Nei til misbruk av bompenger

Oslo 9.8.2016
Av Kåre Eriksen, Moderatene MOD
Illus.foto: JH Media (Olav Martinussen – Innfelt)

Media kunne den 2. august 2016 fortelle om et mislykket bompengeprosjekt som kan koste bilistene flere hundre millioner kroner.

Det gjelder IT prosjektet «Grindgut» som ble startet opp av Statens Vegvesen/Vegdirektorat, mens dagens bompengeselskaper skulle finansiere utviklingen av det nye selskapet. Grindgut» skulle angivelig bli et nytt sentralisert styringssystem for innkreving av bompenger. Penger som skulle redusere bilistenes kostnader og forkorte nedbetalingstiden for de forskjellige bom-finansierte vei-prosjekter.

Allerede under utvelgelsen av IT selskapet, synes valget å ha falt på feilt selskap. Valget sto mellom IBM og BT Signal. I 2013 vant IBM anbudsrunden. BT Signal tok saken til retten, men tapte der. I desember 2013 ble det inngått avtale mellom IBM og Statens Vegvesen og i januar 2014 startet IBM opp arbeidet med prosjektet.

Allerede 1/2 år senere kom det bekymringsmeldinger om dårlig framdrift og økte kostnader, uten at prosjektet ble stoppet. I oktober 2014 leverte et innleid konsulentselskap sin rapport til Vegvesenet om at prosjektet holdt på å spore fullstendig av. I juni 2015 innleverte et annet konsulentselskap rapport som bekreftet rapporten til det første selskapet.

27. juli 2015 sa Vegvesenet opp avtalen med IBM og varslet søksmål mot IBM. IBM varslet på sin side søksmål mot Vegvesenet. Etter at nyheten om Vegvesenet oppsigelse av avtalen med IBM kom ut, anket BT Signal tapet fra Byretten inn for Lagmansretten hvor Vegvesenet ble dømt å betale en erstatning på 27 millioner kr. til BT Signal. Denne dommen har Vegvesenet godtatt. Hva som blir resultatet av rettssakene mellom IBM og Vegvesenet er vanskelig å spå. Men taper Vegvesenet, bør statsselskapet dekke disse utgiftene i stedet for at pengene skal tas av innbetalte bompenger.

Denne saken burde være helt unødvendig om dagens politikere og byråkrater ble enige å la pengene, rundt 60 milliarder hvert år, som bilistene betaler i avgifter hvert år, går til bygging av nye veier og til utbedring av dagens veinett. Det gjelder bl.a. bygging av tunneler i rasfarlige områder.