Den lovstridige bakveien inn i EU!

Bergen 16.6.2016
Av Terje Haugom, politisk kommentator MOD
Arkivfoto: JH Media

Det norske folk har sagt NEI til EU ved to anledninger gjennom folke-avstemning.

FrP var for å avgi norsk suverenitet til EU, dvs. at byråkratene i Brüssel nå får føre tilsyn med norske finansinstitusjoner. Dette er grunnlovstridig, og vil medføre at EU vil få stadig mer fjernstyring av alt som skjer i Norge, alt som angår norsk økonomi, rentepolitikk, dine og mine penger m.m.

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD), stiller seg på linje med Senterpartiet i et rungende NEI til å la norsk suverenitet smuldre bort på denne måten! Det beste for Norge vil også være å innskrenke den innflytelse EU allerede har, bl.a. vedr. forskrifter for motorkjøretøy, EU-kontroll osv., si opp Schengen-avtalen og innføre skjerpet grensekontroll, og si opp EØS-avtalen. Norge vil klare seg utmerket uten å fungere som marionetter styrt av dukkeførerne i Brüssel!

Mht. klima-avtaler bør Norge også være varsomme med å bruke bind for øynene, og blindt hive seg utpå alle slags grønne reguleringer, avgifter og andre tullete begrensninger bl.a. vedr. samferdsel. Man må ikke glemme at naturens gang går videre, uansett hva mennesker pålegger hverandre av tiltak! Alt med måte, heter det – fremdeles! Å sette samfunnet i revers tjener ikke til annet enn frustrasjon, misnøye og konflikt!

Det norske folk har sagt NEI til EU ved to anledninger gjennom folke-avstemning. Den snik-tilnærming – enn si bakveien inn i EU – som FrP nå legger opp til ved å avgi norsk suverenitet, vil nordmenn ikke finne seg i!