Norsk beredskap etterlyses!

Publisert 31.3.2020
Foto: Colourbox

I disse corona-tider opplever norsk helsevesen at det skorter på utstyr av forskjellige kategorier. Når et sykehus må be andre om å få låne pustemaskiner, og rike kinesere må donere munnbind og hansker, – da er det noe meget vesentlig som mangler!

Norge trenger rett og slett en beredskaps-industri, som – i ulike enheter – kan produsere smittevernutstyr, respiratorer, medisiner, vaksiner, store feltsykehus og senger, folke-gassmasker og filtre, sprøyter med motgift ved gass-angrep – i det hele tatt slikt som vil være helt nødvendig i en krisesituasjon som evt. pandemier, biologisk krig, o.a. tilstander som rammer mange og ukontrollert. Slik industri kan etableres som søsterforetak til eksisterende bedrifter, eller frittstående og ny-etablert. Slikt utstyr må produseres i stort antall – nok til hele befolkningen, og som skal lagres i sentrale lagre i hver landsdel. Lett tilgjengelig – når behovet er der!

Norge må være selv-forsynt med slikt utstyr. Medisinsk industri må etableres i tillegg til det lille vi har. Norge må kunne produsere medisiner – ikke bare til behandling av den type virus vi ser nå, – men ha laboratorier som raskt kan framskaffe vaksiner, antibiotika – i et internasjonalt samarbeid osv., uten å måtte vente utelukkende på utenlandske eksperimenter og lang prøvetid i andre land. Medisinsk industri i Norge må også kunne produsere medisiner til mer sjeldne sykdommer, som koster store penger fra utenlandske selskaper, og som et mindretall pasienter trenger for å leve. De skal også ha rett på behandling, uten å få nei fra Helsedirektoratet pga. høye kostnader ved innkjøp utenfra.

Dette må norske politikere ta på alvor. Slik industri som her er nevnt – norsk beredskaps-industri – vil gi arbeid til tusener! Verden er i endring, og flere pandemier vil sannsynligvis ramme oss i framtiden. Bl.a. bombarderes Jorden med støv og virus fra bl.a. komet-haler fra kometer som stadig suser forbi oss. Vitenskapen har slått fast at nettopp det var årsaken til viruset som rammet Jorden og ga oss «Spanske-syken» for 100 år siden. Slikt kan skje igjen. Det gjelder – også for Norge – å være forberedt! Regjeringen utfordres herved!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.