Kjerringer mot strømmen

Bergen 1.7.2016

Av Wilfred Høsteland
Foto: Regjeringen/Thomas Haugersveen STM

Den sittende regjering er vel den mest arrogante og udugelige vi har hatt i nyere tid, og den regjeringen som har handlet mest mot folkeflertallets ønsker.  Kort sagt – en ganske udemokratisk regjering. Nå ble søndagsåpne butikker stoppet.  Det skulle da bare mangle ettersom verken butikkeierne, de ansatte eller folk flest ønsket dette. Når Erna Solberg & Co blir spurt om det var et nederlag (hvilket jo er en klar kjensgjerning) – svarer hun «å nei da, – de vil nok en gang komme tilbake til saken».. men da er forhåpentligvis denne regjeringen en saga blott.  Den totalt idiotiske plastposeavgiften ble også sløyfet i siste liten – men nei da – det var heller ikke noe nederlag!  Jeg går ut fra at når regjeringen går av ved neste valg (for det gjør den nok) er vel heller ikke det et nederlag for Solberg og hennes statsråder.

Det regjeringen mangler er en bortforklaringsminister med tilhørende departement!  Erna Solberg selv hadde vært en ypperlig minister i så måte – og Siv Jensen er like dyktig til en slik statsrådpost!

Det er vel ikke en eneste av regjeringens såkalte reformer og hva man kan kalle fikse ideer som har hatt nevneverdig støtte i folket eller blant fagfolk innen de forskjellige områder.  Sykehusreformen ble imøtegått av både leger og allmenheten.  Politireformen ble imøtegått av politiet selv.  Kommunereformen ble imøtegått av et klart flertall ordførere og folk flest.  Skolereformen – hvor flere «radikale» tiltak er fremmet – blir også imøtegått av både lærere og elever.  Nå er det en viss reform innen Forsvaret som regjeringen roter med. Flott at noe skal forbedres, men det gjøres jo for en stor del på bekostning av at en rekke strategisk viktige militære baser legges  ned.  Flyseteavgiften var enda en brøler som ødelegger en mengde arbeidsplasser og gjør viktige deler av reiselivet både dyrere og mer tungvindt etter som Rygge og en del ruter opphører.  Det er verd å merke seg at FrP går stikk i mot Fremskrittspartiets stifter Anders Lange’s intensjoner med partiet.  Han skulle bare visst hvordan hans parti er blitt ødelagt både av sine egne – og av Høyre!

Sykehusreformen har hele tiden også vært imøtegått av både leger og pasienter. Nedlegging av mindre sykehus med de følger at pasienter – også akutt syke – må fraktes over lange avstander, er uforsvarlig og kan derfor koste liv.

Nå foregår der en stadig økende råkjøring i ganske stor stil av både snøscootere og vannscootere, og dem som advarte mot denne friere holdningen til disse «leketøyene» kan nå bare konstatere at deres advarsler har slått til. Der hersker nærmest anarkistiske tilstander i mange områder hvor der er et rikt dyreliv.  Og senest lørdag 18. juni kunne aviser vise bilder av vanvittig vannscooter-kjøring med flere scootere på kryss og tvers fremfor store skip i fart i Bergensområdet.  Kapteinen var rimelig nok fortvilet over det som foregikk like fremfor baugen på hans ganske store skip.

Nå prøver Høyre (og FrP) å lure Norge trinnvis inn i EU ved å gi mer makt over norsk økonomi til Brussel.  Dette er grunnlovsstridig, ifølge juss-professorer, og det er nærmest landsforræderi.  Erna Solberg & Co. vet at motstanden mot EU har aldri vært større enn den er nå.  Og FrP var tidligere motstander av EU-medlemskap.  Likevel prøver Høyre å benekte at Norge lures inn i EU bakdøren trinn for trinn.  Det kan ikke Høyre og Solberg benekte!  Våre såkalte folkevalgte skal ha 100% styring på norsk økonomi i Storting og regjering – ikke i Brussel!

Og NSB skal nå – også gradvis bringes til opphør på sikt – samme hva regjeringen sier og benekter.  Konkurranse vil uvilkårlig føre til det.  På tide regjeringen slutter med å lure det norske folk – neglisjere hva folket er i mot, og la være å dolke velgerne i ryggen når de selv har fått sine taburetter – og igjen kraftig lønnsøkning, mens pensjonister og andre nektes det de har krav på!

Vi vet selvsagt at FrP er helt i lommen på Høyre.  Hadde FrP vågd å sette ned foten i en rekke saker – og endatil gått ut av regjeringen i protest, så ville det stått respekt av partiet.  Det er Høyre som i dag har bukten og begge endene, og FrP er blitt en lydig nikkedukke uten evne og vilje til å opponere.  De er nok redde for å miste sine statsrådposter.  Og Høyre har så langt drevet rent vanstyre av landet.  Høyre med FrP på slep har selvsagt lenge forstått at de ikke får mandat til en ny regjeringsperiode. Derfor handler de nå tydeligvis nærmest i panikk for å få gjennomført alskens upopulære tiltak.

Regjeringen Solberg og Høyre kommer nok til å gå inn i historien som den dårligste regjeringen i Norge etter 2. verdenskrig, og den regjeringen som har revet ned mest på kortest tid.  Høyre/FrP har vist seg å ikke holde sine fagre løfter fra valgkampen – de rett og slett gjør det omvendte av hva de lovet på en lang rekke områder.  På en skala fra 1 til 10 tror jeg nok at svært mange vil gi Solberg-regjeringen 1 – maks 2.  Erna og Siv (m.fl.) burde finne seg noe annet å gjøre – hvor de ikke kan gjøre like stor skade som de så langt har gjort i regjering!  En så amatørmessig gjeng statsråder uten bakkekontakt skal det sannelig svært godt gjøres å sette sammen igjen – selv for Arbeiderpartiet!