kunne vente så lenge. Dette var rart, nå hadde de rotet så lenge, så kunne de ikke vente i disse månedene.

Nå tok det igjen lang tid før jeg hørte noe, men en dag fikk jeg brev at vi var innkalt til intervju i mars. Om vi ikke kom, ville de forkaste søknaden igjen. Å for en bombe tenkte jeg, men nå var jeg full av f, så jeg tok da kontakt, denne gangen over telefon, for brev svarer de ikke på. Jeg sa da, at dette er like mye min sak så jeg kommer, om min kone skulle en ekstra tur, skulle de dekke visumet og reisen. Det fikk jeg naturligvis ett negativt svar på. Jeg reiste dit, var på intervju, der jeg poengterte min kones klare rettigheter etter svensk og internasjonal lov, samt EU forordningen Art. 10. Nå holder jeg på med en klage til EU kommisjonen, denne er snart klar.

De kom med en avgjørelse at de forkastet søknaden som ikke innkommet. Jeg sendte en detaljert klage til Migrasjonsdomstolen. Sendte ett svar om at klagen dit ble avvist. Dette beviser veldig klart at Migrasjonsdomstolen er partisk og dette er også etter svensk lov forbudt, så domstolen for det første gir blaffen i lovens bokstav og kommer med at min kone skulle være her ulovlig, altså bryte loven.

Å komme med noe slikt, av en domstol er svært alvorlig, når samtidig Migrasjonsverket oppfordrer til lovbrudd. Er dette kriminelt. Jeg vil komme med at saken mot Sveriges Migrasjonsverk sine lovbrudd, er mer alvorlig, enn de er klar over. Min kone og jeg hører sammen etter internasjonal lov, så om min kone blir nektet opphold, betyr det at Sverige indirekte utviser en nordmann.