Nei til nedbygging av Forsvaret

Oslo 11.7.2016

Av: Kåre Eriksen, Moderatene
Illus.foto: Wikipedia

I regjeringens langtidsplan ligger det an til at den vil flytte på minst 7 baser.
Men offiser advarer og frykter at kalkylene sprekker og at regningen blir langt høyere enn nytteverdien av vedtaket.

Basene regjeringen vil legge ned er på stedene: Andøya, basen for Orionflyene, Sortland, basen for Kystvakten , Harstad, Kjevik, Kolsås, Dombås og Porsanger.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund advarer mot å legge ned baser om hensikten er å spare penger. Bongo viser til ett skrekkens eksempel når det gjelder overskridelser. Nye Ørland flystasjon , som skal ta i mot de nye kampflyene var beregnet å koste 5 – 6 milliader kroner.

Nå har regningen kommet opp i rundt 15 milliarder kroner. Hvor mange av forsvarstoppene har blitt stilt ansvarlig for denne brøleren? Denne skitne avtalen om å flytte kampflyene fra Bodø til Ørlandet ble gjort av en AP og Høyre politiker. Etter det jeg vet hadde de ingen greie på Forsvarspolitikk. Disse burde personlig blitt gjort ansvarlig .

Vi i Moderatatene går sterkt i mot nedbygging av Forsvaret. Vi vil tvertom bemanne Banak flystasjon i Forsanger med en batalsjon. Fra denne bataljonen sendes det en tropp til Sørvaranger Garnison ved Kirkenes. Mannskapet til troppen rulleres slik at alle får øve seg. Slik ble grensen mellom Finland og Norge voktet ved at Garnisonen i Indre Troms sendte soldater til Helligskogen øverst i Skibotndalen.

Jeg nevner til slutt følgende nedleggelser vi er uenige i. Luftfrorsvarets skolesenter ved Kjevik legges ned og flyttes til Trondheim. Heimevernskolen på Dombås, stedet som skiller Norge veimessig, kan få Værnes som ny adresse. Cyberforsvaret med par tusen mann kan bli flyttet fra fjellanlegget på Kolsås til Jørstadmoen Lillehammer. Alliert treningssenter ved Harstad kan bli flyttet til Elvegårdsmoen, Narvik.

Befalsskolen på Banan kan bli flyttet til Værnes. Kystvakten i Sortland kan bli flyttet til Bergen, Om trent like galt som å flytte krigsflyene fra Bodø til Ørland. Med selvom du går rundt med slike store tomrom i hodet får forslagsstillerne sin lønn fra Forsvaret. Forsvaret i Norge må rustes opp. Ikke flyttes rundt som sjakkbrikker på brettet.